Search results

 1. 1.
  0478559 - BC 2017 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Šebek, Pavel - Bače, R. - Beneš, Jiří - Doležal, J. - Dvorský, M. - Miklín, J. - Svoboda, M.
  Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy.
  [Methodology for management of species rich (open) forests.]
  Internal code: 20170925TA30 ; 2017
  Technical parameters: MZP/2017/630/579
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět ke zlepšení péče o stávající populace vzácných druhů vázaných na bohaté světlé lesy a tím zajištění naplňování závazků ČR v rámci EU i ve vazbě na národní legislativu.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika. Certificate issue date: 21.09.2017
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : open woodlands * conservation biology * active management
  OECD category: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274672
   
   
 2. 2.
  0456984 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Kostanjšek, Fran - Hauck, David - Konvička, Ondřej - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus).
  [Guidebook to care for populations of the Wrinkled Bark Beetle (Rhysodes sulcatus).]
  Internal code: 6621/ENV/16-318/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUMP
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zlepšení péče o rýhovce pralesního, konkrétně k zachování a případně šíření jeho stávajících populací v České republice a to za minimálních nákladů a při minimálním omezení lesního hospodaření.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Wrinkled Bark Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257552
   
   
 3. 3.
  0456981 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Drag, Lukáš - Hauck, David - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík alpský (Rosalia alpina).
  [Guidebook to care for populations of the Alpine Longhorn Beetle (Rosalia alpina).]
  Internal code: 6618/ENV/16-317/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUNK
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zlepšení péče o tesaříka alpského, konkrétně k zachování a případně šíření jeho stávajících populací v České republice a to za minimálních nákladů a při minimálním omezení lesního hospodaření.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Alpine Longhorn Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257550
   
   
 4. 4.
  0456971 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Konvička, Ondřej - Hauck, David - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Roháč obecný (Lucanus cervus).
  [Guidebook to care for populations of the Great Stag Beetle (Lucanus cervus).]
  Internal code: 6614/ENV/16-316/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUOF
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zlepšení péče o roháče obecného, konkrétně k zachování a šíření stávajících populací roháče obecného v České republice a to při minimálním omezení lesního hospodaření.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Great Stag Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257551
   
   
 5. 5.
  0456953 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Šebek, Pavel - Hauck, David - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Páchník hnědý (Osmoderma barnabita).
  [Guidebook to care for populations of the Hermit Beetle (Osmoderma barnabita).]
  Internal code: 6603/ENV/16-314/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUPA
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zachování a šíření stávajících populací páchníka hnědého v České republice.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Hermit Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257553
   
   
 6. 6.
  0456947 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Drag, Lukáš - Hauck, David - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo).
  [Guidebook to care for populations of the Great Capricon Beetle (Cerambyx cerdo).]
  Internal code: 6517/ENV/16-302/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUSV
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zachování a šíření stávajících populací tesaříka obrovského v České republice.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Great Capricon Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257554
   
   
 7. 7.
  0456938 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Hauck, David - Konvička, Ondřej - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).
  [Guidebook to care for populations of the Flat Bark Beetle (Cucujus cinnaberinus).]
  Internal code: 6597/ENV/16-313/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUQ5
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zlepšení péče o lesáka rumělkového a zamezit případnému propadu v početnosti a rozšíření lesáka rumělkového v České republice.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Flat Bark Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257555
   
   
 8. 8.
  0456935 - BC 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Čížek, Lukáš - Šebek, Pavel - Hauck, David - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Management populací evropsky významných druhů hmyzu v České republice: Kovařík fialový (Limoniscus violaceus).
  [Guidebook to care for populations of the Violet Click Beetle (Limoniscus violaceus).]
  Internal code: 6592/ENV/16-312/630/16 ; 2015
  Technical parameters: MIZPP001FUR0
  Economic parameters: Metodika nemá přímé ekonomické efekty, ale může přispět k zlepšení péče o kovaříka fialového, konkrétně k zachování a případně šíření jeho populací v České republice.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika. Certificate issue date: 28.01.2016
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation * management * Violet Click Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BrouciNatura2000ManagementPopulaci/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257448
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.