Search results

 1. 1.
  0471767 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Miklín, J. - Miklínová, K. - Beneš, Jiří - Lepší, M. - Lepší, P. - Dvorský, M. - Němec, R. - Škorpík, M. - Mikátová, B. - Vlašín, M. - Čížek, Lukáš
  Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných "naturových" druhů.
  [Map of suggested management measures in Podyjí NP in relation to distribution of selected species of the EU Habitats Directive.]
  Internal code: 201664003 ; 2016
  Technical parameters: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB030MZP017 „Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)“.
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : conservation biology * active management * open woodlands
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_SvetleLesyMapy/SouborMapKNavrhovanymOpatrenimNP_Podyji/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269141
   
   
 2. 2.
  0471762 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Miklín, J. - Beneš, Jiří - Dvorský, M. - Hejda, R. - Šebek, Pavel - Čížek, Lukáš
  Mapa „Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice“.
  [Biodiversity hotspots of lowland woodlands in the Czech Republic.]
  Internal code: 201664002 ; 2016
  Technical parameters: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB030MZP017 „Ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)“.
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TB030MZP017
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : open woodlands * endangered species * forest ecology
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_SvetleLesyMapy/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu/MapaOhnisekBiodiverzitySvetlychLesu_CR.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269140
   
   
 3. 3.
  0471760 - BC 2017 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Hauck, David - Straka, M. - Trnka, F. - Sekerka, L. - Vávra, J. - Resl, K.
  Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu – Coleoptera (brouci).
  [Revisions of recent distribution and status of the missing red-list species – Coleoptera (Beetles).]
  Internal code: 201664001 ; 2016
  Technical parameters: Elektronická mapa GIS. Výstup vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky č. TB020MZP048 „Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci)“.
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TB020MZP048
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : red-list species * black book * endangered species
  Subject RIV: EG - Zoology
  http://baloun.entu.cas.cz/~cizek/TACR_TB020MZP048_NezvestniBrouci/TACR_TB020MZP048%20_NezvestniBrouci_Mapa.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269139
   
   
 4. 4.
  0457131 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Distribution map of Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus, Lucanus cervus and Rhysodes sulcatus beetles in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Internal code: 201564005 ; 2015
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Wrinkled Bark Beetle * Flat Bark Beetle * Violet Click Beetle * Great Stag Beetle
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257689
   
   
 5. 5.
  0457128 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Eurythyrea quercus distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Internal code: 2015640004 ; 2015
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Eurythyrea quercus * distribution * floodplain woodlands
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257690
   
   
 6. 6.
  0457126 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of Hermit beetle (Osmoderma barnabita) distribution in in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119.]
  Internal code: 201564003 ; 2015
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Osmoderma eremita * distribution * floodplain woodlands
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257692
   
   
 7. 7.
  0457125 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo) distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Internal code: 201564002 ; 2015
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Cerambyx cerdo * distribution * floodplain woodlands
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257693
   
   
 8. 8.
  0457105 - BC 2016 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Hauck, David - Konvička, Ondřej - Čížek, Lukáš - Miklín, J. - Foltan, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží.
  [Map of the Rosalia longicorn (Rosalia alpina) distribution in Niva Dyje and Soutok-Podluží (SCIs CZ0624099 & CZ0624119).]
  Internal code: 201564001 ; 2015
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Rosalia alpina * distribution * floodplain woodlands
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.entu.cas.cz/~cizek/BeetlesNatura2000_MoravaDyjeFloodplain_DistributionMaps/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0257695
   
   
 9. 9.
  0430980 - BC 2014 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Čížek, Lukáš - Hauck, David - Konvička, Ondřej - Foltán, P. - Okrouhlík, J.
  Mapa rozšíření evropsky významných druhů tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), páchník hnědý (Osmoderma barnabita), tesařík alpský (Rosalia alpina) a zvláště chráněného krasce (Eurythyrea quercus) v EVL Niva Dyje a v EVL Soutok – Podluží.
  [Map of occurrence of species of community interest the great capricorn beetle (Cerambyx cerdo), the hermit beetle (Osmoderma barnabita) and the Rosalia longicorn (Rosalia alpina) and protected jewel beetle (Eurythyrea quercus) in Sites of Community Importance Niva Dyje and Soutok - Podluží.]
  Internal code: 20140825 ; 2014
  Technical parameters: elektronická mapa GIS
  Economic parameters: typový projekt
  R&D Projects: GA TA ČR TA02021501
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Cerambyx cerdo * Rosalia alpina * Eurythyrea quercus
  OECD category: Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0235656
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.