Search results

 1. 1.
  0340256 - BC 2010 CZ cze A - Abstract
  Drag, L. - Hauck, D. - Pokluda, P. - Čížek, Lukáš
  Populační ekologie tesaříka alpského (Rosalia alpina) v okolí NPR Malý a Velký Bezděz.
  [Population ecology of the Rosalia alpina beetle in the National nature reserve Velky a Maly Bezdez.]
  Sborník abstraktů z konference. Praha: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2010 - (Bryja, J.; Zasadil, P.). s. 60-60. ISBN 978-80-87189-07-8.
  [Zoologické dny. 11.02.2010-12.02.2010, Praha]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB600960705; GA MŠMT LC06073
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : Rosalia alpina
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183537
   
   
 2. 2.
  0337631 - BC 2010 CZ eng A - Abstract
  Čížek, Lukáš - Hauck, D.
  Doomed while thriving: cessation of traditional woodland management and extinction debt of saproxylic organisms in Central Europe.
  [Ač prosperují, přesto odsouzeni: Opuštění tradičního managementu lesů a extinkční dluh saproxylických organismů ve střední Evropě.]
  Book of Abstracts. Praha: Czech University of Life Sciences, 2009. s. 61-61. ISBN 978-80-213-1961-5.
  [European Congress of Conservation Biology /2./. 01.09.2009-05.09.2009, Prague]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB600960705; GA MŠMT LC06073
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : saproxylic organisms
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181581
   
   
 3. 3.
  0337628 - BC 2010 CZ cze A - Abstract
  Čížek, Lukáš
  Problémy ochrany biodiverzity v lužních lesích.
  [Problems of biodiversity conservation in floodplain forests.]
  Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2009 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 50-50. ISBN 978-80-87189-03-0.
  [Zoologické dny. 12.02.2009-13.02.2009, Brno]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB600960705; GA MŠMT LC06073
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : biodiversity
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181579
   
   
 4. 4.
  0337626 - BC 2010 CZ cze A - Abstract
  Vodka, Štěpán - Čížek, Lukáš
  Příčiny úbytku saproxylického hmyzu nížinných lesů.
  [Causes of decline of saproxylilc insects in floodplaing forests.]
  Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2009 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 216-217. ISBN 978-80-87189-03-0.
  [Zoologické dny. 12.02.2009-13.02.2009, Brno]
  R&D Projects: GA MŠMT LC06073; GA AV ČR KJB600960705
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : saproxylilc insects
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181577
   
   
 5. 5.
  0337616 - BC 2010 CZ cze A - Abstract
  Pokluda, P. - Hauck, D. - Čížek, Lukáš
  Biotopové preference střevlíka Carabus hungaricus na Pouzdřanské stepi.
  [Biotope preferences of ground beetle Carabus hungaricus on "Pouzdřanská" step.]
  Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2009 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 151-152. ISBN 978-80-87189-03-0.
  [Zoologické dny. 12.02.2009-13.02.2009, Brno]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : Carabus hungaricus
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181568
   
   
 6. 6.
  0337615 - BC 2010 CZ cze A - Abstract
  Šebek, P. - Hauck, D. - Schlaghamerský, J. - Čížek, Lukáš
  Tradiční management jako klíč pro zachování saproxylické biodiverzity: Brouci v dutinách hlavatých vrb.
  [Traditional management of woodlands a key instrument for conserving saproxylic biodiversity: Endangered beetles in hollows of pollarded willows.]
  Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2009 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 185-185. ISBN 978-80-87189-03-0.
  [Zoologické dny. 12.02.2009-13.02.2009, Brno]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : Osmoderma eremita
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181567
   
   
 7. 7.
  0337608 - BC 2010 SK cze A - Abstract
  Faltýnek Fric, Zdeněk - Čížek, Lukáš - Konvička, Martin - Beneš, Jiří
  Odhmyzeno? O vymírání motýlů a dalšího hmyzu.
  [Insecticised: Lossess of butterflies and other insects.]
  Zborník abstraktov. Bratislava: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského, 2009 - (Stloukal, E.). s. 21-21
  [Feriancove dni /15./. 26.11.2009, Bratislava]
  R&D Projects: GA MŠMT LC06073
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : butterflies
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0181563
   
   
 8. 8.
  0320029 - BC 2009 CZ cze A - Abstract
  Konvička, Martin - Čížek, Lukáš
  Vymírání hmyzu ve střední Evropě, selhání ochrany přírody a potřeba nového paradigmatu.
  [Insect declines in Central Europe, failure and conservaiton policies and the need of new paradigm.]
  Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i, 2008 - (Bryja, J.; Nedvěd, O.; Sedláček, F.; Zukal, J.). s. 97-97. ISBN 978-80-87189-00-9.
  [Zoologické dny. 14.02.2008-15.02.2008, České Budějovice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : Insect declines
  Subject RIV: DO - Wilderness Conservation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169014
   
   
 9. 9.
  0316997 - BC 2009 CZ cze A - Abstract
  Čížek, Lukáš - Hauck, D.
  Lesníci, ochranáři i lesní zákon: Jednotni v boji proti lesní biodiverzitě?
  [Foresters, protectionists and forest law: Single in the fight against forest biodiversity?]
  Výzkum v ochraně přírody, Sborník abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008 - (Tuf, I.; Kostkan, V.). s. 12-12. ISBN 978-80-7399-498-3.
  [Výzkum v ochraně přírody. 09.09.2008-12.09.2008, Olomouc]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : forest biodiversity
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0166761
   
   
 10. 10.
  0305277 - BC 2008 SIGLE CZ cze A - Abstract
  Čížek, Lukáš
  Les nebo Plantáž? Lesní hospodaření a jeho vliv na biodiverzitu.
  [Forest or plantation? Forestry and biodiversity.]
  Sborník referátů (Brouci vázaní na dřeviny). Pardubice: Česká lesnická společnost, 2008 - (Horák, J.). s. 12-13. ISBN 978-80-02-01983-1.
  [Brouci vázaní na dřeviny. 26.02.2008-26.02.2008, Pardubice]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : biodiversity
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158630
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.