Search results

 1. 1.
  0504809 - BC 2020 RIV LU eng O - Others
  Ritterbusch, D. - Argillier, C. - Bialokoz, W. - Birzaks, J. - Blabolil, Petr - Breine, J. - Draszkiewicz-Mioduszewska, H. - Jaarsma, N. - Karottki, I. - Krause, T. - Kubečka, Jan - Lauridsen, T. - Logez, M. - Maire, A. - Palm, A. - Peirson, G. - Říha, Milan - Szlakowski, J. - Virbickas, T. - Poikane, S.
  Water Framework Directive Intercalibration: Central-Baltic Lake Fish fauna ecological assessment methods. Part B: Development of the intercalibration common metric. Part C: Intercalibration. EUR 28841 EN JRC Technical Reports, ISBN 978-92-79-74611-6: 91 p. DOI: 10.2760/546291.
  2018
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : fish * ecological status * environmental sress
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECD: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302579
   
 2. 2.
  0497191 - BC 2019 RIV LU eng O - Others
  Ritterbusch, D. - Argillier, C. - Arle, J. - Bialokoz, W. - Birzaks, J. - Blabolil, Petr - Breine, J. - Draszkiewicz-Mioduszewska, H. - Jaarsma, N. - Karottki, I. - Krause, T. - Kubečka, Jan - Lauridsen, T. - Logez, M. - Maire, A. - Palm, A. - Peirson, G. - Říha, Milan - Szlakowski, J. - Virbickas, T. - Poikane, S.
  Water Framework Directive Intercalibration: Central-Baltic Lake Fish fauna ecological assessment methods. Part A: Descriptions of fish-based lake assessment methods. EUR 28022 EN JRC Technical Report, ISBN 978-92-79-59935-4: 95 p. DOI: 10.2791/396601.
  2017
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : ecological integrity * fish * antropgenetic pressures
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECD: Ecology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289784
   
 3. 3.
  0470752 - BC 2017 RIV SE eng O - Others
  Axenrot, T. - Guillard, J. - Říha, Milan - Tušer, Michal
  Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910). Survey experiences from three European countries. Aqua reports 2016:18. Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences, Drottningholm Lysekil Öregrund. 22 p. ISBN: 978-91-576-9451-5 (electronic version).
  2016
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14316; GA ČR GAP504/12/1186
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : aquatic ecosystems * fish abundance * hydroacoustics * standardization * water quality
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268327
   
 4. 4.
  0470169 - BC 2017 RIV CZ cze O - Others
  Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Prchalová, Marie - Říha, Milan
  Základní analýzy populací a prostorová distribuce rybích společenstev v nádržích, s. 139-155. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The basic analyses of populations and spatial distribution of fish communities in lakes and reservoirs, pp. 139-155. In: (Kouba, A.) Fishery in Open Waters, second edition, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : fsh communities * abundance * habitat
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267911
   
 5. 5.
  0470126 - BC 2017 RIV CZ cze O - Others
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Peterka, Jiří - Jůza, Tomáš
  Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých, s. 57-71. In: (Kouba, A.) Rybářství ve volných vodách, 2. aktualizované vydání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, ISBN 978-80-7514-013-5.
  [The Water Framework Directive (2000/60/EC) and its impact on fishery management within lentic surface waters, p. 57-71. In: (Kouba, A.) Fishery in open waters, second edition aktualizované, University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, ISBN 978-80-7514-013-5.]
  2015
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) 7F14316
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * lentic surface waters * ecological potential
  Subject RIV: GL - Fishing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267852
   
 6. 6.
  0469536 - BC 2017 RIV CZ eng O - Others
  Znachor, Petr (ed.) - Hejzlar, Josef - Vrba, Jaroslav - Nedoma, Jiří - Seďa, Jaromír - Šimek, Karel - Komárková, Jaroslava - Kopáček, Jiří - Šorf, Michal - Kubečka, Jan - Matěna, Josef - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Čech, Martin - Vašek, Mojmír
  Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part I: Manmade reservoirs: 80 p. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–38–3.
  2016
  R&D Projects: GA ČR GA15-13750S
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/9
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : long-term ecological research * Římov Reservoir * Slapy Reservoir
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0267323