Search results

 1. 1.
  0457781 - BC 2016 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Muška, Milan - Tušer, Michal - Draštík, Vladislav - Ricard, Daniel - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Vejřík, Lukáš - Matěna, Josef - Borovec, Jakub - Kubečka, Jan
  Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů.
  [A new tool for improvement the quality of water ecosystems.]
  XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná”: sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2015 - (Rádková, V.; Bojková, J.), s. 41-45. ISBN 978-80-210-7874-1.
  [Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti „Voda - věc veřejná” /17./. Mikulov (CZ), 29.06.2015-07.07.2015]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204; GA MŠk(CZ) EE2.3.30.0032
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : ecological potential * reservoirs * Water Framework Directive * fish
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258163
   
 2. 2.
  0436951 - BC 2015 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Čtvrtlíková, Martina - Blabolil, Petr - Říha, Milan - Matěna, Josef - Kubečka, Jan
  Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh.
  [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal.]
  Vodárenská biologie 2014, 5.-6. února 2014. Pardubice - Semtín: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o, 2014 - (Říhová Ambrožová, J.), s. 21-32. ISBN 978-80-86832-78-4.
  [Vodárenská biologie 2014. Praha (CZ), 05.02.2014-06.02.2014]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QI102A265; GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Grant - others:SFŽP(CZ) 05611212
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * ecological potential * heavily modified water bodies
  Subject RIV: DJ - Water Pollution ; Quality
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240550
   
 3. 3.
  0436740 - BC 2015 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Blabolil, Petr - Peterka, Jiří - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Frouzová, Jaroslava - Jůza, Tomáš - Kratochvíl, Michal - Matěna, Josef - Muška, Milan - Prchalová, Marie - Říha, Milan - Sajdlová, Zuzana - Šmejkal, Marek - Tušer, Michal - Vašek, Mojmír - Vejřík, Lukáš - Kubečka, Jan
  Minulost, současnost a budoucnost jezerních pstruhů.
  [Past, present and future of lake trauts.]
  Současný stav a možnosti zlepšení poulace lipana podhorního a pstruha obecného. Rychnov nad Kněžnou: Český rybářský svaz, 2014 - (Ličko, B.), s. 63-68
  [Současný stav a možnosti zlepšení poulace lipana podhorního a pstruha obecného. Rychnov nad Kněžnou (CZ), 04.10.2014-05.10.2014]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : brown traut * grayling * standing water
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240456
   
 4. 4.
  0396725 - BC 2014 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Blabolil, Petr - Říha, Milan - Peterka, Jiří - Prchalová, Marie - Vašek, Mojmír - Jůza, Tomáš - Čech, Martin - Draštík, Vladislav - Kratochvíl, Michal - Muška, Milan - Tušer, Michal - Frouzová, Jaroslava - Ricard, Daniel - Mrkvička, Tomáš - Sajdlová, Zuzana - Vejřík, Lukáš - Šmejkal, Marek - Borovec, Jakub - Matěna, Josef - Boukal, David S. - Kubečka, Jan
  Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů.
  [What do the fish say about the quality of aquatic ecosystems.]
  Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, 2013 - (Kosour, D.), s. 51-56
  [Vodní nádrže 2013. Brno (CZ), 25.09.2013-26.09.2013]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EE2.3.20.0204
  Grant - others:SFŽP(CZ) 05611212
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * ecological potential * heavy modified water bodies
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0224505
   
 5. 5.
  0396724 - BC 2014 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Borovec, Jakub - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Čtvrtlíková, Martina - Blabolil, Petr - Říha, Milan - Matěna, Josef - Kubečka, Jan
  Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh.
  [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies.]
  Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, 2013 - (Kosour, D.), s. 33-38
  [Vodní nádrže 2013. Brno (CZ), 25.09.2013-26.09.2013]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QI102A265
  Grant - others:SFŽP(CZ) 05611212
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : Water Framework Directive * ecological potential * heavy modified water bodies
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0224504
   
 6. 6.
  0393875 - BC 2014 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Čech, Martin - Peterka, Jiří - Říha, Milan - Vejřík, Lukáš - Jůza, Tomáš - Draštík, Vladislav - Kratochvíl, Michal - Muška, Milan - Hejzlar, Josef - Znachor, Petr - Kubečka, Jan
  Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů.
  [Research of the reproduction success of perch (Perca fluviatilis L.) in the opencast mine lake Chabařovice using SCUBA divers.]
  Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Třeboň: ENKI, 2013 - (Lhotský, R.), s. 19-22. ISBN 978-80-260-4172-6.
  [Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Most (CZ), 16.04.2013-18.04.2013]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA206/06/1371; GA ČR(CZ) GP206/09/P266
  Institutional support: RVO:60077344
  Keywords : egg strands * common reed Phragmites communis * curly pondweed Potamogeton crispus
  Subject RIV: EG - Zoology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0224507
   
 7. 7.
  0082100 - BC 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kubečka, Jan - Čech, Martin - Říha, Milan - Jůza, Tomáš - Frouzová, Jaroslava - Draštík, Vladislav - Hladík, Milan - Kratochvíl, Michal - Prchalová, Marie - Tušer, Michal - Vašek, Mojmír
  Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín.
  [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant.]
  Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Praha: ČVTVHS, 2006 - (Hanslík, E.; Miller, B.), s. 85-96. ISBN 80-02-01841-9.
  [Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství /19./. České Budějovice (CZ), 10.05.2006-11.05.2006]
  Grant - others:MŽP(CZ) 0002071101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517
  Keywords : fish stock assessment * distribution * species and age composition
  Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0145762
   
 8. 8.
  0044233 - BC 2007 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Prchalová, Marie - Kubečka, Jan - Jůza, Tomáš - Říha, Milan - Jarolím, Oldřich - Tušer, Michal - Peterka, Jiří - Vašek, Mojmír
  Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Želivka, největší vodárenské nádrže v ČR, v letech 2004 a 2005.
  [Complex assessment of the fish assemblage of the Želivka reservoir, the biggest water supply reservoir in the ČR, in years 2004 and 2005.]
  9. Česká ichtyologická konference. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2006 - (Vykusová, B.), s. 114-118. ISBN 80-85887-57-6.
  [Česká ichtyologická konference /9./. Vodňany (CZ), 04.05.2006-05.05.2006]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517
  Keywords : fish assemblage * spatial gradient * reservoir
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0137071