Search results

 1. 1.
  0570283 - SOÚ 2023 RIV CZ cze V - Research Report
  Tabery, Paulína - Spurný, Martin - Pilnáček, Matouš - Hanzlová, Radka - Červenka, Jan - Balíková, Zdeňka
  Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti.
  [Public(s), education and education policy: values, attitudes, reasoning and experience.]
  Praha: MŠMT, 2022. 238 s.
  Grant - others:Evropská unie, Evropský sociální fond(CZ) CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : education * education policy * public opinion
  OECD category: Sociology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341564
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.