Search results

 1. 1.
  0566624 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Ježek, Jan - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Ramanův spektrometr pro analýzu rostlin.
  [Raman spectrometer for plant analysis.]
  Internal code: APL-2022-23 ; 2022
  Technical parameters: Ramanův spektrometr slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Spektrometr se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Uložení optických komponent je docíleno pomocí kinematických držáků (kolimátoru, fokusačního zrcadla, difrakční mřížky a kolimačního zrcadla). Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Vstupní port spektrometru je vybaven optickým filtrem pro odstranění budícího signálu. Celek je doplněn vysoce citlivou kamerou pro snížení limitů detekce analyzovaných látek.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337943

             
   
   
 2. 2.
  0566612 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Šilhan, Lukáš - Šerý, Mojmír - Trtílek, M. - Rataj, T. - Matějka, T.
  Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter.
  [Compact measuring head for excitation and acquisition of Raman spectra.]
  Internal code: APL-2022-22 ; 2022
  Technical parameters: Kompaktní měřící hlava pro buzení a akvizici ramanovských spekter slouží k měření metabolických látek a patogenů v rostlinách. Měřící hlava se skládá z optické, mechanické a elektronické části. Vstupní a výstupní optické vlákna jsou pevně uchycena v kolimátorech. Uložení zrcadel je řešeno pomocí kinematických držáků. Za účelem vyšší stability je zařízení vyrobeno z duralové slitiny. Pro fokusaci záření na vzorek je možné využít kolimační čočky nebo mikroskopového objektivu. Celek je doplněn miniaturní kamerou pro kvalitní zaostření na měřený vzorek.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010535
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Raman spectrometer * spectroscopy * plant analysis
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337932

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.