Search results

 1. 1.
  0539181 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pechrová, Zdislava - Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin
  Nanočástice fytátu vápenatého dopované železitými ionty jako NMR senzory bakteriosideroforů.
  [Calcium phytate nanoparticles doped with iron ions as NMR sensors of bacteriosiderophores.]
  Internal code: CaIP610% ; 2021
  Technical parameters: Nanočástice fytátu vápenatého (CaIP6) pro in vitro monitorování bakteriálních sideroforů (BSP), důležitých determinantů virulence a patogenity, pomocí 31P nukleární magnetické rezonance (31P NMR). Fytát (myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfát) je z velké části přítomen v rostlinách, je biologicky nerozložitelný, ale netoxický pro zvířata a lidi. Nanočástice CaIP6 byly dopovány paramagnetickými ionty Fe3+ (17,7 molárních %) rozšiřujícími signál magnetické rezonance 31P. Tyto dopované nanočástice o průměru 217±35 nm a zeta potenciálu -38,3 mV proto nejsou detekovatelné 31P NMR v prostředí neobsahujícím BSP, avšak v přítomnosti BSP je z nanočástic uvolňován ion Fe3+ a signál 31P se stane detekovatelný NMR. In vitro demonstrace tohoto uvolňování Fe3+ byla provedena s BSP deferoxaminem (DFO), během 54,6 min bylo DFO vychelatováno 90 % v nanočásticích přítomného železa. Vychelatování Fe3+ bylo také potvrzeno obnovením 31P NMR signálu.
  Economic parameters: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 2850 Kč/g.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC19032
  Keywords : 31P NMR sensor * phytate * nanoparticles * iron(III) * siderophore * deferoxamine
  OECD category: Pharmacology and pharmacy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316894
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.