Search results

 1. 1.
  0546547 - FZÚ 2022 RIV cze P1 - User Module
  Stuchlík, Jiří - Stuchlíková, The-Ha - Babčenko, Oleg - Kromka, Alexander - Čermák, Jan - Remeš, Zdeněk
  Opticky transparentní a elektricky vodivá vrstva tvořená diamantovou vrstvou s kovovými nepravidelnými sítěmi, vícevrstvá struktura pro fotovoltaický článek, a fotovoltaický článek.
  [Optically transparent and electrically conductive layer consisting of a diamond layer with metallic irregular networks, a multilayer structure for a photovoltaic cell, and a photovoltaic cell.]
  2021. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 05.08.2021. Utility model number: 35312
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : diamond * sorla cells
  OECD category: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035312.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324310
   
   
 2. 2.
  0436761 - FZÚ 2015 RIV cze P1 - User Module
  Rezek, Bohuslav - Kromka, Alexander - Babchenko, Oleg - Libertínová, Jitka - Conde, J.P. - Chu, V. - Schmiedinger, T.
  Mikrofluidní systém pro elektrická měření.
  [Microfluidic system for electrical measurements.]
  2014. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 03.03.2014. Utility model number: 26555
  R&D Projects: GA ČR GAP108/12/0996
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : microfluidic * cells * in vivo * in vitro * polydimethylsiloxane
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2087169&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0240444
   
   
 3. 3.
  0425528 - FZÚ 2014 RIV cze P1 - User Module
  Kozak, Halyna - Remeš, Zdeněk - Babchenko, Oleg - Kromka, Alexander - Varga, Marián
  Multivrstvý optický systém pro detekci infračervených spekter funkcionalizovaných diamantových povrchů.
  [Multilayer optical system for detection of infrared spectra of functionalized diamond surfaces.]
  2013. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 27.05.2013. Utility model number: 25437
  R&D Projects: GA ČR GPP205/12/P331
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : optical system * diamond * infrared spectra * functionalization * GAR * FTIR
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1963926&lan=cs
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231383
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.