Search results

 1. 1.
  0573216 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Daněk, T. - Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for determining the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Internal code: Metodika analýzy vzorků hornin s obs. azbestu,2023 ; 2023
  Technical parameters: Vytvořený metodický dokument sumarizuje dosavadní stav poznání a navazuje na široký výčet zahraničních legislativních, normativních i výzkumných dokumentů pro analýzu azbestových vláken v horninách, přičemž nabízí ucelený a komplexní přehled možných variant pro laboratorní postupy. Ve své praktické části shrnuje přehled technického vybavení nutného k provádění zkoušek, definuje nejlepší způsoby laboratorní praxe, řízení postupů pro udržení kvality a reprodukovatelnosti výsledků a specifikuje požadavky na odbornou způsobilost k provádění analýz.
  Economic parameters: Metodický návod je koncipován tak, aby nalezl uplatnění jak ve veřejném sektoru, tak v komerční sféře. V případě komerčních subjektů lze předpokládat jeho aplikaci v laboratořích provádějících analýzu horninových materiálů. Pravděpodobné využití by měl ale najít také u subjektů, které se zabývají hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem a mohou tak přicházet do kontaktu s horninami s potenciálním obsahem azbestových vláken. Dalšími potenciálními uživateli mohou být odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob. U veřejného sektoru je uplatnění očekáváno především v procesu hodnocení vlivu těžby, geotechnických prací a stavebního užití drceného kameniva na lidské zdraví. Očekávanými uživateli metodického postupu z řad státní správy a samosprávy jsou tedy především Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, orgány státní báňské správy a odbory životního prostředí při krajských, případně obecních úřadech.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, Česká republika. Certificate issue date: 17.04.2023
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * analysis
  OECD category: Mineralogy
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343677
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0573216_protokol.pdf1460.3 KBOtherrequire
  UGN_0573216.pdf12.4 MBOtherrequire
   
   
 2. 2.
  0569539 - ÚGN 2023 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Vavro, Leona - Vavro, Martin - Kajzar, Vlastimil - Daněk, T. - Drozdová, J. - Raclavský, K. - Kubina, Lukáš
  Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách.
  [Methodological guide for sampling to determine the presence of asbestos fibres in rocks.]
  Internal code: Metodika odběru hornin s možným obsahem azbestu ; 2022
  Technical parameters: Metodický návod obsahuje jednoznačný a komplexní postup odběru vzorků skalních hornin a přírodního drceného kameniva, následně analyzovaných v laboratoři na přítomnost rizikových azbestových vláken. Součástí metodického návodu je rovněž specifikace způsobilosti k odběru vzorků, potřebného vybavení pro vzorkování, nutného počtu odebraných vzorků, minimální velikosti jednoho vzorku, četnosti odběrů a bezpečnostních opatření při odběru a transportu vzorků.
  Economic parameters: Metodický návod je určen zejména pro subjekty zabývající se těžbou a výrobou kameniva, inženýrskou a stavební činností v horninovém prostředí a sledováním dopadů těchto aktivit na životní prostředí. Potenciálními uživateli metodiky pak jsou také vybrané orgány státní správy a samosprávy a rovněž odběratelé kameniva s možným obsahem přirozeně se vyskytujících azbestů z řad právnických i fyzických osob.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor geologie, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10. Certificate issue date: 19.12.2022
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS01010257
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : naturally occuring asbestos * rocks * aggregate * sampling
  OECD category: Mineralogy
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341315
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0569539_2.pdf2834.9 KBOtherrequire
  UGN_0569539.pdf21.8 MBOtherrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.