Search results

 1. 1.
  0523580 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sucharda, O. - Bílek, V. - Matečková, P. - Seitl, Stanislav
  Vysokopevnostní beton s drátky pro štíhlé železobetonové nosníky profilu I.
  [High-strength concrete with fibers for slender reinforced concrete beams of I profile.]
  Internal code: 05/20-09-2019_P ; 2019
  Technical parameters: Receptura vysokopevnostního betonu je CEM I 42,5 R – 600, Metaver I- 80, Glenium 300-20, Voda-140, 0/4 Lípa-865, 4/8 Litice-650, MASTERFIBER 482- 40 (kg/m3). Základní mechanické vlastnosti stanovené laboratorními zkouškami jsou Pevnost v tlaku – krychelná (28 dnů)-103 [MPa], Pevnost v tlaku – krychelná (1 den)- 38 [MPa], Pevnost v tlaku – válcová (28 dnů) – 87 [MPa], Modul pružnosti – statický- 41 [GPa].
  Economic parameters: Mezi hlavní ekonomické aspekty patří zejména posílení konkurenceschopnosti společnosti ŽPSV ve středoevropském měřítku, kdy získané znalosti ze specifik technologie výroby umožnily zvýšit efektivitu (cca o 10%) a snížit časovou náročnost. Dochází k úspoře času a nákladů ve srovnání s běžnou výrobou. Předpokládá se také zvýšení tržeb, které je obtížné predikovat s ohledem na unikátnost výrobku.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004505
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : High-strength concrete * fibers * RC concrete * concrete beam * durability * I profile
  OECD category: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307920

             
   
   
 2. 2.
  0523550 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sucharda, O. - Bílek, V. - Matečková, P. - Seitl, Stanislav
  Vysokohodnotný beton pro předepjaté nosníky.
  [High-performance concrete for prestressed beams.]
  Internal code: 04/20-09-2019_P ; 2019
  Technical parameters: Receptura vysokopevnostního betonu je CEM I 42,5 R-650, Struska-60, Vápenec-15, Metaver I -75, Glenium 300- 17, Voda- 165, 0/4 Lípa -400, 4/8 Litice- 600 (složení - kg/m3). Základní mechanické vlastnosti stanovené laboratorními zkouškami jsou Pevnost v tlaku – krychelná (28 dnů)-106,2 [MPa], Pevnost v tlaku – krychelná (1 den) - 65,2 [MPa], Pevnost v tlaku – hranol (28 dnů)- 99,1 [MPa], Modul pružnosti – statický (hranol) - 41,0 [GPa].
  Economic parameters: Mezi hlavní ekonomické aspekty patří zejména posílení konkurenceschopnosti společnosti ZPSV ve středoevropském měřítku. kdy získané znalosti ze specifik technologie výroby umožnily zvýšit efektivitu (cca o 10 procent) a snížit časovou náročnost. Dochází k úspoře času a nákladů ve srovnání s běžnou výrobou. Předpokládá se také zvýšení tržeb, které je obtížné predikovat s ohledem na unikátnost výrobku.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004505
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : High-performance concrete * prestressed beam * concrete * durability * design
  OECD category: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307905

             
   
   
 3. 3.
  0523546 - ÚFM 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sucharda, O. - Bílek, V. - Matečková, P. - Seitl, Stanislav
  Alkalicky aktivovaný kompozit pro trámový železobetonový nosník.
  [Alcali-activated composite for beam reinforce concrete beam.]
  Internal code: 03/20-09-2019_P ; 2019
  Technical parameters: Receptura alkalicky aktivovaného kompozitu je Struska – 450, Chrysoplast 760 -10, Voda-159, 0/4 Lípa – 855, 4/8 Litice- 385, 8/16 Litice – 400, Na-VS Ms = 2,0 – 45, 50% KOH – 34 (složení - kg/m3). Základní mechanické vlastnosti stanovené laboratorními zkouškami jsou Pevnost v tlaku – krychelná (28 dnů) -62 [MPa], Pevnost v tlaku – krychelná (1 den)-8,8 [MPa], Pevnost v tlaku – válcová (28 dnů) – 48 [MPa], Modul pružnosti – statický - 26,3 [GPa].
  Economic parameters: Mezi hlavní ekonomické aspekty patří zejména posílení konkurenceschopnosti společnosti ŽPSV sro ve středoevropském měřítku, kdy získané znalosti ze specifik technologie výroby umožnily zvýšit efektivitu (cca 10 procent) a snížit časovou náročnost. Dochází tedy k úspoře času a nákladů ve srovnání s běžnou výrobou. Předpokládá se také zvýšení tržeb, které je obtížné predikovat s ohledem na unikátnost výrobku.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004505
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : RC beam * Alcali-activated composite * concrete * enviromental
  OECD category: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307906

             
   
   
 4. 4.
  0523545 - ÚFM 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sucharda, O. - Bílek, V. - Matečková, P. - Seitl, Stanislav
  Trámový železobetonový nosník z vysokopevnostního betonu.
  [Reinforced concrete beam made of high-strength concrete.]
  Internal code: 002/20-09-2019_P ; 2019
  Technical parameters: Receptura vysokopevnostního betonu je CEM I 42,5 R – 575, Metaver I – 80, Glenium 300 – 20, Voda – 165, 0/4 Lípa -680, 4/8 Litice -200, 8/16 Litice – 810 (složení - kg/m3). Základní mechanické vlastnosti stanovené laboratorními zkouškami jsou Pevnost v tlaku – krychelná (28 dnů) – 102 [MPa], Pevnost v tlaku – krychelná (1 den) - 30,2 [MPa], Pevnost v tlaku – válcová (28 dnů) - 77,6 [MPa], Modul pružnosti – statický - 42,1 [GPa].
  Economic parameters: Mezi hlavní ekonomické aspekty patří zejména posílení konkurenceschopnosti společnosti ŽPSV s.r.o. ve středoevropském měřítku, kdy získané znalosti ze specifické technologie výroby umožnily zvýšit efektivitu (cca 10 procent) a snížit náročnost ve srovnání s běžnou výrobou. Předpokládá se také zvýšení tržeb, které je obtížné predikovat s ohledem na unikátnost výrobku
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004505
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : RC beam * concrete * high-strength concrete * durability
  OECD category: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307907

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.