Search results

 1. 1.
  0518995 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Churpita, Olexandr - Dejneka, Alexandr - Kubinová, Šárka
  Zdroj nízkoteplotního plazmatu, zejména pro využití v potravinářském průmyslu a bioaplikacích.
  [Source of low temperature plasma, especially for use in the food industry and bioapplications.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 25.10.2019. Utility model number: 33331
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH04030206
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:68378041
  Keywords : low-temperature plasma * medical applications * sterilization
  OECD category: Biophysics; Biophysics (UEM-P)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/36654&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303993
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.