Search results

 1. 1.
  0570919 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mašín, P. - Kvaček, R. - Nováková, Z. - Dytrych, Pavel - Šolcová, Olga - Spáčilová, Markéta - Wimmerová, L.
  Ověřená technologie odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod.
  [Proven technology for the removal of microplastics and micropollutants from water.]
  Internal code: odstranění mikroplastů a mikropolutantů z vod ; 2022
  Technical parameters: Ověřená technologie spočívá v sorpci mikročástic plastů v loži hydraulicky upraveného bentonitu a kontinuálního rozkladu mikropolutantů metodou fotochemické oxidace H2O2/UV. Surový bentonit je nadrcen a hydraulicky upraven pro zajištění průtočnosti. Bentonit je aplikován do kolony nebo filtru, kterým gravitačně protéká voda. Minimální efektivní vrstva je 20 – 30 cm, potřebné množství činí 20 kg na průtok 1 m3 vody. Při provozu se střídají cykly filtrace a praní. Výdrž lože bentonitu představuje 4 – 6 týdnů, přičemž záleží na znečištění vstupní vody. Výkon fotochemické oxidace H2O2/UV byl 1 200 W na průtok 1 m3 vody resp. 400 W v UV oblasti o vlnové délce 253,9 nm. Před UV záření byl dávkován roztok H2O2 s průměrnou dávkou 17 ml/m3, která odpovídá 30% H2O2.
  Economic parameters: Odstraňování mikročástic plastů sorpcí v loži bentonitu představuje unikátní technologii, která dosud nemá přímou komerčně provozovanou alternativu. Surový bentonit EXTRA je velmi levným sorbentem 600 Kč/t. Dominantní provozní náklady představuje doprava, manipulace a předúprava bentonitu. Proces filtrace je zavedený, cenově nenáročný technologický proces. V případě fotochemické oxidace činí majoritní podíl provozních nákladů spotřeba elektrické energie reaktory UV záření.
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : water purification * microplastic removal * sorption process
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342261
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie_FV40126.pdf23.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.