Search results

 1. 1.
  0511811 - GLÚ 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Baier, J. - Milický, M. - Gvoždík, L. - Uhlík, J. - Polák, M. - Černý, M. - Bílý, P. - Novák, P. - Semíková, H. - Kelnar, L. - Vaněček, M. - Zbraněk, M. - Rohovec, Jan - Vašíček, R. - Svoboda, J.
  Vícegenerační neaktivní stopovače.
  [Multigenerational non-active tracers.]
  Internal code: ARL 0511811 ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek sestává ze setu tří organických barviv (neaktivních stopovačů), jmenovitě Fuchsinu, Nilské modři a Auraminu. Popisuje způsob a provedení aplikace těchto stopovačů do puklinového prostředí v průběhu vícegeneračních štěpicích testů. Koncentrace stopovačů v aplikovaných roztocích leží v řádu desítek mg/L, je postačující k označení a následnou identifikaci otevřených puklin. Dále jsou popsány způsob detekce označených puklin (UV VIS spektroskopicky, fluorescenčně), způsob vyhodnocení štěpicího testu a matematické modely pro situaci.
  Economic parameters: Funkční vzorek umožní realizaci vícegeneračních štěpicích testů a hydrogeologických testů v horninovém prostředí bez nutnosti užití radioizotopů. Přínos spočívá v nižších nákladech na provedení testu (neaktivní stopovače jsou lacinější nežli radioizotopové), nižších nákladech na administrativu (odpadá administrativa spojená s manipulací s radioizotopy). Odpadnou náklady na kvalifikovanou likvidaci zbylých radioaktivních stopovačů. Poznatky získané při vícenegeračních štěpicích experimentech zvýší konkurenceschopnost účastnických firem.
  Institutional support: RVO:67985831
  Keywords : fluorescent tracer * fissure system * hydraulic fission * sorbent tracer * high-pressure rock cleavage * multigenerational fission system
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304546
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.