Search results

 1. 1.
  0510454 - ÚPT 2020 RIV cze P1 - User Module
  Jurák, Pavel - Andrla, Petr - Vondra, Vlastimil - Plešinger, Filip - Halámek, Josef - Viščor, Ivo - Nekuda, V. - Nekuda, I.
  Přístroj pro povrchové mapování elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou se soustavou elektrod pro rozmístění v pravoúhlých souřadnicích.
  [Device for surface mapping of electrical potential caused by cardiac activity with a set of electrodes for placement in orthogonal coordinates.]
  2019. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - CARDION s.r.o. Date of the utility model acceptance: 25.10.2019. Utility model number: 33326
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300930
   
   
 2. 2.
  0510044 - ÚPT 2020 RIV cze P1 - User Module
  Vondra, Vlastimil - Viščor, Ivo - Jurák, Pavel - Halámek, Josef - Plešinger, Filip - Andrla, Petr - Nekuda, V. - Nekuda, I.
  Přístroj pro měření, záznam a analýzu časového průběhu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou.
  [A device for measuring, recording and analyzing the history of electrical potential induced by cardiac activity.]
  2019. Owner: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - CARDION s.r.o. Date of the utility model acceptance: 30.01.2019. Utility model number: 32524
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004993
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : ECG * dyssynchrony * CRT * SAECG
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0300608