Search results

 1. 1.
  0563214 - ARÚ 2023 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Blažková, Gabriela - Stuchlíková, E. - Adámek, František
  Archeologie hradčanských paláců.
  [Archaeology of Hradčany palaces.]
  Internal code: AHP ; 2022
  Technical parameters: Specializovaná mapa tvořená sadou vektorových, rastrových, tabulkových dat ve formátech .gdb, .shp, tiff, ESRI grid. Mapové služby a mapové aplikace byly vytvořeny v rámci jedné komplexní platformy firmy ESRI a jsou zpřístupněny formou webové mapové aplikace na platformě systému ArcGIS. Celkem jsou prezentovány čtyři mapové aplikace. Aktuálně využité systémy ArcGIS: ArcGIS Desktop (ArcMap, ArcCatalog) 10.8.1, ArcGIS Pro 2.7.0, ArcGIS Server Enterprise 10.8.1, Portal For ArcGIS 10.8.1, Operační systém: Red Hat Enterprise Linux 8.
  Economic parameters: Detailní znalost historických terénů na konkrétních lokalitách přinese nepřímou finanční úsporu při plánování nových stavebních realizací. Zpřístupněné informace umožní majiteli plánovat nové stavební realizace do v minulosti zničených ploch nebo do míst s nižší mocností historických terénů. To přinese finanční úspory při následné realizaci záchranného archeologického výzkumu. Specializovanou mapu využijí instituce a organizace zabývající se památkovou péčí a provádějící záchrannou archeologickou činnost, archeologové, pracovníci památkové péče, historici, studenti, vlastníci nemovitostí, stavební úřady a odbory památkové péče příslušného území, občanská sdružení a široká veřejnost se zájmem o historii Hradčan.
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG18P02OVV028
  Research Infrastructure: AIS CR II - 90134
  Keywords : Prague-Hradčany * archaeological excavation * waste pit * ceramics * palace * GIS
  OECD category: Archaeology
  https://ags.arup.cas.cz/portal/apps/sites/#/web-ph-sm-palace
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335325
   
   
 2. 2.
  0532433 - ÚTAM 2021 RIV CZ cze L2 - Special Maps
  Stuchlíková, Eva - Herichová, Iva - Válek, Jan - Tomanová, Pavla - Adámek, František - Skružná, Olga - Maříková-Kubková, Jana - Vácha, Bohuslav
  Mapa stavebních prvků historických konstrukcí v archeologickém areálu pod III. nádvořím Pražského hradu.
  [Map of building elements of historic structures in the archaeological area under the IIIrd courtyard of Prague Castle.]
  Internal code: MAP-NAKI-012 ; 2020
  Technical parameters: MK 55132/2020 OVV
  Economic parameters: Mapa je jedním z nástrojů památkové péče o archeologické areály na Pražském hradě
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H012
  Keywords : GIS * 3D * condition survey * permanent archaeological site * monument maintenance
  OECD category: Archaeology; Archaeology (ARU-G)
  http://www.calcarius.cz/gis-calcarius/projekt-malty/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311321
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.