Search results

 1. 1.
  0572339 - ÚVGZ 2023 RIV cze P1 - User Module
  Červený, Jan - Literáková, Petra - Kaštánek, P.
  Kultivační médium pro biotechnologickou produkci mastných kyselin v mořských mikrořasách z řádu Thraustochytridů.
  [Cultivation medium for the biotechnological production of fatty acids in marine microalgae from the Thraustochytrid order.]
  2023. Owner: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 27.04.2023. Utility model number: 37022
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : food supplements * sustainable production * microalgae * polyunsaturated fatty acids * optimization * macronutrients
  OECD category: Bioprocessing technologies (industrial processes relying on biological agents to drive the process) biocatalysis, fermentation
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/40374&plang=CS
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343074
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv037022.pdf1767.8 KBPublisher’s postprintopen-access
  202305111510.pdf03.5 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 2. 2.
  0564688 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Skuhrovcová, L. - Kocík, J. - Šolcová, Olga - Soukup, Karel
  Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu cukerných alkoholů na látky s vyšší přidanou hodnotou.
  [Heterogeneous catalyst for the hydrogenolysis of sugar alcohols into substances with higher added value.]
  2022. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE a.s. Date of the utility model acceptance: 19.10.2022. Utility model number: 36457
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : heterogeneous catalyst * hydrogenolysis of polyols * sugar alcohols
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036457.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336332
   
   
 3. 3.
  0560024 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Kaštánek, František - Fulín, T. - Jandejsek, Z.
  Chelatační činidlo pro odstranění těžkých kovů z tuhých porézních matric.
  [Chelating agent for removing heavy metals from solid porous matrices.]
  2022. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i . - RABBIT Trhový Štěpánov a.s. Date of the utility model acceptance: 19.10.2022. Utility model number: 36472
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/19
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * soil decontamination * metal removal
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036472.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334991
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv036472.pdf2615.8 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 4. 4.
  0554217 - MBÚ 2022 RIV cze P1 - User Module
  Řezanka, Tomáš - Nedbalová, Linda - Lukavský, Jaromír
  Směs olejů z řasy Chodatodesmus australis.
  [A mixture of Chodatodesmus australis algae oils.]
  2021. Owner: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Date of the utility model acceptance: 21.12.2021. Utility model number: PUV2021-39368
  R&D Projects: GA MŠMT LTAIN19139; GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : Chodatodesmus australis
  OECD category: Plant sciences, botany; Plant sciences, botany (BU-J)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/39368&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328863
   
   
 5. 5.
  0546095 - ÚCHP 2022 RIV cze P1 - User Module
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Kolena, J. - Skuhrovcová, L.
  Katalyzátor na bázi MgO pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů.
  [Catalyst on the base of MgO for Guerbet reaction of primary alcohols.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE, a.s. Date of the utility model acceptance: 30.11.2021. Utility model number: 35611
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : MgO * Guerbet reaction * bioethanol
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035611.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325524
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035611.pdf1530.6 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0546093 - ÚCHP 2023 RIV cze P1 - User Module
  Skuhrovcová, L. - Kocík, J. - Kolena, J. - Kunrtová, D. - Šolcová, Olga - Soukup, Karel - Kaluža, Luděk
  Heterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu přírodních polyolů.
  [Heterogeneous catalyst for hydrogenolysis of natural polyols.]
  2021. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - ORLEN UniCRE, a.s. Date of the utility model acceptance: 14.12.2021. Utility model number: 35662
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : bifunctional catalyst * hydrogenolysis * polyols
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035662.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326194
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv035662.pdf0479.9 KBPublisher’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0523834 - ÚCHP 2021 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Topka, Pavel - Hejtmánek, Vladimír - Svátek, A. - Medek, M. - Čabelka, V. - Beneš, D. - Rybyšar, O. - Pešek, T.
  Palivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.
  [Fuel pellets and briquettes made from sewage and paper sludge for burning in fluidised bed boilers.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a.s. - BRIKLIS, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 09.06.2020. Utility model number: 34067
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage and paper sludge * pellets * briquettes
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034067.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309381
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034067.pdf1717.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 8. 8.
  0523455 - ÚCHP 2021 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Hanika, Jiří - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Flemr, M. - Bohuslav, V.
  Hydrolyzát z odpadního peří s obsahem proteinu a lipidu.
  [Hydrolysate from waste feathers containing proteins and lipids.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesu AV CR, v. v. i. - VAPO, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 26.05.2020. Utility model number: 34016
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : waste feathers * proteins and lipids * hydrolyzate
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034016.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309188
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034016.pdf0228.5 KBPublisher’s postprintopen-access
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.