Search results

 1. 1.
  0577747 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kaluža, Luděk - Gulková, Daniela - Soukup, Karel - Kocík, J.
  Vysokopovrchový MgO katalyzátor pro Guerbetovu reakci bioethanolu a biobutanolu. TN01000048/05 - V1012.
  [High surface area MgO catalyst for the Guerbet reaction of bioethanol and biobutanol.]
  Internal code: MgO katalyzátor ; 2021
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití katalyzátoru vysokopovrchového MgO zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 300-400 oC. Pro nízký obsah zbytkových chloridů vedoucí k vyšší odolnosti vůči vodě lze s výhodou použít pro dimerování primárních alkoholů vyrobených fermentací odpadní biomasy, jako je bioethanol a biobutanol. Katalyzátor Ni/MgO a Co/MgO připravený z vysokopovrchového MgO podle technického řešení je využitelný zejména v aplikaci pro Guerbetovu reakci primárních alkoholů při teplotách 250-350 oC.
  Economic parameters: Využití pevného katalyzátoru umožňuje snadnou výrobu Guerbetových alkoholů ve velkém měřítku, tedy měřítku přesahujícím výrobu chemických specialit. Výroba Guerbetových alkoholů je využitelná pro náhradu paliv na základně fosilních zdrojů. Bioethanol lze s výhodou přeměnit na 1-butanol, sloučeninu s oktanovým číslem větším než 80, sloučeninu s vyšším spalným teplem než ethanol a sloučeninu, která váže za normálních podmínek skladování méně vody než ethanol. Směs ethanolu a 1-butanolu je vhodná náhrada konvenčního motorového benzínu. Z bio-ethanolu a bio-butanolu lze s výhodou vyrobit vyšší Guerbetovy alkoholy, jako jsou 2-ethyl-1-butanol, 1-hexanol, 2 ethyl-1-hexanol či 1-oktanol. Jejich převedením na ethery vzniká směs s v cetanovým číslem vyšším než 50 vhodná jako náhrada konvenční motorové nafty anebo leteckého benzínu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : MgO * bioethanol * biobutanol
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0346878
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V012.docx21.6 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Internal code: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Economic parameters: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338195
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V021.docx212.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
   
 3. 3.
  0558737 - BFÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kajan Grodecká, Lucie - Mašek, Jan - Hubinský, Marcel - Rodriguez Lorenzo, José Luis - Hrouzek, Pavel - Galica, Tomáš - Přibyl, Pavel - Lukavský, Jaromír
  Molekulární kit pro časnou detekci kritických mikrobiálních kontaminant řasových kultur.
  [Molecular kit for early detection of microbial contaminations in algae cultures.]
  Internal code: TN01000048/3-V13 ; 2022
  Technical parameters: Funkční vzorek spočívá v nově vyvinuté a optimalizované metodě PCR v reálném čase (qPCR) se sekvenčně specifickými sondami typu TaqMan. Celkem sedm sad specifických primerů a sond umožňuje senzitivní a specifickou detekci kritických kontaminant běžně kultivovaných mikrořas. Cílem detekce (amplifikace) je mnohakopiový gen 18S rDNA. Efektivita reakcí se pohybuje nejčastěji mezi 95 a 105 %, limit detekce je, s výjimkou dvou případů, mezi 6 a 200 molekulami v reakci. Byla vytvořena plazmidová kontrola izolace DNA s vlastní optimalizovanou reakcí.
  Economic parameters: Výrobek je použitelný v biotechnologických provozech jako prevence proti kontaminacím. Využitím se zvýší zajištění bezpečnosti a ochrany provozu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : microalgae * biological contaminants * early detection * qPCR
  OECD category: Biochemistry and molecular biology; Biochemistry and molecular biology (MBU-M); Biochemistry and molecular biology (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332319
   
   
 4. 4.
  0549375 - MBÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Lukeš, Martin - Dobřichovský, M.
  Biomasa řasy Hibberdia s obsahem fukoxantinu, polynenasycených mastných kyselin a polysacharidů.
  [Biomass of alga Hibberdia containing fucoxanthin, polyunsaturated fatty acids and polysaccharides.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V011 ; 2021
  Technical parameters: Obsah fucoxanthinu 0,70% DW, průměrný obsah Omega3 MK 4,82% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 300 EUR – 500 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Biomass * Omega3 fatty acids * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325385
   
   
 5. 5.
  0549350 - MBÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Cheel, José - Bárcenas-Pérez, Daniela - Hrouzek, Pavel
  Vzorek čistého fukoxantinu izolovaný z řasy Phaeodactylum tricornutum.
  [Sample of pure fucoxanthin isolated from Phaeodactylum tricornutum alga.]
  Internal code: TN010000048/3 – V010 ; 2021
  Technical parameters: Čistota 85 % s 15 % mastných kyselin
  Economic parameters: Zvýšení čistoty produktu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Phaeodactylum * microalgae * biotechnology * fucoxanthin * unsaturated fatty acids
  OECD category: Health-related biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325363
   
   
 6. 6.
  0547828 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Jandejsek, Z. - Sýkorová, Adéla - Fulín, T.
  Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadmích vod, kontaminovaných ionty kovů - TN01000048/01 – V008.
  [Fractions containing aspartic and glutamic acids from hydrolyzate according to result V002 for wastewater treatment contaminated with metal ions- TN01000048/01 – V008.]
  Internal code: hydrolyzát, ionty kovů ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzát, připravený z odpadního materiálu po čištění lůžkovin, tedy s nejvyšším obsahem dominantní kyseliny asparagové, je nejvhodnějším médiem k odstranění kovů z odpadních vod.
  Economic parameters: Využití odpadního materiálu ze zpracování zvířecí srsti či peří ve formě hydrolyzátu se ukázalo jako vhodný materiál k sorpci kovů z odpadních vod a kalů. Nejvhodnější surovina je odpad z čistírny lůžkovin s vysokým podílem husího peří.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * aminoacids * metal ions
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324012
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V008.docx2583 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0547758 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Přibyl, Pavel - Kubáč, David - Hrouzek, Pavel - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Funkční vzorek řasy obsahující polynenasycené mastné kyseliny a karotenoidy.
  [Functional sample of alga containing polyunsaturated fatty acids and carotenoids.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/3 – V012 ; 2021
  Technical parameters: Obsah fukoxantinu 0,12% DW, průměrný obsah PUFA 7,88% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 250 EUR – 350 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939 ; RVO:61388971 ; RVO:67985858
  Keywords : biomass * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology; Industrial biotechnology (MBU-M); Industrial biotechnology (UCHP-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326247
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pribyl et al. 2021_funkcni vzorek.pdf02.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 8. 8.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Internal code: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Economic parameters: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323464
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Internal code: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technical parameters: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Economic parameters: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323409
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 10. 10.
  0546684 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového paliva 1. TN01000048/05 – V002.
  [Functional sample of a new type of fuel. TN01000048/05 – V002.]
  Internal code: nový typ paliva ; 2019
  Technical parameters: Nový typ paliva 1 byl připraven pro využití kalů z čistíren odpadních vod a z papírenského průmyslu, případně z jejich směsi, jako palivo zejména pro fluidní kotle. Při proces fluidního spalování jsou spaliny čištěny cyklony, elektrostatickými odlučovači a pračkami, jejichž uspořádání zaručuje separaci těžkých kovů.Pelety nebo brikety byly připraveny ze směsi čistírenského a papírenského kalu v hmotnostním poměru 4 : 1. Suroviny byly před přípravou pelet/briket vysoušeny na hodnotu obsahu vlhkosti 12-15%. Vzorky pelet/briket byly podrobeny fluidnímu spalování ve vrstvě písku za definovaného množství vzduchu k udržení fluidní vrstvy a byla optimalizována spotřeba vzduchu pro spalování.
  Economic parameters: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fuel * sewage sludge * pelets
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323136
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V002.docx21.2 MBAuthor’s postprintrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.