Search results

 1. 1.
  0566932 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čárský, Milan - Hejtmánek, Vladimír - Kaštánek, František - Soukup, Karel - Šolcová, Olga - Topka, Pavel - Pešek, T. - Knápek, J. - Vávrová, K.
  Funkční vzorek paliva obsahující čistírenské kaly s aditivy z elektroodpadních materiálů a odpadů ze zemědělské výroby s důrazem na optimalizaci výhřevnosti paliva - TN01000048/05 – V021.
  [Functional fuel sample containing sewage sludge with additives from e-waste materials and waste from agricultural production with emphasis on optimization of fuel calorific value - TN01000048/05 - V021.]
  Internal code: přípravu tuhého paliva peletizací ; 2022
  Technical parameters: Technické řešení se týká využití stabilizovaných čistírenských kalů a odpadních plastů z vytříděného elektroodpadu pro přípravu tuhého paliva peletizací. Tyto kaly, společně s odpadními plasty skýtají značný energetický potenciál, který lze využít přímým spalováním např. ve fluidních kotlích nebo kotlích se stacionární vrstvou. Jednoduchými mechanickými operacemi je možno směs čistírenských kalů a odpadních plastů převést na pelety a spálit řízeným způsobem ve fluidní vrstvě (vznosu). Vyrobené teplo se dá využít k ohřevu (vytápění) nebo výrobě elektrické energie a nahradit tak drahá a v současné době nedostatková (zemní plyn) paliva vyráběná z fosilních zdrojů.
  Economic parameters: Výhřevnost připraveného paliva je srovnatelná s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí nebo dřevo). Zároveň toto palivo vyhovuje podmínkám skladování, pelety jsou mechanicky odolné proti otěru, poměrně pevné a soudržné. Při správném způsobu skladování nepodléhají rozpadu nebo biologickému znehodnocení (plesnivění). Tuhé palivo je hygienicky nezávadné
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : solid fuels * pelletizing * sewage sludge
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338195

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V021.docx112.3 MBAuthor´s preprintrequire
   
   
 2. 2.
  0558737 - BFÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kajan Grodecká, Lucie - Mašek, Jan - Hubinský, Marcel - Rodriguez Lorenzo, José Luis - Hrouzek, Pavel - Galica, Tomáš - Přibyl, Pavel - Lukavský, Jaromír
  Molekulární kit pro časnou detekci kritických mikrobiálních kontaminant řasových kultur.
  [Molecular kit for early detection of microbial contaminations in algae cultures.]
  Internal code: TN01000048/3-V13 ; 2022
  Technical parameters: Funkční vzorek spočívá v nově vyvinuté a optimalizované metodě PCR v reálném čase (qPCR) se sekvenčně specifickými sondami typu TaqMan. Celkem sedm sad specifických primerů a sond umožňuje senzitivní a specifickou detekci kritických kontaminant běžně kultivovaných mikrořas. Cílem detekce (amplifikace) je mnohakopiový gen 18S rDNA. Efektivita reakcí se pohybuje nejčastěji mezi 95 a 105 %, limit detekce je, s výjimkou dvou případů, mezi 6 a 200 molekulami v reakci. Byla vytvořena plazmidová kontrola izolace DNA s vlastní optimalizovanou reakcí.
  Economic parameters: Výrobek je použitelný v biotechnologických provozech jako prevence proti kontaminacím. Využitím se zvýší zajištění bezpečnosti a ochrany provozu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:68081707 ; RVO:61388971 ; RVO:67985939
  Keywords : microalgae * biological contaminants * early detection * qPCR
  OECD category: Biochemistry and molecular biology; Biochemistry and molecular biology (MBU-M); Biochemistry and molecular biology (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332319

             
   
   
 3. 3.
  0549375 - MBÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Lukeš, Martin - Dobřichovský, M.
  Biomasa řasy Hibberdia s obsahem fukoxantinu, polynenasycených mastných kyselin a polysacharidů.
  [Biomass of alga Hibberdia containing fucoxanthin, polyunsaturated fatty acids and polysaccharides.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V011 ; 2021
  Technical parameters: Obsah fucoxanthinu 0,70% DW, průměrný obsah Omega3 MK 4,82% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 300 EUR – 500 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Biomass * Omega3 fatty acids * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325385

             
   
   
 4. 4.
  0549350 - MBÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Cheel, José - Bárcenas-Pérez, Daniela - Hrouzek, Pavel
  Vzorek čistého fukoxantinu izolovaný z řasy Phaeodactylum tricornutum.
  [Sample of pure fucoxanthin isolated from Phaeodactylum tricornutum alga.]
  Internal code: TN010000048/3 – V010 ; 2021
  Technical parameters: Čistota 85 % s 15 % mastných kyselin
  Economic parameters: Zvýšení čistoty produktu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Phaeodactylum * microalgae * biotechnology * fucoxanthin * unsaturated fatty acids
  OECD category: Health-related biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0325363

             
   
   
 5. 5.
  0547828 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šabata, Stanislav - Rousková, Milena - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Jandejsek, Z. - Sýkorová, Adéla - Fulín, T.
  Frakce obsahující kyseliny asparagovou a glutamovou z hydrolyzátu dle výsledku V002 pro čištění odpadmích vod, kontaminovaných ionty kovů - TN01000048/01 – V008.
  [Fractions containing aspartic and glutamic acids from hydrolyzate according to result V002 for wastewater treatment contaminated with metal ions- TN01000048/01 – V008.]
  Internal code: hydrolyzát, ionty kovů ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzát, připravený z odpadního materiálu po čištění lůžkovin, tedy s nejvyšším obsahem dominantní kyseliny asparagové, je nejvhodnějším médiem k odstranění kovů z odpadních vod.
  Economic parameters: Využití odpadního materiálu ze zpracování zvířecí srsti či peří ve formě hydrolyzátu se ukázalo jako vhodný materiál k sorpci kovů z odpadních vod a kalů. Nejvhodnější surovina je odpad z čistírny lůžkovin s vysokým podílem husího peří.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * aminoacids * metal ions
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324012

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V008.docx2583 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0547758 - BÚ 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Přibyl, Pavel - Kubáč, David - Hrouzek, Pavel - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga
  Funkční vzorek řasy obsahující polynenasycené mastné kyseliny a karotenoidy.
  [Functional sample of alga containing polyunsaturated fatty acids and carotenoids.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/3 – V012 ; 2021
  Technical parameters: Obsah fukoxantinu 0,12% DW, průměrný obsah PUFA 7,88% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 250 EUR – 350 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939 ; RVO:61388971 ; RVO:67985858
  Keywords : biomass * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology; Industrial biotechnology (MBU-M); Industrial biotechnology (UCHP-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326247

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Pribyl et al. 2021_funkcni vzorek.pdf02.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0547126 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Šolcová, Olga - Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Jandejsek, Z. - Fulín, T.
  Frakce hydrolyzátů s optimalizovaným obsahem osových proteinů TN01000048/01-V012.
  [Fraction of hydrolysates with optimized content of axial proteins TN01000048/01-V012.]
  Internal code: hydrolyzát, osové proteiny ; 2021
  Technical parameters: Hydrolyzáty z kuřecího peří a zbytků skeletů po oddělení masa, byly posuzovány s ohledem na morfologii, proliferaci, viabilitu, metabolickou aktivitu a množství ECM u lidských chondrocytů. Každý test byl prováděn při koncentracích v rozsahu 5-20 % v kultivačním médiu.
  Economic parameters: Z provedených experimentů vyplývá, že po testování deseti připravených funkčních vzorků hydrolyzátů, přičemž každý byl testován v pěti koncentracích, byl vyhodnocen jako nejvhodnější funkční vzorek s obsahem 20 % hydrolyzátu z drůbežího odpadního materiálu. Produkt je uplatnitelný jako chondroprotektivní přípravek pro zevní či perorální aplikaci.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolyzate * axial proteins * animal waste
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323464

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V012.docx01.8 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 8. 8.
  0546971 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Šabata, Stanislav - Hanika, Jiří - Šolcová, Olga - Humešová, T. - Vávrová, K. - Weger, J.
  Stabilizované hnojivo z hydrolyzátu dle výsledku V002 TN01000048/01-V009.
  [Stabilized fertilizer from hydrolyzate according to result V002 TN01000048/01-V009.]
  Internal code: hydrolyzát, hnojivo, stabilizace ; 2021
  Technical parameters: Stabilizátor na bázi kyseliny sorbové v rozsahu 0,5-1,5 % byl přidán do hydrolyzátu z odpadního materiálu po zpracování drůbeže pro prodloužení skladovatelnosti výsledného produktu. Testy probíhaly po dobu 6 měsíců, kdy byla zajištěna stabilita hydrolyzátu, aplikovatelného jako listové hnojivo pro potlačení jeho mikrobiální degradace.
  Economic parameters: Experimenty prokázaly, že použití stabilizátorů na bázi kyseliny sorbové v koncentraci 0,5-1,5 hm.% v roztoku hydrolyzátu z živočišného odpadu má vysokou účinnost pro potlačení mikrobiální degradace funkčního vzorku, čímž se usnadní skladovatelnost a významně prodlouží životnost výsledného rostlinného hnojiva.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : hydrolysis * animal waste * fertilizer * stabilization
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323409

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN0100004801_V009.docx7779.2 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0546684 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Soukup, Karel - Hejtmánek, Vladimír - Čárský, Milan - Kaštánek, František - Topka, Pavel - Šolcová, Olga - Beneš, D. - Pešek, T.
  Funkční vzorek nového paliva 1. TN01000048/05 – V002.
  [Functional sample of a new type of fuel. TN01000048/05 – V002.]
  Internal code: nový typ paliva ; 2019
  Technical parameters: Nový typ paliva 1 byl připraven pro využití kalů z čistíren odpadních vod a z papírenského průmyslu, případně z jejich směsi, jako palivo zejména pro fluidní kotle. Při proces fluidního spalování jsou spaliny čištěny cyklony, elektrostatickými odlučovači a pračkami, jejichž uspořádání zaručuje separaci těžkých kovů.Pelety nebo brikety byly připraveny ze směsi čistírenského a papírenského kalu v hmotnostním poměru 4 : 1. Suroviny byly před přípravou pelet/briket vysoušeny na hodnotu obsahu vlhkosti 12-15%. Vzorky pelet/briket byly podrobeny fluidnímu spalování ve vrstvě písku za definovaného množství vzduchu k udržení fluidní vrstvy a byla optimalizována spotřeba vzduchu pro spalování.
  Economic parameters: Nový typ paliva využívá odpadní biomasy z čistíren odpadních vod (ČOV) a papírenských závodů. Tyto materiály – kaly – mají značný energetický potenciál, který je možno po jejich jednoduché úpravě využít pro produkci tepelné a/nebo elektrické energie, výhodně zejména spalováním ve fluidní vrstvě. Funkční vzorek jednoznačně dokládá výhodnost pelet připravených z čistírenských a papírenských kalů o variantním složení jako paliva s výhřevností srovnatelnou s konvenčními zdroji (např. hnědé uhlí).
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fuel * sewage sludge * pelets
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323136

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  TN01000048_05_V002.docx21.2 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 10. 10.
  0545832 - MBÚ 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hrouzek, Pavel - Střížek, Antonín - Dobřichovský, M.
  Řasová biomasa s deklarovaným obsahem cenných látek.
  [Algal biomass with declared content of valuable compounds.]
  Internal code: NCK TAČR, TN01000048/03 – V002 ; 2020
  Technical parameters: Obsah fucoxanthinu 0,58% DW, průměrný obsah EPA 1,24% DW
  Economic parameters: Předpokládaná cena biomasy 250 EUR – 350 EUR za 1kg
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Biomass * biotechnology * fucoxanthin
  OECD category: Industrial biotechnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0322475

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.