Search results

 1. 1.
  0555678 - ÚFP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Procháska, František - Tomka, David - Nejezchleb, K.
  Ověřená technologie 3D korigování laserových tyčí s minimalizací mikrodrsnosti.
  [Verified technology for 3D correction of laser rod faces with minimized micro-roughness.]
  Internal code: TN01000008/02-V008 ; 2021
  Technical parameters: Průměr povrchu 10 mm Tolerance tvaru P-V < 100 nm, 15 nm RMS Drsnost povrchu Rq ˂ 1 nm
  Economic parameters: Výsledek umožní zvýšit kvalitu produkovaných laserových tyčí, což především povede k posílení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. Lze očekávat nárůst tržeb v řádech stovek tisíc Kč.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : CNC polishing * optical surface finishing
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330217
   
   
 2. 2.
  0551136 - ÚPT 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Klapetek, P. - Valtr, M. - Řeřucha, Šimon - Holá, Miroslava - Číp, Ondřej
  Technika kombinace kontaktních a bezkontaktních dat na optických prvcích.
  [Technique for combination of contact and non-contact data on optical elements.]
  Internal code: APL-2021-16 ; 2021
  Technical parameters: Ověřená technologie dovoluje vyhodnotit drsnost a tvar testovaného vzorku pomocí snímání rozptylu světla od povrchu vzorku a dále kontaktní odměřením profilu povrchu. Následnou fúzí dat z obou měřicích metod lze dosáhnout rozlišitelnosti nehomogenit < 1 mikrometr, které se mohou na povrchu vzorku vyskytnout.
  Economic parameters: Ověřená technologie realizovaná při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Petr Klapetek, Ph.D., pklapetek@cmi.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : surface diagnostics * optical metrology * cross-section scanning * light difraction sensing
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326580
   
   
 3. 3.
  0541466 - ÚFP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Procháska, František - Matoušek, Ondřej - Tomka, David - Karabyn, Vasyl - Nejezchleb, K. - Zobač, Martin
  Ověřená technologie 3D korigování pomocí kontaktního nástroje.
  [Verified technology of the 3D correction by contact tool.]
  Internal code: TN01000008/02-V001 ; 2020
  Technical parameters: Průměr povrchu 10 mm Tolerance tvaru P-V < 100 nm, 15 nm RMS Drsnost povrchu Ra ˂ 3 nm
  Economic parameters: Výsledek umožní zvýšit kvalitu produkovaných laserových tyčí, což především povede k posílení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. Lze očekávat nárůst tržeb v řádech stovek tisíc Kč.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68081731
  Keywords : CNC polishing * Dwell time correction
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319017
   
   
 4. 4.
  0541465 - ÚFP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Procháska, František - Matoušek, Ondřej - Tomka, David - Karabyn, Vasyl - Nejezchleb, K. - Zobač, Martin
  Ověřená technologie 3D korigování pomocí bezkontaktního nástroje.
  [Verified technology of the 3D correction by non-contact tool.]
  Internal code: TN01000008/02-V002 ; 2020
  Technical parameters: Průměr povrchu 10 mm Tolerance tvaru P-V < 100 nm, 15 nm RMS Drsnost povrchu Ra ˂ 3 nm
  Economic parameters: Výsledek umožní zvýšit kvalitu produkovaných laserových tyčí, což především povede k posílení konkurenceschopnosti a upevnění pozice na trhu. Lze očekávat nárůst tržeb v řádech stovek tisíc Kč.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68081731
  Keywords : CNC polishing * Dwell time correction
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319016
   
   
 5. 5.
  0538863 - ÚFP 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Beneš, Jiří - Tomka, David - Procháska, František - Rail, Zdeněk
  Ověřená technologie výroby velice přesných optických standardů, kavit a čoček.
  [Technology to adjust very precise optical standards, cavities and lenses.]
  Internal code: TN01000008/18-V004 ; 2020
  Technical parameters: Délka do 185 mm, vnější průměr do 50 mm, průměr vrtaného otvoru 11,6 mm (tolerance+-0,1 mm), chyba ve válcovitosti vnitřního otvoru 0,05 mm, planparalelita čel 5 arcsec, tvarová chyba sesávaných komponent pod 20 nm RMS, mikrodrsnost sesávaných povrchů 0,6 nm
  Economic parameters: Komerční realizace projektovým i neprojektovým partnerům, možnost skrze tuto komoditu zapojení do prestižních EU projektů
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : Resonator * Optical cavity * Precision optics manufacturing
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316584
   
   
 6. 6.
  0538861 - ÚFP 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Tomka, David - Procháska, František - Beneš, Jiří - Lédl, Vít - Saifrt, L.
  Ověřená technologie opracování komplexních elementů z velice tvrdých materiálů.
  [Proven technology for processing complex optical elements of extremely hard materials.]
  Internal code: TN01000008/18-V008 ; 2020
  Technical parameters: Uvedeným technologickým postupem, který byl optimalizován z pohledu softwarového i přístrojového vybavení Centra Toptec, a dále s ohledem na opracování extrémně tvrdých materiálů jako je safír lze realizovat komplexně tvarované elementy s PV tvarovou chybou ploch pod 0,05 mm bez korektivního broušení, pod 0,025 mm s využitím korektivního broušení a s úhlovou přesností lepší než 5 úhlových minut.
  Economic parameters: Komerční realizace projektovým i neprojektovým partnerům, možnost skrze tuto komoditu zapojení do prestižních EU projektů
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : Sapphire machining * 5-axis CNC machining
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316581
   
   
 7. 7.
  0537408 - ÚPT 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mrňa, Libor - Horník, Petr - Šebestová, Hana - Novotný, Jan
  Mikroobrábění karbidových materiálů laserovými pikosekundovými pulzy.
  [Micromachining of carbide materials by laser picosecond pulses.]
  Internal code: APL-2020-21 ; 2020
  Technical parameters: Výchozím bodem výsledku je metodika pro zjišťování prahových hodnot energie pro úběr daného materiálu, metodika pro zjišťování rychlosti ablace materiálu pro dané procesní parametry a technologické testy vytváření textur v karbidových materiálech
  Economic parameters: Ovřená technologie realizovaná při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D, mrna@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : micromachining * carbide material * picosecond laser pulse
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315122
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.