Search results

 1. 1.
  0573585 - ÚPT 2024 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Mrňa, Libor - Kolařík, Vladimír - Hopp, J. - Horák, S. - Stoklasa, B. - Úlehla, L.
  Compensated telecentric F-Theta projection objective for micromachining applications at 257 nm.
  Internal code: APL-2022-38 ; 2022
  Technical parameters: Výsledkem je design funkčního vzorku a funkční vzorek f-theta objektivu s difraktivním prvkem pro korekci chromatické aberace.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D, mrna@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : F-theta objective * Laser micromachining * Diffractive optical element * Pulsed high-power laser * Chromatic aberration correction
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344001
   
   
 2. 2.
  0573000 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vancová, Marie - Horodyský, P. - Krzyžánek, Vladislav
  Adaptér pro přenos vzorků ze systému HPF do kryo-skenovacího elektronového mikroskopu.
  [Adapter for sample transfer from HPF system to cryo-scanning electron microscope.]
  Internal code: TN01000008/20-V006 ; 2022
  Technical parameters: Držák se skládá z dvou částí, pevné a výměnné aretační lišty pro uchycení safírových sklíček a HPF držáků, která minimálně zakrývá plochu pozorování, umožňuje maximální přiblížení k katodoluminescenčnímu detektoru Crytur a zároveň zajišťuje, že sklíčka a HPF držáky jsou během pozorování stabilně uchyceny. / The holder consists of two parts, a fixed and interchangeable locking bar for attaching the sapphire slides and HPF holders, which minimally cover the viewing area, allows maximum proximity to the cathodoluminescence detector Crytur and ensures that the slides and carriers are firmly held in place during observation.
  Economic parameters: Funkční vzor - není určen pro výrobu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:68081731
  Keywords : Katodoluminescence * Detektor * SEM
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UPT-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343525
   
   
 3. 3.
  0569205 - BC 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Nebesářová, Jana - Vancová, Marie - Týč, Jiří - Kitzberger, František - Masařová, Petra - Vaněček, Jiří - Šlouf, Miroslav - Skoupý, Radim - Krzyžánek, Vladislav
  Modifikovaná souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii.
  [Improved specimen preparation kit for 3D SEM.]
  Internal code: TN01000008/12-V010 ; 2022
  Technical parameters: Upravená souprava pro přípravu biologických preparátů pro 3D elektronovou mikroskopii,složená z dávek chemických činidel a potřebného vybavení, která nově obsahuje modifikovanou epoxidovou pryskyřici zvyšující odolnost výsledného preprátu k nabíjení při analýze v elektronovém mikroskopu.
  Economic parameters: Upravená souprava pro přípravu biologických vzorků pro 3D rastrovací elektronovou mikroskopii je využitelná v oblasti biologického a biomedicínského výzkumu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:60077344 ; RVO:61389013 ; RVO:68081731
  Keywords : 3D analýza biologických objektů * 3D skenovací/rastrovací elektronová mikroskopie * SBF SEM * FIB SEM * Micro-array tomografie * příprava biologických vzorků
  OECD category: Cell biology; Polymer science (UMCH-V)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340584
   
   
 4. 4.
  0567581 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Čížek, Martin - Hucl, Václav - Jedlička, Petr - Číp, Ondřej
  Elektronický systém pro závěs frekvence laseru na mód optického rezonátoru.
  [Electronic system for locking laser frequency on mode of optical resonator.]
  Internal code: APL-2022-37 ; 2022
  Technical parameters: Šířka pásma zpracování: 120 kHz, Modulační frekvence: 13,1 MHz, Úroveň signálu na vstupu: minimálně: -50 dBm, Rozsah přeladění akčního zásahu: od -8.0 MHz do +8.0 MHz
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Martin Čížek, Ph.D., cizek@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : highly-coherent laser source * narrow linewidth * telecommunication band
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338824
   
   
 5. 5.
  0567580 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Grim, Jakub - Vlček, Ivan - Pham, Minh Tuan - Jedlička, Petr - Slodička, L. - Kůr, J. - Lédl, Vít - Číp, Ondřej
  Kompaktní vakuová komora pro zachytávání iontů a kvantové snímání.
  [The compact vacuum chamber for ion trapping and quantum sensing.]
  Internal code: APL-2022-36 ; 2022
  Technical parameters: Objem komory včetně čerpací části: 2,2 dm3, Dosažitelný tlak vakua: nižší než 1exp(-11) mbar, Frekvence buzení elektrické pasti: od 20 do 30 MHz, Typ generovaných atomů: vápník, Počet optických portů: 10 ks, Materiál komory: titan
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731 ; RVO:61389021
  Keywords : Vakuum chambre * electric trap * radiofrequency * ion * quantum technology
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UFP-V)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338823
   
   
 6. 6.
  0567547 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pravdová, Lenka - Procháska, František - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Lédl, Vít - Kůr, J. - Číp, Ondřej
  Vysoce koherentní zdroj optické frekvence.
  [The highly-coherent source of optical frequency.]
  Internal code: APL-2022-35 ; 2022
  Technical parameters: Vlnová délka laseru: 1540,567 nm, Šířka spektrální čáry: <10 Hz, Optický výkon: 30 mW, Tlak vakuové komory: 0,00015 Pa, Rozměry sestavy: šířka 800 x hloubka 1000 x výška 300 mm
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D., lpravdova@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731 ; RVO:61389021
  Keywords : highly-coherent laser source * narrow linewidth * telecommunication band
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics); Optics (including laser optics and quantum optics) (UFP-V)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338792
   
   
 7. 7.
  0567203 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krutil, Vojtěch - Hanzelka, Pavel - Srnka, Aleš
  HEATS - Heliem asistovaný teplotní spínač.
  [HEATS - Helium Assisted Thermal Switch.]
  Internal code: APL-2022-33 ; 2022
  Technical parameters: Teplotní spínač byl navržen pro možnost přerušení chlazení nosiče vzorku v TEM při zachování chlazení radiačního štítu (kryoboxu). Spínač je určen pro spojení s chlazeným dnem Dewarovy nádoby s kapalným dusíkem (LN2). Teplotní spínač sestává z chlazené tepelné kotvy, pevné a pohyblivé části spínače, obalového vlnovce, topného odporu, měděného svazku pro tepelnou vazbu s palcem Dewarovy nádoby a ovládacího mechanismu. Spínač umožňuje plynulé nastavení tepelného odporu od 0,5 K/W po 200 K/W a tím i dosažení požadované teploty nosiče vzorku při minimální spotřebě LN2 a výkonu topení. Navržený rozsah pracovních teplot je 77 K - 300 K, ale je možné jej připojit k chlazení kapalným heliem (LHe) a využít pro pracovní teploty mezi 5 K - 400 K.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Aleš Srnka, CSc., ales@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : cryogenic cooling * thermal switch
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338480
   
   
 8. 8.
  0566684 - ÚFP 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kredba, Jan - Paprčková, Markéta - Procháska, František - Nejezchleb, K.
  Funkční vzorek multi-vlnového interferometru pro charakterizaci laserových tyčí.
  [Functional sample of multi wave lenght interferometer for laser rods characterization.]
  Internal code: TN01000008/02-V010 ; 2022
  Technical parameters: Vnější rozměry: 605 mm x 305 mm x 280 mm, rozlišení kamery: 2448 x 2048 px, velikost pixelu 3,45 um x 3,45 um, zvětšení: 0,5 x, prostorové rozlišení: 6,9 um / px, max. průměr měřeného vzorku: 14 mm, délka měřicí kavity: 60 – 240 mm, laserový zdroj: DFB dioda s Faradayovým izolátorem, vlnová délka laserového zdroje (střední): 852 nm, maximální rozsah teplotního přeladění laseru: 25 °C, maximální změna vlnové délky při přeladění: 1,5 nm
  Economic parameters: Ekonomické parametry výsledku jsou v tuto chvíli těžko vyčíslitelné. V souvislosti s komercializací se plánuje aktivní propagace vyvinutého interferometru MWL na předních evropských optických veletrzích jako je Laser World of Photonics s cílem nabídnout vyvinuté řešení jednomu z renomovaných výrobců interferometrických systémů. Výzkumné centrum TOPTEC úzce spolupracuje s výrobci v ČR (Crytur sro, Meopta as) i v Evropě (Asphericon GmbH, Jenoptics GmbH). Tito výrobci jsou potenciálními kupci výše uvedené technologie.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:61389021
  Keywords : MWL interferometry * laser rods
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337988
   
   
 9. 9.
  0566637 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Láznička, Tomáš - Krutil, Vojtěch - Krzyžánek, Vladislav - Hrubanová, Kamila
  Kryo-stolek a antikontaminátor pro FIB-SEM.
  [Cryo-stage and anti-contaminator for FIB-SEM.]
  Internal code: APL-2022-24 ; 2022
  Technical parameters: Kryo-stolek umožňující uchycení komerčního držáku vzorku je k posuvnému mechanismu mikroskopu připevněn pomocí centrovacích kolíků a jednoho šroubu uprostřed stolku. Otvor pro hlavičku šroubu je průchozí skrz držák, takže není nutné rozebírat celý stolek. Část stolku, do které se upevňuje držák vzorku je připevněna ke spodní podložce pomocí čtyř sloupků Antikontaminační štít vzorku je připevněn ke spodní podložce dvěma podobnými, delšími sloupky. Antikontaminační štít může být pomocí chladovodu připojen zjednodušenou cestou buď k velkému antikontaminačnímu štítu ze zadní strany nebo přímo na palec (k držáku nebo chladovodu vedoucí od palce) chladící Dewarovy nádoby. Součástí systému je měřič teploty připojený k pravé části, z levé části je připojen ohřívač, kterým můžeme regulovat teplotu vzorku. Systém je schopen dosáhnout teoretické teploty 81 K. Posuvný mechanismus i se stolkem mikroskopu je schopný náklonu do 52°, který slouží pro náklon vzorku ve směru k iontovému svazku pro kolmé obrábění svazkem k povrchu vzorku.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Cryo-SEM * electron microscopy * FIB-SEM
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337951
   
   
 10. 10.
  0566540 - ÚPT 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Mika, Filip - Krátký, Stanislav - Pokorná, Zuzana
  Kalibrační standard pro metodu spektroskopii sekundárních elektronů v SEM.
  [Calibration standard sample for secondary electron spectroscopy in SEM.]
  Internal code: APL-2022-11 ; 2022
  Technical parameters: Kalibrační vzorek obsahující mikrometrové struktury s různých materiálů vykazující odlišnou emisivitu sekundárních elektronů. Tloušťka jednotlivých materiálů je 150um a šířka proužků ze stříbra a chromu je 2 respektive 1 um.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Filip Mika, Ph.D.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : test sample * scanning electron microscope * secondary electron spectrometer
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337867
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.