Search results

 1. 1.
  0569425 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jadrný, J. - Šyc, Michal - Korotenko, Ekaterina - Mašín, P.
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.
  [Optimized technology of fly ash acid extraction.]
  Internal code: optimalizace kyselé extrakce ; 2022
  Technical parameters: Technologie je využitelná v odvětví waste to energy, kdy je současnou praxí odvážet vzniklé popílky na skládku nebezpečných odpadů. Technologie extrahuje toxické kovy a testováním byla zjištěna negativní nebezpečná vlastnost HP14 ekotoxicita, která je pro hodnocení nebezpečnosti takových odpadů kritická. O výsledky technologie již projevila zájem pražská spalovna ZEVO Malešice.
  Economic parameters: Optimalizace extrakce nevykazuje žádný přímý výnos ani úsporu nákladů. Jedná se o první technologický uzel, který má zvýšit množství extrahovaného zinku, mědi a olova. Cílem projektu je zkoncentrování zinku do obchodovatelné formy oproti současné likvidaci na skládce nebezpečných odpadů.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010439
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : acid extraction * zinc recovery * fly ash
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0340750

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ověřená technologie optimalizovaná kyselá extrakce popílků.pdf11.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0541450 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Mašín, P. - Jadrný, J. - Šyc, Michal
  Provozní jednotka elektrokoagulace pro čištění odpadních vod ze ZEVO.
  [Electrocoagulation operating unit for wastewater treatment from incineration plant.]
  Internal code: technologie elektrokoagulace ; 2020
  Technical parameters: Vyvinutá technologie elektrokoagulace je určena pro čištění vod s obsahem rozpuštěných toxických kovů z vypírky spalin. Zejména jde o kovy Zn, Cd, Pb, As při hodnotách pH 6 až 10. Technologie byla ověřena v provozu Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) na dočišťování pracích vod spalin, při průměrném hodinovém průtoku 1800 – 2500 l. Zařízení se skládá z 5 elektrokoagulačních cel, v nichž jsou vloženy železné elektrodové kazety o rozměrech 960 x 100 x 149 mm, jež se sestávají ze 14 desek (7 katodových a 7 anodových). Zařízení pracuje při vloženém proudu 30 – 50 A, čemuž odpovídá napětí 1,5 – 2,5 V. Do čištěné vody jsou uvolňovány Fe2+ ionty ve formě zelených vloček (na něž jsou z vody vázány toxické kovy), které dále shlukují do kompaktních a dobře sedimentujících útvarů. Odsazený kal je odvodňován a zahušťován.Nastavením proudu se určuje množství dávkovaných vloček Fe2+ iontů z elektrody, jejichž koncentrace musí být ve 3 -4 násobném přebytku oproti koncentraci toxických kovů. Účinnosti odstranění kovů se pohybují v rozsahu 90 až 99,9 %.
  Economic parameters: Hlavním přínosem technologie je bezproblémové plnění limitů toxických kovů ve vypouštěných vodách, a tudíž snížení environmentální zátěže. Provozní náklady představují 6 Kč/m3 vyčištěné vody (1,5 Kč elektrická energie a 4,5 Kč výměna elektrodových kazet + režie).
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : full scale * electrocoagulation * waste water * arsenic * cadmium
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319002

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.