Search results

 1. 1.
  0541449 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krystyník, Pavel - Mašín, P. - Jadrný, J.
  Elektrodepoziční jednotka pro odstraňování kovů z odpadních vod z energetického využití odpadů s předchozí několikastupňovou extrakcí.
  [Electrodeposition apparatus for removal of metals from wastewater with preceding multistep extraction.]
  Internal code: elektrodepoziční jednotka ; 2020
  Technical parameters: Navržená a otestovaná laboratorní jednotka je schopna deponovat Zn z vod po vypírce spalin z energetickém využití odpadů. Odpadní voda obsahuje vysoké koncentrace chloridů, které je nutné před samotnou depozicí vyměnit za sírany, aby nedocházelo k produkci HCl a Cl2. Toho se dosáhne ve třech krocích: Nejprve dojde k odstranění kovů ušlechtilejších než zinek pomocí tzv. cementace. Následuje extrakce Zn do organického rozpouštědla a dalším krokem je extrakce Zn z organického rozpouštědla do roztoku kyseliny sírové, za vzniku ZnSO4, který je podroben procesu elektrodepozice.
  Economic parameters: Vzhledem k malému měřítku testovaného zařízení to nelze kalkulovat.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03030388
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : electrodeposition * bis-2-ethylhexylphosphinic acid, * sulphuric acid * hydrochloric acid * zinc
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0319001

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.