Search results

 1. 1.
  0567273 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste - impact of hot water vapour process gas.
  Internal code: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V002 ; 2022
  Technical parameters: V procesu plazmatického zplyňování bylo do směsi pracovních plynů přidáváno různé množství vodní páry a následně vyhodnocen vliv na složení vznikajícího syngasu.
  Economic parameters: Optimální nastavení množství přidávané vodní páry (podle typu plazmatronu a paliva) umožňuje až téměř dvojnásobně zvýšit obsah vodíku v syngasu, což může zásadně vylepšit ekonomickou bilanci provozu.
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Keywords : plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  OECD category: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338544
   
   
 2. 2.
  0567272 - ÚFP 2023 RIV CZ eng Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Jeremiáš, Michal - Mašláni, Alan - Mates, Tomáš - Vyskočil, J.
  Plasma Gasification of Hazardous Waste.
  Internal code: TAČR Projekt č. TN01000038/05, výsledek V001 ; 2022
  Technical parameters: Plazmatrony: WSP-H – vodou stabilizovaný hybridní, DC oblouk, 160kW, MW – mikrovlnný, 100kW. Testovaná paliva: polypropylen, tuhý alt. odpad, sim. nemocniční odpad, čistírenský kal, pyrolýzní olej.
  Economic parameters: Znalost provozních parametrů technologie plazmatického zplyňování pro kombinaci 2 plazmatronů a 5 typů paliv umožňuje posoudit ekonomické aspekty komercializace podle aktuální situace na trhu.
  R&D Projects: GA TA ČR TN01000038
  Institutional support: RVO:61389021 ; RVO:68378271
  Keywords : plasma gasification * hazardous waste * plasma torch * syngas * RDF
  OECD category: Energy and fuels; Energy and fuels (FZU-D)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338542
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.