Search results

 1. 1.
  0504416 - ÚVGZ 2020 RIV CZ eng L4 - Software
  Červený, Jan
  Photobioreactor Control Scripts 1.0.
  Internal code: DoAB_PBR-ControlScripts ; 2019
  Technical parameters: Programatická realizace řídících skriptů využívá originálníh aplikčního rozhraní pro přístup k měřeným veličinám a akčním prvkům fotobioreaktorů a umožňuje tak implementaci algoritmů pro automatickou fenotypizaci a optimalizaci kultivovaných mikroorganismů a výzarné zefektivnění těchto procesů.
  Economic parameters: Využitím těchto skriptů je dosaženo v průměru 60% zkrácení procesu detailní charakterizace a výzkumu kultivovaných mikroorganismů v porovnání s procesem kontrolovaným operátorem kultivace. Automatické zpracování dat pak dále přináši v průměru 75% navýšení objemu zpracovaných dat za časovou jednotku a umožnuje včasnou detekci nestabilit a nestandardních odezev zkoumaného biosystému v reálném čase. Vedle zkrácení kultivačního procesu a zefektivnění zpracování výstupních dat jsou zajištěny opakovatelnost a robustnost celého procesu. K dnešnímu dni bylo celosvětově prodáno více než 500 zařízení, u kterých je možné tyto skripty použít.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MŠk(CZ) LM2015055; GA MŠk(CZ) EF16_026/0008413
  Research Infrastructure: CzeCOS II - 90061
  Institutional support: RVO:86652079
  Keywords : computational control * regulation * photobioreactor * microalgae * optimization * phenotypization * biotechnology * data acquisition * algorithms
  OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  https://smartbiotech.github.io/PBR-ControlScripts/
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0296057

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.