Search results

 1. 1.
  0580361 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Materna Mikmeková, Eliška - Fořt, Tomáš - Souček, P.
  Prototyp optického prvku č. 1 s povrchovou úpravou.
  [Prototype of optical element #1 with surface treatment.]
  Internal code: APL-2023-08 ; 2023
  Technical parameters: POLYETERETERKETON (PEEK) byl použit na výrobu optické části tubusu elektronového mikroskopu. Optický prvek byl vylepšen nanesením tenké kovové vrstvy (Al, Cr, W) pomocí magnetronového naprašování.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu slouží k výzkumným účelům. Funkční vzorek byl realizován pro konkrétní zařízení, a proto nedochází k přímému prodeji vzorku. Finanční vyčíslení případné prodejní ceny vychází z nákladů na vývoj, materiál, výrobu a přiměřený zisk. Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D., MBA, eliska@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000020
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : optical elements * PEEK * SEM * magnetron sputtering
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349151
   
   
 2. 2.
  0580360 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Materna Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří - Piňos, Jakub - Konvalina, Ivo
  Držáky pro manipulaci s optickými prvky.
  [Holders for the optical elements manipulation.]
  Internal code: APL-2023-09 ; 2023
  Technical parameters: Držák vzorku se skládá z podložky, na kterou se vzorek umísťuje, dále měděné čepičky na přichycení vzorku a keramického pouzdra.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu slouží k výzkumným účelům příjemce, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Funkční vzorek byl realizován pro konkrétní zařízení, a proto nedochází k přímému prodeji vzorku. Finanční vyčíslení případné prodejní ceny vychází z nákladů na vývoj, materiál, výrobu a přiměřený zisk. Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, PhD., MBA, eliska@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN02000020
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : sample holder * manipulation * SEM
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0349150
   
   
 3. 3.
  0573414 - ÚPT 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Průcha, Lukáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří - Hrubý, František - Materna Mikmeková, Eliška
  CVD pec pro výrobu grafenu s posuvným reaktorem.
  [CVD furnace for graphene fabrication with sliding reactor.]
  Internal code: APL-2023-01 ; 2023
  Technical parameters: Funkční vzorek se skládá z posuvného CVD reaktoru, ovládání k CVD reaktoru, skleněné trubky, 2 průtokoměrů, digitálního měridla tlaku, CF kříže, stojanu na ocelové křížení, UHV uzávěrů, turbomolekularní vývěvy, hmotnostního spektrometru a pojízdné hliníkové podpěry.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Lukáš Průcha, prucha@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA22-34286S
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : CVD * graphene * sliding reactor * furnace
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343864
   
   
 4. 4.
  0550700 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Konvalina, Ivo - Sýkora, Jiří - Piňos, Jakub - Materna Mikmeková, Eliška
  2D detekční systém pro odražené elektrony v UHV SLEEM.
  [2D detection system for reflected electrons in UHV SLEEM.]
  Internal code: APL-2021-09 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vzorek 2D detekčního systému tvoří příruba s nosičem, na němž je uložena deska plošného spoje osazená senzorem a elektronickými součástkami. Součástí detektoru je řídící elektronika a obslužný software.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., kimiki@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : pixelated detector * scanning * low energy electron microscopy * reflected electrons
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326005
   
   
 5. 5.
  0550699 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Materna Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří - Piňos, Jakub - Průcha, Lukáš - Radlička, Tomáš
  Držák fázových destiček pro čištění.
  [Phase plates holder for the cleaning procedures.]
  Internal code: APL-2021-08 ; 2021
  Technical parameters: Funkční vzorek držáku fázových destiček se skládá se dvou přesně definovaných vyfrézovaných duralových destiček s otvory na 25 apertur, na kterých jsou fázové destičky nalepeny pastou na bázi uhlíku či speciální stříbrnou pastou používanou při přípravě vzorků do rastrovacích elektronových mikroskopů.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, eliska@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : apertures holder * phase plates * transmission electron microscopy * cleaning
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326004
   
   
 6. 6.
  0550697 - ÚPT 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Sháněl, O. - Schneider, M. - Materna Mikmeková, Eliška - Řiháček, Tomáš - Podstránský, Jáchym - Radlička, Tomáš
  Si3Nx fázová destička.
  [Si3Nx phase plates.]
  Internal code: APL-2021-05 ; 2021
  Technical parameters: Křemíkový čip nesoucí tenkou nitridovou membránu. Rozměr (Okénko v křemíkovém čipu) membrány je čtvercového tvaru o rozměru 100×100 µm. Tloušťka membrány je optimalizovaná tak, aby v posouvala fázi procházejícího svazku o pi/2. Čip je upevněný na platinové clonce o průměru 3 mm a ve středu clonky je malý otvor o rozměrech v jednotkách µm, který byl vytvořen pomoci FIB/SEM, tak aby odpovídal velikosti nultého řádu difrakce v zadní objektivové rovině.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D., radlicka@isibrno.cz.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : transmission electron microscopy * phase plate * silicon nitride * thin layers
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0326001
   
   
 7. 7.
  0536664 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Müllerová, Ilona - Frank, Luděk - Konvalina, Ivo - Materna Mikmeková, Eliška - Sýkora, Jiří
  Držák vzorku pro elektronově indukované čištění v REM.
  [Specimen holder for the electron induced cleanning in SEM.]
  Internal code: APL-2020-11 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek stolku preparátu pro rastrovací prozařovací mikroskopii s extrémně pomalými elektrony tvoří kapsle preparátu s vloženým preparátem, nosné rameno z nevodivého materiálu, držák ramene, upravený vozík stolku a přívod vysokého potenciálu. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností rekonstruovaného stolku preparátu pro mikroskop Magellan 400L, v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ilona@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : electron microscopy * scanning electron microscopy * scanning transmission electron microscopy * extremely slow electrons * specimen stage
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314400
   
   
 8. 8.
  0536583 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Krátký, Stanislav - Fořt, Tomáš - Matějka, Milan - Materna Mikmeková, Eliška - Radlička, Tomáš - Řiháček, Tomáš - Sháněl, O. - Schneider, M. - Mareček, D.
  Fázová destička pro použití v transmisní elektronové mikroskopii.
  [Phase plate for transmission electron microscopy.]
  Internal code: APL-2020-07 ; 2020
  Technical parameters: Křemíkový čip (tloušťka 200 µm) nesoucí tenkou nitridovou membránu (tloušťka ⁓70 nm). Otvor membrány je čtvercového tvaru o rozměru 100×100 µm. Čip je upevněný na platinové clonce o průměru 3 mm. Celý vzorek je pokoven tenkou vrstvou molybdenu (⁓3 nm).
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Stanislav Krátký, kratky@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : transmission electron microscopy * phase plate * silicon nitride * thin layers * e-beam lithography
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314347
   
   
 9. 9.
  0536443 - ÚPT 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Konvalina, Ivo - Frank, Luděk - Radlička, Tomáš - Zobač, Martin - Vlček, Ivan - Sýkora, Jiří - Klein, Pavel - Müllerová, Ilona - Materna Mikmeková, Eliška
  Elektrostatický tubus pro 2D detekci v UHV systému (mimo-osový pixelový detektor).
  [Electrostatic column for 2D detection in UHV system (off-axis pixelated detector).]
  Internal code: APL-2020-06 ; 2020
  Technical parameters: Funkční vzorek projekčního elektrostatického tubusu tvoří tři elektrostatické multipólové korektory, jedna rotačně symetrická elektrostatická čočka, stínítko, řídící elektronika s programovatelnými napěťovými zdroji a kabeláž. Výsledek byl realizován pro ověření elektronově optických vlastností projekčního elektrostatického tubusu v rámci programu Národního centra kompetence - projekt Centrum elektronové a fotonové optiky.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu, s předpokladem smluvního využití s vědeckým a ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., kimiki@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000008
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : electron microscopy * electrostatic column * multipole corrector * electrostatic lens * 2D detection
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314219
   
   
 10. 10.
  0509049 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Průcha, Lukáš - Piňos, Jakub - Sýkora, Jiří - Materna Mikmeková, Eliška
  Termodesorpční spektroskopie v CVD zařízení pro kontrolu přípravy grafenových podložek.
  [Thermal desorption spectroscopy in CVD device for the control of preparation of graphene based substrates.]
  Internal code: APL-2019-11 ; 2019
  Technical parameters: Funkční vzorek se skládá z hmotnostního spektrometru, CVD pece, 2 průtokoměrů, digitálního manometru, CF kříže, stojanu na ocelové křížení, UHV uzávěrů a turbomolekularní vývěvy.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu slouží k výzkumným účelům. Nedochází k přímému prodeji vzorku. Finanční vyčíslení případné prodejní ceny vychází z nákladů na vývoj, materiál, výrobu a přiměřený zisk. Kontakt: Ing. Lukáš Průcha, prucha@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : TDS * CVD * graphene * mass spectroscopy
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0299850
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.