Search results

 1. 1.
  0507820 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Palupa, V. - Vítámvás, Pavel - Plachý, J.
  BSE detektor střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM.
  [Middle class BSE detector for customer upgrade in SEM/ESEM.]
  Internal code: APL-2019-02 ; 2019
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu). Celková délka detektoru s vysunutou scintilačně-fotonásobičovou jednotkou: 521 mm. Celková délka detektoru v zasunutém stavu (optimalizováno pro Quanta 650 FEG): 481 mm. Provozní tlak v komoře vzorku elektronového mikroskopu (optimalizováno pro Quanta 650 FEG): 1.5e-4 až 2500 Pa. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v rastrovacím elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně. Průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop Quanta 650 FEG).
  Economic parameters: Prototyp realizovaný při řešení grantu CZ01102/00/00/15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 2 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa s. r. o., IČ: 27675173, DIČ: CZ27675173 se sídlem Cornovova 829/48, 618 00 Brno. Kontakt: Ing. Vilém Neděla. Ph.D, vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : BSE detector * light-guide * scintillator * amplifier * manual drive console
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298787
   
   
 2. 2.
  0507815 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Palupa, V. - Vítámvás, Pavel - Plachý, J.
  Nový high-tech scintilačně-ionizační detektor pro REM/EREM nejvyšší třídy.
  [New high class scintillation-ionization high-tech detector for SEM/ESEM.]
  Internal code: APL-2019-01 ; 2019
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu). Celková délka detektoru s vysunutou scintilačně-fotonásobičovou jednotkou: 518 mm. Celková délka detektoru v zasunutém stavu (optimalizováno pro Quanta 650 FEG): 478 mm. Provozní tlak v komoře vzorku elektronového mikroskopu (optimalizováno pro Quanta 650 FEG): 1.5e-4 až 2500 Pa. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v rastrovacím elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně. Průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop Quanta 650 FEG).
  Economic parameters: Prototyp realizovaný při řešení grantu CZ01102/00/00/15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 2 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa s. r. o., IČ: 27675173, DIČ: CZ27675173 se sídlem Cornovova 829/48, 618 00 Brno. Kontakt: Ing. Vilém Neděla. Ph.D, vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : REM * EREM * detector * ITO * scintillator * amplifier * mechanical drive console
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298785
   
   
 3. 3.
  0496673 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří - Vítámvás, Pavel - Palupa, V.
  Nová scintilačně-ionizační fotonásobičová jednotka pro high-tech detektor REM/EREM nejvyšší třídy.
  [New scintillation-ionization photomultiplier unit for high-tech REM/EREM detector of the highest class.]
  Internal code: APL-2018-04 ; 2018
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu), celková délka: 244,5 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), propustnost světlovodu pro daný materiál a vlnovou délku světla 425nm dle výsledků simulací v programu Geant4: 5%. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně
  Economic parameters: 1. Prototyp realizovaný při řešení grantu EG15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 2 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa. Komtakt: Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : SEM * ESEM * dtector * ITO * scintillator
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289337
   
   
 4. 4.
  0496672 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří - Tihlaříková, Eva - Vítámvás, Pavel
  Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru s lomenou geometrií světlovodu pro REM.
  [BSE detector scintillation photomultiplier unit with refracted light guide geometry for REM.]
  Internal code: APL-2018-03 ; 2018
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu), celková délka: 253,5 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), propustnost světlovodu pro daný materiál a vlnovou délku světla 425nm dle výsledků simulací v programu Geant4: 35%. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně
  Economic parameters: 1. Prototyp realizovaný při řešení grantu EG15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 1 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa. Komtakt: Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : BSE detector * light-guide * scintillator
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289336
   
   
 5. 5.
  0496665 - ÚPT 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Neděla, Vilém - Runštuk, Jiří - Vítámvás, Pavel
  Scintilačně fotonásobičová jednotka BSE detektoru střední třídy pro zákaznický upgrade REM/EREM.
  [Scintillation photomultiplier unit of BSE detector of middle class for customer upgrade REM / EREM.]
  Internal code: APL-2018-07 ; 2018
  Technical parameters: Provozní vlnová délka: 370 – 800 nm (dle materiálu světlovodu), celková délka: 244,5 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), průměr světlovodu: 20 mm (optimalizováno pro Quanta 650 FEG), propustnost světlovodu pro daný materiál a vlnovou délku světla 425nm dle výsledků simulací v programu Geant4: 5%. Funkčnost prototypu pro jeho zavedení do výroby byla ověřena v elektronovém mikroskopu Quanta 650 FEG v Laboratoři environmentální elektronové mikroskopie ÚPT AVČR v Brně
  Economic parameters: Prototyp realizovaný při řešení grantu EG15_019/0004693 s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení dle podmínek Smlouvy o využití výsledku výzkumu a vývoje č. 1 získaného v rámci řešení projektu „High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii.“ Ekonomický přínos bude realizován příjemcem projektu, firmou Tecpa. Kontakt: Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vilem@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MPO(CZ) EG15_019/0004693
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : BSE detector * light-guide * scintillator
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289332
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.