Search results

 1. 1.
  0519841 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Novák, Ondřej - Csanaková, Bianka
  Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor.
  [Apparatus for separating at least two co-propagating electromagnetic radiation beams and a polarizer.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 03.09.2019. Utility model number: 33167
  R&D Projects: GA MŠMT EF15_006/0000674; GA MŠMT LO1602
  Grant - others:OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : separator * polarizer * mid-infrared * silicon
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/35933&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304826
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.