Search results

 1. 1.
  0497211 - ÚH 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Pivokonská, Lenka - Vašatová, Petra - Petříček, Radim - Novotná, Kateřina - Pivokonský, Martin
  Technologie tvorby agregátů procesem vysokoúčinné flokulace s ohledem na jejich následnou separaci sedimentací a gravitační filtrací.
  [The technology of aggregate formation by the process of high intensity flocculation with respect to their subsequent separation by sedimentation and gravity filtration.]
  Internal code: UH-238/2018 ; 2018
  Technical parameters: Ověřená technologie využívá aplikaci sekvence rychlého (G = 100 -150 s-1) a pomalého (G = 20-50 s-1) agregačního míchání. Dochází k postupnému zhutňování agregátů a následnému spojování do makro-agregátů. Ty lze odstranit sedimentací. Zbylé agregáty jsou odstraněny pískovou filtrací.
  Economic parameters: Zavedením technologie do provozu se zvýší účinnost flokulace a sedimentace, čímž se prodlouží filtrační cykly až o 30­ až 40 %, dojde ke snížení spotřeby prací vody a energetických nároků procesu, což se projeví značnými ekonomickými úsporami.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000169
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : water treatment * drinking water * aggregation * flocculation * sedimentation * filtration
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292825