Search results

 1. 1.
  0539177 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Kolouchová, Kristýna - Groborz, Ondřej - Černochová, Zulfiya - Hrubý, Martin
  Polymerní nanočásticové theranostikum citlivé na změnu teploty a přítomnost reaktivních forem kyslíku sledovatelné 19F magnetickou rezonancí.
  [Thermo- and reactive oxygen species-responsive self-assembled polymer nanoparticle tracer for 19F magnetic resonance imaging theranostics.]
  Internal code: HF1 ; 2021
  Technical parameters: Blokový kopolymer poly[N-(2-hydroxypropyl)methakrylamid]-block-poly[N-(2,2-difluorethyl) akrylamid] (hmotnostně střední molekulová hmotnost Mw hydrofilního bloku 8,68 kDa, disperzita 1,11, Mw kopolymeru 32,3 kDa, disperzita 1,22) s na reaktivní formy kyslíku (ROS) reagujícím monomerem N-[2-(N'-ferrrocenylamido)ethyl]akrylamidem (FcAEA) (0,49 ± 0,12 mol.%) v termoresponsivním bloku. Monomerní jednotka FcAEA je hydrofobní a diamagnetická v redukovaném elektroneutrálním (Fe(II), ferrocen) stavu, ale hydrofilní a paramagnetická v oxidovaném (Fe(III), ferroceniový kationt) stavu. Tuto vlastnost lze použít pro theranostické účely, protože vysoké hladiny ROS jsou typické pro nádorovou a zanícenou tkáň. V redukovaném stavu zůstávají tyto nanočástice samoasociované (s kritickou asociační koncentrací 14,1 ± 1,9 mg·L−1) s enkapsulovaným léčivem doxorubicinem, zatímco po oxidaci v ROS-bohatém nádoru nebo zanícené tkáni se léčivo uvolňuje a současně se mění magnetické vlastností ferrocenové části, což lze sledovat pomocí 19F-MRI.
  Economic parameters: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 29200 Kč/g.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC19032
  Keywords : thermoresponsivity * redox responsivity * reactive oxygen species * polymer * 19F MRI * drug delivery system * theranostics
  OECD category: Pharmacology and pharmacy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316893
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.