Search results

 1. 1.
  0495881 - ÚCHP 2019 RIV cze P1 - User Module
  Sobek, Jiří - Veselý, Václav - Vacková, P. - Majer, V.
  Zařízení pro přípravu aditiva do asfaltové směsi.
  [A Device for the Preparation of Additives for Asphalt Mixtures.]
  2018. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Date of the utility model acceptance: 16.10.2018. Utility model number: 32200
  R&D Projects: GA TA ČR TH02010349
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : asphalt mixture * new pavements * microwave energy
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032200.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0288825
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv032200.pdf0306.7 KBPublisher’s postprintopen-access