Search results

 1. 1.
  0570733 - ÚCHP 2024 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Horník, Štěpán - Sýkora, Jan - Pokorná, Petra
  Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023.
  [Methodology for identification of pollution sources using PMF for strategic decision making in air protection - update 2023.]
  Internal code: identifikace zdrojů znečištění ovzduší ; 2023
  Technical parameters: Pro správnou aplikaci metodiky je nutné využít vhodné odběrové zařízení pro odběr dostatečného množství aerosolových částic. Dále je nutné využít instrumentační metodu, která zajistí spolehlivou identifikaci a kvantifikaci stanovovaných markerů znečistění ovzduší. V neposlední řadě je zapotřebí využít statistického rozhraní umožňujícího aplikaci metody PMF.
  Economic parameters: Aplikace metodiky by měla přispět ke snižování znečištění v rámci ČR. V důsledku tak může dojít ke snižování incidence onemocnění s tím spjatých, mj. respiračních obtíží apod., a tak snížit vynaložené náklady na léčbu těchto onemocnění.
  Certifying body: Ministerstvo životního prostředí České republiky. Certificate issue date: 27.03.2023
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TK02010035
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : NMR spectroscopy * atmospheric aerosols * markers
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342070
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.