Search results

 1. 1.
  0538275 - KNAV 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Duda, Martin - Lhoták, Martin - Kersch, F.
  Ověření archivačního řešení ARCLib poloprovozem v Knihovně AV ČR.
  [Verification of the ARCLib archiving solution by pilot plant in the Library of the ASCR.]
  Internal code: ARCLib KNAV ; 2020
  Technical parameters: Poloprovoz ARCLib bude dlouhodobě využit pro archivaci digitalizovaných periodik a monografií z produkce ústavů AV ČR a jejich historických předchůdců. Řádově se jedná až o cca 10 miliónů digitalizovaných stran.Archivační systém v produkčním nasazení nemá veřejně dostupné rozhraní, z bezpečnostních důvodů je přístup umožněn pouze pro administrátory systému - za účelem ověření výsledku je možné zajistit předvedení administrátorem systému na speciálně dohodnuté předváděcí schůzce. O to je možné požádat na adrese lhotak@knav.cz. Pro přímý přístup do testovací verze systému ARCLib, ve které nejsou ostrá data je možné požádat o přihlašovací údaje též na adrese lhotak@knav.cz.
  Economic parameters: Služby poloprovozu ARCLib jsou zdarma poskytovány ústavům Akademie věd ČR pro dlouhodobou archivaci digitalizovaných periodik a monografií z produkce těchto ústavů a jejich historických předchůdců.
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02R044
  Keywords : LTP * long term preservation * archiving * OAIS
  OECD category: Library science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316098

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.