Search results

 1. 1.
  0480989 - FGÚ 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Filová, Elena - Matějka, R. - Zárubová, Jana - Steinerová, Marie - Trávníčková, Martina - Musílková, Jana - Bačáková, Lucie - Hrůzová, D.
  Endotelizovaná cévní protéza.
  [Endothelialized vascular prosthesis.]
  Internal code: FVZ-2017-Endotelizovaná cévní protéza ; 2017
  Technical parameters: Prasečí cévní protéza osazena kokulturou mesenchymálních kmenových buněk a endotelových buněk
  Economic parameters: Zlepšení endotelizace cévních protéz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : porcine vessel * mesenchymal stem cells * endothelial cells * endothelialization
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276624
   
   
 2. 2.
  0480967 - FGÚ 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matějka, R. - Zárubová, Jana - Hrůzová, D. - Vidrmertová, I. - Steinerová, Marie - Štěpanovská, J. - Rosina, J. - Filová, Elena
  Postup pro automatizovanou decelularizaci prasečích cév pro experimentální účely.
  [Procedure for automated decellularization of porcine arteries for experimental purposes.]
  Internal code: FVZ-Ceva-2016-Decelularizace ; 2016
  Technical parameters: Vhodnost postupu byla dále ověřena testem cytotoxicity pomocí výluhů, které byly připraveny tak, že decelularizované cévy byly inkubovány 48h v médiu při teplotě 37°C a takto připravené výluhy byly následně použity jako médium pro kultivaci endotelových buněk. Alternativně mohou být decelularizované nosiče osazeny buňkami přímo a růst buněk je pak zjišťován pomocí luorescenčního barvení. Rovněž byly provedeny zkoušky mechanických vlastností decelularizovaných cév, jež rokázaly minimální degradaci nosiče tímto procesem (elastický modul nativní céva 1,9 – 2,0 MPa, decelularizovaná 1,7 – 1,9 MPa).
  Economic parameters: Tento postup je uzpůsoben pro laboratorní a experimentální činnost, dáno způsobem získání tkáně, je však ekonomicky velmi výhodný právě pro potřeby dalšího výzkumu a vývoje z hlediska potřeby velkého množství tkání. Takto decelularizovaná céva je vhodná pro další výzkum a vývoj v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Výše popsaný postup decelularizace je možné adaptovat, při zajištění schváleného postupu odběru tkáně pro lékařské účely, pro další preklinické studie.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : decellularization vessel * porcine veins * decelularised animal vein
  OECD category: Cardiac and Cardiovascular systems
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276610
   
   
 3. 3.
  0471845 - FGÚ 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Filová, Elena - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Houska, Milan - Kaplan, Ondřej - Musílková, Jana - Steinerová, Marie - Bačáková, Lucie - Matějka, R. - Zárubová, Jana - Hrůzová, D.
  Chemicky modifikovaná decelularizovaná cévní protéza připravená pro endotelizaci: Použití fibrinové sítě.
  [Chemically modified decelularized vascular prosthesis prepared for endothelialization: Use of fibrin assembly.]
  Internal code: FVZ-2016-Endotelizace ; 2016
  Technical parameters: Fibrin a jeho rozložení na povrchu cévy se dá prokázat imunofluorescenčním značením anebo ELISOU
  Economic parameters: Zlepšení endotelizace cévních protéz
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : fibrin * endothelial cells * decellularized vessel
  Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269174
   
   
 4. 4.
  0458016 - FGÚ 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Matějka, R. - Štěpanovská, J. - Filová, Elena - Zárubová, Jana - Hrůzová, D.
  Planární kultivační komora pro testování modifikovaných povrchů a následnou endotelizaci.
  [Planar cultivation chamber for endothelization of modified substrates.]
  Internal code: CEVA-Planarni komora ; 2015
  Technical parameters: Průtoková kultivační komora typu plan-paralelních desek, materiál polykarbonát, silikon a nerezová ocel, umožňující dynamickou kultivaci a stimulaci smykovým napětím do 25dymů/cm2 na modifikovaných substrátech do plochy 2 cm2.Komora využívána příjemci pro realizaci výzkumného projektu.
  Economic parameters: Výrobní náklady komory do 10 000Kč
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TA04011345
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : cultivation chamber * endothelium * bioreactor
  Subject RIV: FA - Cardiovascular Diseases incl. Cardiotharic Surgery
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0258332
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.