Search results

 1. 1.
  0533078 - ARÚ 2021 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Starcová, Marcela
  Jan Eisner a jeho působení na Slovensku v letech 1919-1939.
  [Jan Eisner and his activity in Slovakia in 1919-1939.]
  Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave pre Katedru archeológie, Filozofická fakulta, 2020 - (Neumann, M.; Mellnerová Šuteková, J.), s. 133-153. Studia archaeologica et mediaevalia, 14. ISBN 978-80-223-4940-6.
  [Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava (SK), 03.12.2018-06.12.2018]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : State Institute of Archaeology * Jan Eisner * Děvín Hillfort * Slovak National Museum
  OECD category: Archaeology
  https://www.researchgate.net/publication/344265932_Dejiny_Archeologie_Archeologia_v_Ceskoslovensku_v_rokoch_1918-1948
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311570

             
   
   
 2. 2.
  0493576 - ÚČL 2019 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Soukup, Daniel
  Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti.
  [Plague, massacre, Mary: Anti-Jewish Aspects of Late Medieval Piety.]
  Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 266-281. ISBN 978-80-86890-92-0
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : Plague * Black Death * Jews * anti-Jewish persecutions * Marian devotion * medieval literature
  OECD category: Specific literatures
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286917

             
   
   
 3. 3.
  0484388 - ÚDU 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kubínová, Kateřina
  Emauzský cyklus a liturgie.
  [The Emmaus Cycle and Liturgy.]
  Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 150-163. ISBN 978-80-86890-92-0.
  [Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : medieval mural paintings * Emmaus monastery * medieval liturgy * benedictins
  OECD category: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279556

             
   
   
 4. 4.
  0484387 - ÚDU 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Benešovská, Klára
  Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském.
  [Carmelites and Slavonic Benedictines in the New Town of Prague.]
  Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 110-127. ISBN 978-80-86890-92-0.
  [Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
  R&D Projects: GA ČR GA13-39192S
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : New Town of Prague * Charles IV * Carmelits * Slavonic Benedictines Emmaüs
  OECD category: Arts, Art history
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279555

             
   
   
 5. 5.
  0484386 - ÚDU 2018 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Benešovská, Klára
  Pohled zpět (Rozšířené úvodní slovo, proslovené při zahájení konference dne 5. října 2016).
  Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 11-13. ISBN 978-80-86890-92-0.
  [Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : historiography * Prague Slavonic Benedictines Emmaüs * interdisciplinary approach
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279554

             
   
   
 6. 6.
  0484385 - ÚDU 2018 CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Kubínová, Kateřina
  Úvod.
  [Introduction.]
  Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha: Artefactum, 2017 - (Kubínová, K.; Benešovská, K.; Čermák, V.; Slavický, T.; Soukup, D.; Šimek, Š.), s. 7-10. ISBN 978-80-86890-92-0.
  [Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha (CZ), 05.10.2016-06.10.2016]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378033
  Keywords : Emmaus * Charles IV
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279553

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.