Search results

 1. 1.
  0572231 - FLÚ 2024 RIV DE eng B - Monography
  Bažant, Jan
  Myth of Perseus and Images. From the Beginning to Today.
  Heidelberg: Propylaeum, 2023. 262 s. ISBN 978-3-96929-221-1
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Perseus * Medusa * Andromeda * Danae * art * myth
  OECD category: Arts, Art history
  https://doi.org/10.11588/propylaeum.1200
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343095

             
   
   
 2. 2.
  0572229 - FLÚ 2024 RIV CZ cze B - Monography
  Bažant, Jan
  Božská nahota. Sochy Venuše od počátku do dneška.
  [Divine nakedness. Statues of Venus from the beginning up today.]
  Praha: Academia, 2023. 372 s. ISBN 978-80-200-3311-6
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Venus * statues * art * myth
  OECD category: Arts, Art history
  https://www.academia.cz/bozska-nahota-sochy-afrodity-od-pocatku-do-dneska--bazant-jan--academia--2023
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343096

             
   
   
 3. 3.
  0570692 - ÚSP 2024 CZ cze B - Monography
  Kober, Jan (ed.) - Holubec, S. (ed.)
  Počátky československé republiky. Díl 2.
  Praha: Academia, 2022. 701 s. ISBN 978-80-200-3331-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : legal history * Modern history * Czechoslovakia * the 1920s * interwar period * social history
  OECD category: Law
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0342018

             
   
   
 4. 4.
  0566893 - FLÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Chvatík, Ivan (ed.)
  Jan Patočka. Filosofické deníky. Nepublikované záznamy z let 1946-1950.
  [Jan Patočka. Philosophical Diaries. Unpublished Notes from 1946-1950.]
  Praha: OIKOYMENH, 2022. 593 s. Sebrané spisy Jana Patočky, 19. ISBN 978-80-7298-581-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Jan Patočka * philosophy * science * history * diary
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://www.oikoymenh.cz/novy-titul-oik-flu/
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338843

             
   
   
 5. 5.
  0564659 - FLÚ 2023 CZ cze B - Monography
  Nodl, Martin (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Josef Válka a myšlení o dějinách.
  [Josef Válka and thinking about history.]
  Praha: Argo, 2022. 198 s. ISBN 978-80-257-3912-9
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : historiography * Josef Válka * history of ideas * 20th century
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://argo.cz/?post_type=book&p=160783
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336459

             
   
   
 6. 6.
  0563982 - ÚSP 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Kober, Jan (ed.)
  Vratislav Kalousek: Srovnání ústavních listin republik středoevropských.
  [Vratislav Kalousek: A Comparison of the Constitutions of Central European Republics
  .]
  Praha: Pavel Mervart, 2021. 363 s. ISBN 978-80-7465-530-2
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11; AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program: StrategieAV; StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : constitutional law * comparative constitutional law * comparative law * legal history * institution * Central Europe * Czechoslovakia * interwar period * modern history
  OECD category: Law
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335740

             
   
   
 7. 7.
  0563209 - FLÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Bierhanzl, Jan (ed.) - Ort, Jakub (ed.)
  Ernst Bloch. Filosofie naděje. Výbor z díla.
  [Ernst Bloch. Philosophy of Hope. Selected writings.]
  Praha: Filosofia, 2022. 349 s. Emancipace a kritika, 7. ISBN 978-80-7007-734-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : religion * ontology * aesthetics * political philosophy * hope * Ernst Bloch
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  https://filosofia.flu.cas.cz/publikace/570
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0335652

             
   
   
 8. 8.
  0561555 - ÚSP 2023 CZ cze B - Monography
  Kober, Jan (ed.)
  Republika v pohybu.
  Praha: Academia, 2022. 483 s. ISBN 978-80-200-3258-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122
  OECD category: Law
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0334146

             
   
   
 9. 9.
  0561255 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Andresová, Klára - Doskočil, Zdeněk - Křížová, Lenka - Kučera, Martin - Makariusová, Marie - Martínek, Jiří - Novotný, Gustav - Szajkó, Vojtěch
  Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol.
  [Biographical Dictionary of the Lands of Bohemia. Vol. 25. Hl-Hol.]
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2022. 186 s. ISBN 978-80-7286-397-6; ISBN 978-80-200-3385-7
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963
  Keywords : history * biography * dictionary
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333945

             
   
   
 10. 10.
  0557565 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Zudová-Lešková, Zlatica - Blažková, T. - Horčáková, Václava - Hubený, D. - Chaloupková, M. - Jelínek, T. - Kločková, L. - Kopecký, L. - Němečková, D. - Kuklík, J. - Kyncl, Vojtěch - Němeček, Jan - Padevět, Jiří - Rataj, J. - Stříbrný, J. - Suk, P. - Šebek, Jaroslav - Šmejkal, P. - Zubáková, Blanka
  Za Reinharda Heydricha - po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do „druhého života”.
  [In the time of Reinhard Heydrich - after Reinhard Heydrich. The power and clash of Nazism and the Czech (Czechoslovak) resistance and their transformation into a „second life”.]
  Praha: Historický ústav, 2021. 432 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-388-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: LINDAT/CLARIAH-CZ - 90101
  Institutional support: RVO:67985963 ; RVO:60457856
  Keywords : Czech history * Reinhard Heidrich * anti-fascist resistance
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings); Archaeology (SSC-A)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331547

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.