Search results

 1. 1.
  0557565 - HÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Zudová-Lešková, Zlatica - Blažková, T. - Horčáková, Václava - Hubený, D. - Chaloupková, M. - Jelínek, T. - Kločková, L. - Kopecký, L. - Němečková, D. - Kuklík, J. - Kyncl, Vojtěch - Němeček, Jan - Padevět, Jiří - Rataj, J. - Stříbrný, J. - Suk, P. - Šebek, Jaroslav - Šmejkal, P. - Zubáková, Blanka
  Za Reinharda Heydricha - po Reinhardu Heydrichovi. Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jejich transformace do "druhého života".
  Praha: Historický ústav, 2021. 432 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i. ISBN 978-80-7286-388-4
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985963
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331547
   
   
 2. 2.
  0556754 - FLÚ 2023 RIV DE eng B - Monography
  Bažant, Jan
  Statues of Venus. From Antiquity to the Present.
  Heidelberg: Propylaeum, 2022. 280 s. ISBN 978-3-96929-141-2
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Aphrodite * Venus * ancient sculpture * modern sculpture * graphic art * Classical tradition
  OECD category: Arts, Art history
  https://doi.org/10.11588/propylaeum.1015
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332258
   
   
 3. 3.
  0556753 - FLÚ 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Bažant, Jan - Prahl, R.
  Antika po česku: odezvy v umění 19. a 20. století.
  [Antiquity in the Czech way: reception in 19th-20th century art.]
  Praha: Academia, 2021. 207 s. ISBN 978-80-200-3293-5
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : classical antiquity * Czech art * reception of classsical art
  OECD category: Arts, Art history
  https://www.academia.cz/antika-po-cesku-odezvy-v-umeni-19-a-20-stoleti--bazant-jan--academia--2022?msclkid=7c59c836cf7511ec95c542f20ffd1368
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332068
   
   
 4. 4.
  0556699 - MÚA 2023 RIV CZ cze B - Monography
  Nekola, Martin
  České politické strany v poúnorovém exilu.
  [Czech Political Parties in the Exile after 1948.]
  Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. 236 s. ISBN 978-80-7422-808-7; ISBN 978-80-88304-66-1
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : Czechoslovakia, 1940s-1950s * political exile
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330856
   
   
 5. 5.
  0556232 - MÚA 2023 CZ cze, ger B - Monography
  Pavlíček, Viktor (ed.) - Velek, Luboš (ed.)
  Vůdce národa. František Ladislav Rieger a jeho místo v české politice, kultuře a vědě.
  [Leader of the Nation. František Ladislav Rieger and his place in Czech politics, culture and science.]
  Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2021. 523 s. Studie z moderních českých dějin, 6. ISBN 978-80-88304-57-9
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985921
  Keywords : František Ladislav Rieger * politics * culture
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0332873
   
   
 6. 6.
  0556219 - ÚSP 2022 CZ cze B - Monography
  Kober, Jan (ed.)
  Republika právníků.
  Praha: Academia, 2021. 405 s. ISBN 978-80-200-3193-8
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378122
  OECD category: Law
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330508
   
   
 7. 7.
  0555306 - ÚSP 2022 CZ cze B - Monography
  Kober, Jan (ed.)
  Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním.
  Brno: Doplněk, 2021. 432 s. ISBN 978-80-7239-345-9
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329824
   
   
 8. 8.
  0553035 - OÚ 2022 RIV CH eng B - Monography
  Nováček, K. - Melčák, Miroslav - Beránek, Ondřej - Starková, L.
  Mosul after Islamic State. The quest for lost architectural heritage.
  Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 384 s. Palgrave studies in cultural heritage and conflict. ISBN 978-3-030-62635-8; ISBN 978-3-030-62638-9; ISBN 978-3-030-62636-5. ISSN 2634-6419
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Mosul * Islamic State * Islamic archaeology * heritage destruction * history of Mosul
  OECD category: Archaeology
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-62636-5
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329590
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Mosul After Islamic State - ebook.pdf113.8 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 9. 9.
  0548367 - FLÚ 2022 CZ cze B - Monography
  Kužel, Petr (ed.) - Holba, Jiří (ed.)
  Egon Bondy. Poznámky k dějinám filosofie. 1, Indická filosofie.
  [Egon Bondy. Notes on the History of Philosophy. 1, Indian Philosophy.]
  Praha: DharmaGaia, 2021. 365 s. ISBN 978-80-7436-117-3
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955 ; RVO:68378009
  Keywords : Egon Bondy * Indian Philosophy * History of Philosophy * Buddhist Philosophy * Classical Brāhmanas Systems * Buddha * Jainism * Vedānta
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology; Philosophy, History and Philosophy of science and technology (OU-W)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324421
   
   
 10. 10.
  0547577 - ÚSD 2022 RIV CZ cze B - Monography
  Gjuričová, Adéla (ed.) - Zahradníček, Tomáš (ed.)
  Dlouhý volební rok 1990 ve střední Evropě. Očekávání, koncepty, praxe.
  [The Long Electoral Year 1990 in Central Europe.]
  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2021. 250 s. ISBN 978-80-7285-261-1
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : elections * Czechoslovak political system * parliamentarism * transformation after 1989
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0323788