Search results

 1. 1.
  0500946 - FZÚ 2019 RIV cze P1 - User Module
  Hubička, Zdeněk - Čada, Martin - Kšírová, Petra - Klinger, Miloslav
  Zařízení pro pulzní plazmatické povlakování vnitřních povrchů dutých dielektrických trubic.
  [A device for pulsed plasma coating of internal surfaces of hollow dielectric tubes.]
  2018. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v .v. i. Date of the utility model acceptance: 25.07.2018. Utility model number: 31918
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TG02010056
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : hollow cathode * plasma * thin films * RF plasma * discharge
  OECD category: Fluids and plasma physics (including surface physics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/34923&plang=CS
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292982
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.