Search results

 1. 1.
  0549664 - ÚMCH 2022 RIV eng P - Patent Document
  Beneš, Hynek - Horák, Pavel - Kredatusová, Jana - Kruliš, Zdeněk - Nevrkla, V.
  Odor deterrent for repelling animals.
  2021. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 21.07.2021. Patent Number: EP3601400
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : scent device * odor repellent * foam
  OECD category: Polymer science
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20210721&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=3601400B1&KC=B1&ND=4#
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0327178
   
   
 2. 2.
  0525415 - ÚMCH 2021 RIV eng P - Patent Document
  Hrubý, Martin - Vetrík, Miroslav - Kučka, Jan - Macková, Hana - Štěpánek, Petr - Humajová, J. - Poučková, P. - Urbánek, P.
  Polysaccharide-based polymer and its use for the prevention and treatment of the Wilson's disease.
  2020. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Date of the patent acceptance: 13.05.2020. Patent Number: EP3370735
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Grant - others:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/28043
  Program: OPPK
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : Wilson´s disease * polymer * chelator
  OECD category: Polymer science
  https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20200513&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=3370735B1&KC=B1&ND=4#
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309749
   
   
 3. 3.
  0501739 - ÚMCH 2020 RIV cze P - Patent Document
  Hrubý, Martin - Brezániová, I. - Král, V.
  Fotoaktivovatelná nanočástice pro fotodynamické aplikace, způsob její přípravy, farmaceutická kompozice ji obsahující a jejich použití.
  [Photoactivable nanoparticles for photodynamic applications, the method of manufacture thereof, the pharmaceutical composition comprising them and their use.]
  2019. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Date of the patent acceptance: 03.01.2019. Patent Number: 307681
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507; GA MŠMT(CZ) LM2015064; GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : photodynamic therapy * drug delivery * solid lipid nanoparticles
  OECD category: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307681.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294622
   
   
 4. 4.
  0500408 - ÚMCH 2019 RIV cze P - Patent Document
  Kredatusová, Jana - Beneš, Hynek
  Způsob přípravy polymerních materiálů.
  [Method for preparation of polymeric materials.]
  2018. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 29.08.2018. Patent Number: 307487
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : microwave * layered double hydroxide * ring opening polymerization
  OECD category: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307487.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292634
   
   
 5. 5.
  0500405 - ÚMCH 2019 RIV cze P - Patent Document
  Beneš, Hynek - Horák, Pavel - Kredatusová, Jana - Kruliš, Zdeněk - Nevrkla, V.
  Pachové zradidlo zvěře.
  [A scent device to prevent access of animals.]
  2018. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - EKOPLANT, s. r. o. Date of the patent acceptance: 27.06.2018. Patent Number: 307421
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : scent device * odor repellent * foam
  OECD category: Polymer science
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307421.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0293569
   
   
 6. 6.
  0484520 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze P - Patent Document
  Šlouf, Miroslav - Kruliš, Zdeněk - Ostafinska, Aleksandra - Nevoralová, Martina - Krejčíková, Sabina - Horák, Pavel - Pokorný, D. - Jahoda, D. - Fulín, P.
  Polymerní termoplastická biodegradovatelná kompozice pro výrobu vložek k léčení a prevenci lokálních infektů a způsob její přípravy.
  [Polymer thermoplastic biodegradable composition for the manufacture of inserts for the treatment and prevention of local infections and a method of its preparation.]
  2017. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze. Date of the patent acceptance: 08.11.2017. Patent Number: 307056
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA14-17921S; GA MZd(CZ) NV15-31269A; GA MŠMT(CZ) LO1507
  Grant - others:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/28043
  Program: OPPK
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : local infections * drug delivery * starch composites
  OECD category: Polymer science
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307056.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0280073
   
   
 7. 7.
  0484399 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze P - Patent Document
  Hrubý, Martin - Vetrík, Miroslav - Kučka, Jan - Macková, Hana - Štěpánek, Petr - Mattová, J. - Poučková, P. - Urbánek, P.
  Polymer na bázi polysacharidu a jeho použití k prevenci a léčbě Wilsonovy choroby.
  [A polysaccharide based polymer and its use for the prevention and treatment of Wilson's disease.]
  2017. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Date of the patent acceptance: 15.11.2017. Patent Number: 307064
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LO1507
  Grant - others:OPPK(XE) CZ.2.16/3.1.00/28043
  Program: OPPK
  Institutional support: RVO:61389013
  Keywords : Wilson´s disease * polymer * chelator
  OECD category: Polymer science
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/307/307064.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0279676
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.