Search results

 1. 1.
  0539181 - ÚMCH 2022 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pechrová, Zdislava - Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin
  Nanočástice fytátu vápenatého dopované železitými ionty jako NMR senzory bakteriosideroforů.
  [Calcium phytate nanoparticles doped with iron ions as NMR sensors of bacteriosiderophores.]
  Internal code: CaIP610% ; 2021
  Technical parameters: Nanočástice fytátu vápenatého (CaIP6) pro in vitro monitorování bakteriálních sideroforů (BSP), důležitých determinantů virulence a patogenity, pomocí 31P nukleární magnetické rezonance (31P NMR). Fytát (myo-inositol-1,2,3,4,5,6-hexakisfosfát) je z velké části přítomen v rostlinách, je biologicky nerozložitelný, ale netoxický pro zvířata a lidi. Nanočástice CaIP6 byly dopovány paramagnetickými ionty Fe3+ (17,7 molárních %) rozšiřujícími signál magnetické rezonance 31P. Tyto dopované nanočástice o průměru 217±35 nm a zeta potenciálu -38,3 mV proto nejsou detekovatelné 31P NMR v prostředí neobsahujícím BSP, avšak v přítomnosti BSP je z nanočástic uvolňován ion Fe3+ a signál 31P se stane detekovatelný NMR. In vitro demonstrace tohoto uvolňování Fe3+ byla provedena s BSP deferoxaminem (DFO), během 54,6 min bylo DFO vychelatováno 90 % v nanočásticích přítomného železa. Vychelatování Fe3+ bylo také potvrzeno obnovením 31P NMR signálu.
  Economic parameters: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 2850 Kč/g.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTC19032
  Keywords : 31P NMR sensor * phytate * nanoparticles * iron(III) * siderophore * deferoxamine
  OECD category: Pharmacology and pharmacy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316894
   
   
 2. 2.
  0481839 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin - Petřík, M. - Nový, Z.
  Vícefázové zobrazovací činidlo pro onkologické aplikace založené na nanočásticích hydroxyapatitu pokrytých poly(2-ethyl-2-oxazolinem).
  [Multistage imaging agent for oncological appliactions based on hydroxyapatite nanoparticles coated with poly(2-ethyl-2-oxazoline).]
  Internal code: HAP-PEOx5000-3 ; 2017
  Technical parameters: Hydroxyapatitové nanočástice povrchově modifikované poly(2-ethyl-2-oxazolinem) o molekulové hmotnosti 5000 Da s koncovou neridronátovou (6-amino-1-hydroxy-1-fosfonohexyl)phosphonovou) funkční skupinou pro prodlouženou cirkulaci v krevním řečišti. Akumulace v nádoru je dosaženo EPR efektem, poté je biodistribuce vizualizována radioznačeným činidlem s kostním cílením. Koloidní disperze ve vodě o koncentraci 15 mg/mL, hydrodynamický průměr Dh = 47±10 nm, 0,20 g poly(2-ethyl-2-oxazolin)-neridronátu na gram hydroxyapatitu.
  Economic parameters: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 32400 Kč/g.
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Keywords : hydroxyapatite nanoparticles * poly(2-ethyl-2-oxazoline) * bone seeking agent * EPR effect * tumor imaging
  OECD category: Pharmacology and pharmacy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277328
   
   
 3. 3.
  0481837 - ÚMCH 2018 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Lobaz, Volodymyr - Hrubý, Martin - Petřík, M. - Nový, Z.
  Vícefázové zobrazovací činidlo pro onkologické aplikace založené na nanočásticích hydroxyapatitu pokrytých polyethylenoxidem.
  [Multistage imaging agent for oncological appliactions based on hydroxyapatite nanoparticles coated with poly(ethylene oxide).]
  Internal code: HAP-PEG5000-5 ; 2017
  Technical parameters: Hydroxyapatitové nanočástice povrchově modifikované polyethylenoxidem o molekulové hmotnosti 5000 Da s koncovou neridronátovou (6-amino-1-hydroxy-1-fosfonohexyl)phosphonovou) funkční skupinou pro prodlouženou cirkulaci v krevním řečišti. Akumulace v nádoru je dosaženo EPR efektem, poté je biodistribuce vizualizována radioznačeným činidlem s kostním cílením. Koloidní disperze ve vodě o koncentraci 15 mg/mL, hydrodynamický průměr Dh = 84±22 nm, 0,23 g polyethylenoxid-neridronátu na gram hydroxyapatitu.
  Economic parameters: Zvýšení konkurenceschopnosti novým produktem a tím zvýšení obratu, výrobní cena 38700 Kč/g.
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NV16-30544A
  Keywords : hydroxyapatite nanoparticles * poly(ethylene oxide) * bone seeking agent * EPR effect * tumor imaging
  OECD category: Pharmacology and pharmacy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0277327
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.