Search results

 1. 1.
  0572793 - OÚ 2024 eng O - Others
  Ptáčková, Jarmila
  člen dizertační komise - obhajoba postupového úseku dizertační práce

  Drugmo sKyi:Tibetan Women in transition.
  [member of the dissertation committee - defence of the progressive section of the dissertation

  Drugmo sKyi:Tibetan Women in transition.]
  Erasmus University Rotterdam. 29.6.2023
  Institutional support: RVO:68378009
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343492
   
   
 2. 2.
  0572792 - OÚ 2024 O - Others
  Ptáčková, Jarmila
  interní projektový workshop v rámci společného projektu na digitalizaci tibetských periodik a příprava ERC projektu ve spolupráci s Univerzitou Lipsko.
  [internal project workshop in the framework of a joint project on digitization of Tibetan periodicals and preparation of an ERC project in cooperation with the University of Leipzig.]

  Institutional support: RVO:68378009
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0343493
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.