Search results

 1. 1.
  0564695 - OÚ 2023 eng A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  Czech maverick. The life and work of Harry J. Benda.
  [ISA Regional Guest Lecture. Vídeň, 06.10.2022]
  Method of presentation: Zvaná přednáška
  Event organizer: Institute for Social Anthropology
  URL events: https://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/ISA/events/2022/Thomas_Petru_RGL_2022_PR.pdf 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Harry J. Benda * Indonesia * Southeast Asian studies * Czech orientalists
  OECD category: 5.9 Other social sciences
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341544

             
   
   
 2. 2.
  0564694 - OÚ 2023 cze A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  Pohnutý osud Harryho Bendy. Z Liberce na Jávu a ještě dál.
  [The turbulent fate of Harry J. Benda. From Liberec to Java and beyond.]
  [Děti a mládež v době okupace. Technická univerzita Liberec, 15.11.2022-17.11.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: Katedra historie TUL + Ústav pro studium totalitních režimů + Židovská obec Liberec
  URL events: https://khi.fp.tul.cz/cinnost/prednasky-pro-verejnost/223-seminar-deti-a-mladez-za-okupace-15-17-11-2022 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Harry J. Benda * Indonesia * Southeast Asian studies * Czech orientalists
  OECD category: 5.9 Other social sciences
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341545

             
   
   
 3. 3.
  0564608 - OÚ 2023 cze A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  Islám v Indonésii mezi akulturací a intolerancí. Hledání nového středu [Přednáška v rámci Týdne vědy].
  [Islam in Indonesia between acculturation and intolerance. Searching for a New Middle [Lecture as part of the Week of Science].]
  [Praha, 04.11.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: Středisko společných činností AV ČR, Orientální ústav AV ČR
  URL events: https://www.tydenavcr.cz/program/akce?id=4793&a=islam-v-indonesii-mezi-akulturaci-a-intoleranci--hledani-noveho-stredu 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Islam * Indonesia * Islamism * intolerance * foreign influence
  OECD category: Political science
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341546

             
   
   
 4. 4.
  0564607 - OÚ 2023 eng A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  China-Malaysia ties and Belt-and-Road projects. A ‘special friendship’ going toxic?
  [Online, 09.05.2022]
  Method of presentation: Zvaná přednáška
  Event organizer: Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, SDAC Guest Lecture Series
  URL events: https://www.sdac.studium.fau.de/files/2022/05/sose-2022-guest-lecture-series-poster.pdf 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : China * Malaysia * Belt and Road Initiative * international relations
  OECD category: Political science
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341547

             
   
   
 5. 5.
  0564556 - OÚ 2023 cze A - Abstract
  Petrů, Tomáš
  Islám v Indonésii mezi akulturací a intolerancí. Hledání nového středu.
  [Islam in Indonesia between acculturation and intolerance. The search for a new middle.]
  [Cyklus veřejných přednášek u příležitosti 100. výročí založení Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Café Academia, Václavské náměstí, 15.02.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  Event organizer: Orientální ústav AV ČR
  URL events: https://orient.cas.cz/export/sites/orientalni-ustav/cs/100-let/.content/files/OU_AV_CR_100let_A1_webM_A4_web.pdf 
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Indonesia * Islam * acculturation * intolerance * Islamism * fundamentalism * foreign influence
  OECD category: Political science
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341549

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.