Search results

 1. 1.
  0499236 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Vadlejch, Daniel - Oral, Martin - Lešundák, Adam - Pham, Minh Tuan - Čížek, Martin - Číp, Ondřej - Slodička, L.
  Výpočet průběhu potenciálů a simulace chování iontů vápníku v Paulově iontové pasti.
  [Calculation of potentials and simulation of the behavior of calcium ions in Paul´s linear ion trap.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 53-54. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA ČR GB14-36681G; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : linear ion trap * micromotion * FEM * laser spectroscopy * metrology * secular motion * secular frequency
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291466
   
   
 2. 2.
  0499235 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Pravdová, Lenka - Hrabina, Jan - Čížek, Martin - Lazar, Josef - Číp, Ondřej
  Porovnání frekvenčních stabilit laserových normálů vlnové délky přes fotonické sítě.
  [Comparison of frequency stability of laser wavelength standards over photonic networks.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 47-48. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : metrology * optical normal * photonic networks
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291470
   
   
 3. 3.
  0498823 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jedlička, Petr - Mikel, Břetislav - Řeřucha, Šimon - Matěj, Z. - Herman, O. - Holá, Miroslava - Jelínek, Michal - Pavelka, Jan - Číp, Ondřej - Lazar, Josef
  Interferometrický kalibrátor pro měření vlnových délek.
  [Interferometric System for Length Calibration on a Metre Scale.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 31-32. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA MV VI20172020099
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser interferometry * optical metrology * nanometrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291706
   
   
 4. 4.
  0498822 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hošek, Martin - Řeřucha, Šimon - Pravdová, Lenka - Čížek, Martin - Hrabina, Jan - Číp, Ondřej
  Využití kyanovodíku jako absorpčního média pro laserovou spektroskopii.
  [Utilization of hydrogen cyanide as an absorption media for laser spectroscopy.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 29-30. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA MPO(CZ) FV10336; GA TA ČR TE01020233
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : hydrogen cyanide * linear absorption spectroscopy * optical frequency comb * metrology
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291207
   
   
 5. 5.
  0498820 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Grim, Jakub - Pham, Minh Tuan - Číp, Ondřej
  Laserová ablace atomů vápníku pro experiment laserového chlazení atomů.
  [Laser ablation of calcium atoms for laser cooling experiment.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 17-18. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA ČR GB14-36681G; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : pulsed laser ablation * atoms generating
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291191
   
   
 6. 6.
  0498819 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Čížek, Martin - Pravdová, Lenka - Hucl, Václav - Jelínek, Michal - Hrabina, Jan - Řeřucha, Šimon - Mikel, Břetislav - Lazar, Josef - Číp, Ondřej - Smotlacha, V. - Havliš, O. - Vojtěch, J.
  Přenos stabilní optické frekvence mezi pracovišti ÚPT a CESNET.
  [Stable optical frequency transfer between ISI and CESNET workplaces.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2018 - (Růžička, B.), s. 15-16. ISBN 978-80-87441-24-4.
  [LASER58. Třešť (CZ), 17.10.2018-19.10.2018]
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV10336; GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TH01011254
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : measurement * metrology * photonic networks * time and frequency standards * optical frequency stability measurement * feedback loops
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291189
   
   
 7. 7.
  0493473 - ÚPT 2019 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Kubíček, J. - Doležal, P. - Mrňa, Libor - Šebestová, Hana - Horník, Petr
  Synergické efekty svařování laser - TIG.
  [Synergic effects of laser – TIG welding.]
  Technická konference 2018. Brno: TESYDO, 2018, s. 100-107. ISBN 978-80-87102-19-0.
  [TESYDO 2018. Valeč (CZ), 20.03.2018-21.03.2018]
  R&D Projects: GA TA ČR TG03010046; GA MŠk ED0017/01/01; GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : laser – TIG welding * cooling rate * HSLA steels * microstructure * tensile strength
  Subject RIV: JR - Other Machinery
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0286843
   
   
 8. 8.
  0446035 - ÚPT 2016 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bartušek, Karel
  Významné kroky v MRI.
  Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Referáty přednesené na 42. semináři. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. ISBN 978-80-02-02594-8.
  [Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha (CZ), 20.05.2015]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : magnetic resonance imaging * MRI * MRI technique * animal model
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248028