Search results

 1. 1.
  0541988 - EÚ 2022 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Krčmářová, Jana - Szabó, Péter - Kala, Lukáš - Doležalová, H. - Snášelová, M. - Králík, T. - Jobbiková, J. - Vávrová, K. - Weger, J. - Ehrenbergerová, L. - Martiník, A. - Chládová, A. - Kotrba, R. - Houška, J. - Lojka, B.
  Zavádění agrolesnických systémů na zemědělské půdě.
  [Establishment of agroforestry systems on agricultural land.]
  Internal code: ČZU v Praze ; 2020
  Technical parameters: ISBN 978-80-213-3061-0, MZe 2/2020-18133
  Economic parameters: Při zavedení opatření na podporu agrolesnictví Ministerstvo zemědělství předpokládá založení minimálně 200 ha ročně. Při vhodném založení takových systémů, o které se tato metodika snaží by se i při takto relativně nízkých číslech jednalo o zvýšení produkce v řádech milionů korun.
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1. Certificate issue date: 18.11.2020
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TL01000298
  Institutional support: RVO:68378076 ; RVO:67985939
  Keywords : agricultural land * agroforestry * landscape
  OECD category: Antropology, ethnology; Agronomy, plant breeding and plant protection (BU-J)
  http://agrolesnictvi.cz/wp-content/uploads/2020/12/Certifikovan%C3%A1-metodika_web.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320841

             
   
   
 2. 2.
  0522659 - BÚ 2020 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Sekerka, Pavel - Blažek, Milan - Blažková, Uljana - Caspers, Zuzana - Macháčková, Markéta - Fáberová, I. - Papoušková, L. - Matiska, P. - Koudela, M.
  Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě.
  [Descriptor lists for irises, peonies and daylilies in the Průhonice Botanic Garden.]
  Internal code: metodika 01- klasifikátory ; 2019
  Technical parameters: 65056/2019-MZE-18133
  Economic parameters: Přesné popsání jednotlivých deskriptorů a metodika jejich užití pro obtížnější deskriptory zefektivní práci kurátorů a umožňuje zapojení i méně proškolených pracovníků i snadnější sdílení dat. Metodika přispívá svým dílem k ochraně nejcennějších materiálů prastarých a historických kultivarů. Díky jejich praktickému používání byly zjištěny duplicity, které můžeme následně vyřadit a tímto významně přispět k racionalizaci rozsahu kolekcí a prací v botanické zahradě a naplnit jeden z akčních cílů Národního programu. Umožňuje racionalizovat výběr nových kultivarů vzhledem ke kombinacím znaků, které zatím nejsou v kultuře, což je významné především v rámci rozsáhlých kolekcí, jako jsou v našem případě kosatce.Zaznamenaná data přesně identifikující kultivary mají význam pro identifikaci, výběr a zavedení kultivarů do praxe i jejich využití v projekci zahrad, především u historických objektů. Může sloužit i jako podklad pro výběr a hodnocení ve šlechtění a tím zvýšit konkurenceschopnost zahradnických firem.
  Certifying body: Odbor environmentálního a ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Česká republika. Certificate issue date: 11.12.2019
  EU Projects: European Commission(XE) 2018-1-CZ01-KA202-048171 - BARET
  Grant - others: Ministerstvo zemědělství(CZ) 51834/2017-MZE-17253/6.2.15
  Program: Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : iris * paeonia * daylily * descriptor list
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307335

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Smlouva_klasifikátor_šablona_JŠ_IK.DOCX051.2 KBOtheropen-access
  Klasifikátory Sekerka Metodika OSVĚDČENÍ.jpg1802.5 KBPublisher’s postprintopen-access
  SEKERKA Klasifikátory Metodika.pdf05.9 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 3. 3.
  0446715 - ÚVGZ 2016 RIV CZ cze L3 - Certified Methodologys
  Fučík, P. - Zemek, František - Hakrová, P. - Svobodová, M. - Zajíček, A. - Šlachta, M. - Pikl, Miroslav - Duffková, R. - Mrkvička, J. - Bystřický, V. - Procházka, J. - Skalický, M. - Holubík, O. - Moravcová, J. - Novotný, Jan - Skalická, J. - Peterková, J. - Musil, M. - Šantrůček, J. - Matoušková, V. - Brom, J. - Hanuš, Jan - Novotná, K. - Huislová, P.
  Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině.
  [A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity.]
  Internal code: CM 2015 PF ; 2015
  Technical parameters: Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v. v. i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v. v. i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v. v. i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208
  Economic parameters: Konkrétní ekonomické přínosy: 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha
  Certifying body: Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor environmentálních podpor PRV, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000. Certificate issue date: 12.12.2014
  R&D Projects: GA MZe QI111C034
  Institutional support: RVO:67179843
  Keywords : Cattle grazing * pastures * soil compaction * water quality * plant diversity * pasture invertebrates
  Subject RIV: DF - Soil Science
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0248702