Search results

 1. 1.
  0582236 - FZÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Barkman, O. - Bartyzal, J. - Jiran, L. - Smrž, Martin - Vanda, Jan
  LDC a LDS pro přenos vysoce energetických laserových pulzů mikrostrukturním vláknem.
  [LDC and LDS for the transmission of high-energy laser pulses through a microstructured fiber.]
  Internal code: HCF LDC LDS ; 2023
  Technical parameters: Typ vlákna:Mikrostrukturní - Kagome Přenášený špičkový výkon laserového pulsu: 1,54 GW Vlnová délka: 1 030 nm Opakovací frekvence: 100 kHz Délka pulzů: 1,3 ps
  Economic parameters: Ekonomické přínosy jsou očekávány v oblasti nárůstů tržeb v souvislosti s realizací zakázek zaměřených na laserové kabely. Jedná se zejména o komponenty vláknových laserů pro průmyslové využití (LSP technologie)
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW01010361
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : optical fiber * hollow-core * laser
  OECD category: Electrical and electronic engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0350332
   
   
 2. 2.
  0573816 - FZÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vanda, Jan - Mydlář, Martin
  Vzorek skleněného substrátu se strukturou fázových změn vytvořenou pomocí vlnové délky 515 nm.
  [Glass substrate sample with phase modifications structure formed by wavelength 515 nm.]
  Internal code: TM01000021-V5 ; 2022
  Technical parameters: Na substrátu D263 o tloušťce 0,1 mm jsou pomocí několika paralelních Besselovských svazků vytvořeny krátery na přední i zadní straně, mezi kterými se nachází masa fázově změněného materiálu s mikrokanálky vytvořenými díky nelineárním jevům vznikajícím při průchodu ultrakrátkých laserových pulzů s vysokou fluencí. Procesní rychlost je > 10 000 kráterů za vteřinu, fluence ve svazku > 8 Jcm-2 na vlnové délce 515 nm, poziční odchylka kráterů < 10% průměru.
  Economic parameters: Výsledek slouží ověření funkčnosti technologie mnohosvazkového zpracování dielektrických materiálů Besselovským svazkem a bude využit pro další rozvoj této technologie. Díky provedené modifikaci je možné krátery vyleptat a vytvořit tzv. TGVs (thru-glass-vias), díky čemuž lze takový substrát použít jako hostovací materiál pro vysokofrekvenční mikroelektroniku. Protože Fyzikální ústav nemá jako svoji hlavní činnost výrobu v oblasti mikroelektroniky, bude hledat vhodného průmyslového partnera pro další rozvoj této technologie.
  R&D Projects: GA TA ČR TM01000021
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : TGV * LIDT * DPSSL * laser damage * LIDE * ultra-short pulses
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344172
   
   
 3. 3.
  0573812 - FZÚ 2024 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Vanda, Jan - Mydlář, Martin
  Vzorek skleněného substrátu se strukturou fázových změn vytvořenou pomocí vlnové délky 1030 nm.
  [Glass substrate sample with phase modifications structure formed by wavelength 1030 nm.]
  Internal code: TM01000021-V4 ; 2022
  Technical parameters: Na substrátu D263 o tloušťce 0,1 mm jsou pomocí několika paralelních Besselovských svazků vytvořeny krátery na přední i zadní straně, mezi kterými se nachází masa fázově změněného materiálu s mikrokanálky vytvořenými díky nelineárním jevům vznikajícím při průchodu ultrakrátkých laserových pulzů s vysokou fluencí. Procesní rychlost je > 10 000 kráterů za vteřinu, fluence ve svazku > 6 Jcm-2 na vlnové délce 1030 nm, poziční odchylka kráterů < 10% průměru.
  Economic parameters: Výsledek slouží ověření funkčnosti technologie mnohosvazkového zpracování dielektrických materiálů Besselovským svazkem a bude využit pro další rozvoj této technologie. Díky provedené modifikaci je možné krátery vyleptat a vytvořit tzv. TGVs (thru-glass-vias), díky čemuž lze takový substrát použít jako hostovací materiál pro vysokofrekvenční mikroelektroniku. Protože Fyzikální ústav nemá jako svoji hlavní činnost výrobu v oblasti mikroelektroniky, bude hledat vhodného průmyslového partnera pro další rozvoj této technologie.
  R&D Projects: GA TA ČR TM01000021
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : TGV * LIDT * DPSSL * laser damage * LIDE * ultra-short pulses
  OECD category: Materials engineering
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0344170
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.