Search results

 1. 1.
  0567635 - ÚFM 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pokorný, Pavel - Šmíd, Miroslav - Náhlík, Luboš
  In-situ zatěžovací modul pro elektronový mikroskop.
  [In-situ loading module for scanning electron microscope.]
  Internal code: 202206 ; 2022
  Technical parameters: Vyvozená síla v rozsahu 0 - 4000 N, vyvozování síly realizováno otočením samosvorného šroubu M10 se stoupáním 0,5 mm, který tlačí na páku zatěžovacího modulu, integrované snímače síly (tenzometry) na zatěžovací páce se zapojením do plného Wheatsonova mostu (snímače síly se připojují k externímu zesilovači) s možností nastavení zátěžné síly s typickou přesností ±10 N v celém rozsahu zatížení, možnost zatěžování standardizovaného C(T) zkušebního tělesa s parametrem W = 30 mm a tělesa pro tahové/únavové testy (pás), zatěžovací modul má kompaktní rozměry 137 × 100 × 38 mm (šířka × hloubka × výška) s možností vložení modulu do typické komory SEM s dostupným minimálním prostorem 200 × 200 × 120 mm (šířka × hloubka × výška) aniž by modul překážel typicky užívaným detektorům v SEM, materiál: ocel.
  Economic parameters: Pozorování zatíženého zkušebního miniaturizovaného C(T) tělesa s únavovou trhlinou ve skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM). V zatíženém stavu C(T) tělesa, lze sledovat důležité procesy u čela únavové trhliny, které nastávají v průběhu cyklického zatěžování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) FW03010504
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : In-situ * SEM * loading module * C(T) specimen * fatigue crack
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338923

             
   
   
 2. 2.
  0558750 - ÚFM 2023 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Poduška, Jan - Pokorný, Pavel - Hutař, Pavel
  Přípravek pro testování PE trubek.
  [Mounting mechanism for PE pipes.]
  Internal code: 202201 ; 2022
  Technical parameters: maximální možná síla při cyklickém zatěžování 3 kN, výška přípravku včetně namontovaného vzorku 224 mm, průměr upínaného materiálu ø20 mm, Smlouva o využití výsledku mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a UNIPETROL RPA, s. r. o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod, IČO 27597075, smlouva uzavřena dne 27. 4. 2022
  Economic parameters: zvýšení přesnosti a efektivnosti měření lomových parametrů
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : mounting mechanism * polymer material testing * fatigue test
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0332335

             
   
   
 3. 3.
  0525398 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Poduška, Jan - Pokorný, Pavel - Hutař, Pavel
  Přípravek pro testování speciálních únavových vzorků.
  [Mounting mechanism for special fatigue samples testing.]
  Internal code: 202003 ; 2020
  Technical parameters: maximální možná síla při cyklickém zatěžování 3 kN, výška přípravku včetně namontovaného vzorku 248 mm, upínací závit pro zkušební těleso M14x1. Smlouva o využití výsledku mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a UNIPETROL RPA, s. r. o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod, smlouva uzavřena dne 11. 9. 2020
  Economic parameters: zvýšení přesnosti a efektivnosti měření lomových parametrů
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : mounting mechanism * polymer material testing * fatigue test
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309715

             
   
   
 4. 4.
  0525396 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jambor, Michal - Pokorný, Pavel - Hutař, Pavel
  Přípravek pro testování miniaturizovaných CT vzorků.
  [Universal device for testing of mini-CT specimens.]
  Internal code: 202002 ; 2020
  Technical parameters: výška kompletního přípravku včetně namontovaného vzorku: 307-403 mm (záleží na velikosti zkušebního tělesa a typu upinací příruby), maximální možná síla při cyklickém zatížení: 10 000 N. Smlouva o využití výsledku mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a Ústavem aplikované mechaniky Brno, s.r.o., smlouva uzavřena dne 26.6.2020
  Economic parameters: zvýšení přesnosti a efektivnosti měření lomových parametrů, možnost měření nestandartních těles typu CT
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : fatigue test device * mini-CT specimen testing * welded joint test
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309714

             
   
   
 5. 5.
  0525394 - ÚFM 2021 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Jambor, Michal - Pokorný, Pavel - Hutař, Pavel
  Přípravek pro testování vzorků ve vodním prostředí.
  [Device for fatigue testing in water environment.]
  Internal code: 2020001 ; 2020
  Technical parameters: určeno pro CT zkušební tělesa s tloušťkou 6 mm a parametrem W=30 mm, šířka × výška × hloubka (210 mm × 153 mm × 145 mm), maximální možná síla při cyklickém zatížení: 10000N. Smlouva o využití výsledku mezi Ústavem fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. a Ústavem aplikované mechaniky Brno, s.r.o., smlouva uzavřena dne 26.6.2020
  Economic parameters: Možnost měřit šíření únavové trhliny v kapalném médiu.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000071
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : fatigue test device * testing in water environment * CT specimen testing
  OECD category: Audio engineering, reliability analysis
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309711

             
   
   
 6. 6.
  0470403 - ÚFM 2017 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pokorný, Pavel
  Envoromntální komora pro únavové zkoušky prováděné za snížené a zvýšené vlhkosti.
  [Environmental chamber for fatigue tests realised in reduced and increased humidity condition.]
  Internal code: Komora ; 2016
  Technical parameters: určeno pro CTT zkušební tělesa o průřezu 60 mm x 5 mm
  Economic parameters: měření rychlosti únavové trhliny za snížené/zvýšené vlhkosti
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) ED1.1.00/02.0068
  Institutional support: RVO:68081723
  Keywords : enviromental chamber * fatigue tests * reduced/increased humidity
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  http://www.ipm.cz/group/doc/ceitec/Pokorny_komora_funkcni_vzorek.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0268053

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.