Search results

 1. 1.
  0464234 - ÚGN 2017 RIV CZ cze V - Research Report
  Ptáček, Jiří - Kajzar, Vlastimil - Koníček, Petr - Kukutsch, Radovan - Waclawik, Petr - Jiránková, E.
  Studie vlivu dobývání chodbicováním ve sloji 40 v OPJ Jan–Karel lokality ČSA, Důlní závod 1 na vtažné jámy Jan a č. 2 a na výdušnou jámu ČSA-3, povrch a povrchové objekty.
  [The study of the influence of the single entry and pillar mining method in seam No. 40 in Jan-Karel protective shaft pillar, location CSA Mining Plant 1 on Jan and shaft No. 2 downcast shafts and on the CSA 3 upcast air shaft, surface and surface objects.]
  Ostrava: OKD, a.s., 2016. 31 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : single - entry room - and – pillar * flush * numerical modeling
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0263208
   
   
 2. 2.
  0425361 - ÚGN 2014 RIV CZ cze V - Research Report
  Žůrek, P. - Hudeček, V. - Kukutsch, Radovan
  Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích.
  [The mining methods for underground mining of ore and uranium deposits.]
  Ostrava: Diamo, s.p., o.z. TÚU Stráž p. Ralskem, 2013. 51 s.
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : underground mining * ore deposit * uranium deposit
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231284
   
   
 3. 3.
  0425351 - ÚGN 2014 RIV CZ cze V - Research Report
  Žůrek, P. - Kořínek, R. - Michalčík, P. - Daněk, T. - Hudeček, V. - Kaláb, Zdeněk - Knejzlík, Jaromír - Kukutsch, Radovan - Lednická, Markéta
  Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj.
  [Scientific monitoring of geomechanical stability and seismic load of national cultural monument Jeroným Mine, Karlovy Vary Region.]
  Ostrava: Okresní muzem Sokolov, 2013. 35 s.
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : Jeronym Mine * geomechanical stability * seismic load
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231248
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.