Search results

 1. 1.
  0524098 - ÚGN 2021 RIV CZ cze V - Research Report
  Bukovská, Z. - Švagera, O. - Chabr, T. - Leichmann, J. - Sosna, K. - Souček, Kamil - Vavro, Martin - Zuna, M. - Navrátil, P. - Bohdálek, P. - Bošková, M. - Dobeš, P. - Filipský, D. - Franěk, J. - Galeková, E. - Georgiovská, Lucie - Hanák, J. - Havlová, V. - Hlisnikovský, K. - Holéczy, D. - Jankovský, F. - Jaroš, M. - Jelínek, J. - Knésl, I. - Koucká, L. - Kryl, J. - Kříbek, B. - Kubeš, M. - Kubina, Lukáš - Kučera, R. - Kukutsch, Radovan - Laufek, F. - Mixa, P. - Mozola, J. - Násir, M. M. - Palát, J. - Patočka, M. - Pořádek, P. - Rosendorf, T. - Soejono, I. - Staš, Lubomír - Vavro, Leona - Veselovský, F. - Vorel, J. - Waclawik, Petr - Wertich, V. - Zajícová, Vendula - Zelinková, T.
  Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva.
  [Data Acquisition from the Deep Horizons of the Rožná Mine - Final Report (Technical report SÚRAO č. 464/2020).]
  Praha: SÚRAO, 2020. 692 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : deep horizons * Rožná mine * fault * migmatitised volcano-sedimentary complex * diffusion * sorption * radionuclides
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0308461
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0524098.pdf168.1 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0505936 - ÚGN 2020 RIV CZ eng V - Research Report
  Souček, Kamil - Vavro, Martin - Staš, Lubomír - Kaláb, Zdeněk - Koníček, Petr - Georgiovská, Lucie - Kaláb, Tomáš - Konečný, Pavel - Kolcun, Alexej - Králová, Lucie - Kubina, Lukáš - Lednická, Markéta - Malík, Josef - Martinec, Petr - Ptáček, Jiří - Vavro, Leona - Waclawik, Petr - Zajícová, Vendula
  Comprehensive geological characterization of URF Bukov – part II Geotechnical characterization..
  Ostrava: SÚRAO, 2017. 246 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : spent nuclear fuel * nuclear waste * behaviour of rock environment * radionuclide transport * safety of repository
  OECD category: Mechanical engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0297266
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0505936.pdf1418.1 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 3. 3.
  0500881 - ÚGN 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Zajícová, Vendula
  Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018.
  [Measurements of stress changes in the rock mass around the exploratory gallery site Skalka using tenzometric bolts in 2018.]
  Ostrava: Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o, 2018. 32 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : rock massif * Skalka * tenzometric bolts
  OECD category: Geology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292929
   
   
 4. 4.
  0494622 - ÚGN 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Souček, Kamil - Georgiovská, Lucie - Zajícová, Vendula
  Rentgenová počítačová tomografická analýza čtyř zkušebních těles betonu před a po provedené zkoušce mrazuvzdornosti.
  [X-ray computed tomography analysis of four test specimens of concrete before and after the frost-resistance test.]
  Ostrava: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko - geologická, 2018. 28 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : X-ray computed tomography * concrete * frost-resistance test
  OECD category: Construction engineering, Municipal and structural engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0287733
   
   
 5. 5.
  0486874 - ÚGN 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Souček, Kamil - Vavro, Martin - Staš, Lubomír - Kaláb, Zdeněk - Koníček, Petr - Georgiovská, Lucie - Kaláb, Tomáš - Konečný, Pavel - Kolcun, Alexej - Králová, Lucie - Kubina, Lukáš - Lednická, Markéta - Malík, Josef - Martinec, Petr - Ptáček, Jiří - Vavro, Leona - Waclawik, Petr - Zajícová, Vendula
  Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV.
  [Final research report to the project PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV.]
  Ostrava: SÚRAO, 2018. 218 s.
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : underground research facility * underground research laboratory * Bukov
  OECD category: Mining and mineral processing
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281579
   
   
 6. 6.
  0483398 - ÚGN 2018 RIV CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Zajícová, Vendula - Nohejl, Zdeněk - Rutar, Tomáš
  Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2017.
  [Measurements of stress changes in the rock mass around the exploratory gallery site Skalka using tenzometric bolts in 2017.]
  Ostrava: Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o, 2017. 32 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : rock massif * Skalka * tenzometric bolts
  OECD category: Environmental and geological engineering, geotechnics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278730
   
   
 7. 7.
  0453129 - ÚGN 2016 CZ cze V - Research Report
  Staš, Lubomír - Zajícová, Vendula - Georgiovská, Lucie - Nohejl, Zdeněk - Rutar, Tomáš
  Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2015.
  Ostrava: Energoprůzkum Praha, spol. s.r.o, 2015. 32 s. Vyhodnocení v návaznosti na roky 1997 - 2014.
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : rock massif * Skalka * tenzometric bolts
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254017
   
   
 8. 8.
  0452770 - ÚGN 2016 CZ cze V - Research Report
  Souček, Kamil - Georgiovská, Lucie - Zajícová, Vendula
  Měření propustnosti vzorků odebraných na VD Šance.
  [Permeability measurements on samples taken in VD Šance.]
  Ostrava: Povodí Odry, s. p, 2015. 12 s.
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : permeability * measurements * VD Šance
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0253755
   
   
 9. 9.
  0442185 - ÚGN 2015 CZ cze V - Research Report
  Souček, Kamil - Nohejl, Zdeněk - Georgiovská, Lucie - Zajícová, Vendula - Rutar, Tomáš - Šimkovičová, Jarmila
  Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2014.
  [Measurements of stress changes in the rock mass around the exploratory gallery site Skalka using strain gauge studs in 2014.]
  Ostrava: Energoprůzkum Praha, s.r.o, 2014. 32 s.
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : stress changes * rock mass * Skalka
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0245071
   
   
 10. 10.
  0398259 - ÚGN 2014 CZ cze V - Research Report
  Souček, Kamil - Koníček, Petr - Vavro, Martin - Staš, Lubomír - Ptáček, Jiří - Vavro, Leona - Georgiovská, Lucie - Waclawik, Petr - Zajícová, Vendula
  Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012.
  Ostrava: DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM, 2013. 54 s.
  Institutional support: RVO:68145535
  Keywords : geomechanics * gas storage * geotechnical survey
  Subject RIV: DH - Mining, incl. Coal Mining
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0225781