Search results

 1. 1.
  0500640 - ÚIACH 2019 CZ eng D - Thesis
  Straka, Marek
  Miniaturní plazmové DBD atomizátory pro AAS a AFS. Bakalářská práce.
  [Miniature plasma DBD atomizer for AAS and AFS. Bachelor’s thesis.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Univerzita Karlova. 24.1.2019. - Praha: Univerzita Karlova, 2019. 37 s.
  R&D Projects: GA ČR GA17-04329S
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : atomic spectrometry * dielectric barrier discharge atomizer * arsenic * hydride generation
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292724

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0500640.pdf11.9 MBAuthor’s postprintrequire
   
   
 2. 2.
  0493933 - ÚIACH 2019 CZ cze D - Thesis
  Vyhnanovský, Jaromír
  Fotochemické generování těkavých specií kobaltu pro analytickou atomovou spektrometrii. Diplomová práce.
  [Photochemical generation of volatile species of cobalt for analytical atomic spektrometry. Master's thesis.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 12.09.2018. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018. 66 s.
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : photochemical generation of volatile species * cobalt * atomic absorption spectrometry * UV radiation
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0287200

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0493933.pdf03.2 MBOtherrequire
   
   
 3. 3.
  0479578 - ÚACH 2018 CZ cze D - Thesis
  Volfová, Lenka
  Železem funkcionalizované nanočástice oxidu titaničitého.
  [Iron Functionalized Nanoparticles of Titanium Dioxide.]
  UK Přírodovědecká fakulta, Katedra anorganické chemie - Ústav anorganické chemie AV. Defended: Praha. 13.09.2017. - Praha, 2017. 68 s.
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : doped titanium dioxide * nanostructure * X-ray diffraction * electron microscopy * Mössbauer spectroscopy * suppression of photoactivity
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/91088
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0275552

             
   
   
 4. 4.
  0478439 - ÚIACH 2018 CZ eng D - Thesis
  Marschner, Karel
  Vývoj instrumentace a metodologie pro prvkovou a speciační analýzu arsenu založenou na generování hydridů a na detekci atomovou fluorescenční spektrometrií.
  [Development of Instrumentation and Methodology for Elemental and Speciation Analysis of Arsenic Based on Hydride Generation and on Atomic Fluorescence Spectrometric Detection.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 22.09.2017. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017. 109 s.
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-04329S; GA ČR GA14-23532S; GA MŠk LH12040; GA MŠk(CZ) LH15174
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : arsenic * arsenic species * atomic fluorescence spectrometry * hydride generation
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0274559

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0478439.pdf127.2 MBOtherrequire
   
   
 5. 5.
  0476343 - ÚIACH 2018 CZ cze D - Thesis
  Hemidi, L.
  Stanovení cínu atomovou absorpční spektrometrii s generováním hydridů (HG-AAS) s atomizací v plazmovém atomizátoru s dielektrickou bariérou (DBD). Bakalářská práce.
  [Determination of tin by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) with atomization in a dielectric barrier discharge plasma atomizer (DBD).]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 08.06.2017. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2017. 45 s.
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-04329S
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : hydride generation atomic absorption spectrometry * atomic absorption spectrometry * dielectric barrier discharge plasma atomizer
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0272862

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0476343.pdf2954.3 KBAuthor’s postprintrequire
   
   
 6. 6.
  0474948 - ÚIACH 2018 CZ cze D - Thesis
  Šoukal, Jakub
  Fotochemické generování těkavých specií niklu pro metody analytické atomové spektrometrie. Diplomová práce.
  [Photochemical generation of volatile species of nickel for analytical atomic spectrometry methods. Master's thesis.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 30.05.2017. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2018. 74 s.
  R&D Projects: GA ČR GA17-04329S
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : photochemical generation of volatile species * nickel * Photochemical generation of volatile species * atomic absorption spectrometry * UV
  OECD category: Analytical chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271843

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0474948.pdf41.7 MBPublisher’s postprintrequire
   
   
 7. 7.
  0462465 - ÚIACH 2017 CZ cze D - Thesis
  Fajgarová, Aneta
  Stopová speciační analýza arsenu v nápojích. Bakalářská práce.
  [Trace speciation analysis of arsenic in beverages.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 07.09.2016. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. 30 s.
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LH15174
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : speciation analysis * atomic absorption spectrometry * hydride generation * arsenic, beverages
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0261931

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0462465.pdf1707.6 KBOtherrequire
   
   
 8. 8.
  0460141 - ÚIACH 2017 CZ cze D - Thesis
  Zurynková, Pavla
  HG-AAS s atomizací v plazmovém výboji s dielektrickou bariérou: optimalizace metody a analytické aplikace. Diplomová práce.
  [HG-AAS with atomization in a dielectric barrier plasma discharge: method optimization and analytical applications.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 01.06.2016. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. 62 s.
  R&D Projects: GA ČR GA14-23532S
  Grant - others: GA AV ČR(CZ) M200311202
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : HG-AAS * dielectric barrier discharge * atomization * antimony
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260262

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0460141.pdf21.1 MBOtherrequire
   
   
 9. 9.
  0460140 - ÚIACH 2017 CZ cze D - Thesis
  Albrecht, Michal
  Praktické využití plazmového atomizátoru s dielektrickou bariérou v atomové absorpční spektrometrii s generováním hydridů (HG-DBD-AAS). Bakalářská práce.
  [Application of a dielectric barrier discharge plasma atomizer to hydride generation absorption spectrometry (HG-DBD-AAS).]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 06.06.2016. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. 62 s.
  R&D Projects: GA ČR GA14-23532S
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : atomic absorption spectrometry * dielectric barrier discharge * hydride generation * hydride atomization
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260260

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0460140.pdf01.5 MBOtherrequire
   
   
 10. 10.
  0459888 - ÚIACH 2017 CZ cze D - Thesis
  Vyhnanovský, Jaromír
  Generování těkavých specií palladia pro atomovou absorpční spektrometrii. Bakalářská práce.
  [Generation of volatile species of palladium for atomic absorption spectrometry.]
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Defended: Praha. 06.06.2016. - Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016. 42 s.
  R&D Projects: GA ČR GA14-23532S
  Grant - others: GA AV ČR(CZ) M200311202
  Institutional support: RVO:68081715
  Keywords : palladium * chemical generation of volatile species * atomic absorption spectrometry
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0260050

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0459888.pdf11.6 MBOtherrequire
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.