Search results

 1. 1.
  0453931 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Pilát, Zdeněk - Ježek, Jan - Trtílek, M.
  Kompaktní sestava pro měření laserem buzené fluorescence optickým vláknem.
  [Compact setup for measurement laser excitation of fluorescence by optical fiber.]
  Internal code: APL-2015-02 ; 2015
  Technical parameters: Kompaktní sestava se skládá z čerpacího laseru o vlnové délce 532 nm, který je zaveden odrazem na dichroidním zrcadle a kolimátorem do optického vlákna. Vlákno slouží k zavedení excitační vlnové délky do vzorku a k následnému sběru fluorescenčního signálu ze vzorku vycházejícího. Fluorescence vycházející z vlákna je detekována vysoce citlivou fotodiodou umístěnou za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou. Hodnoty intenzity jsou sbírány měřící kartou. Zařízení je uzavřeno do kompaktní kovové krabice. Výstupy a vstupy z boxu jsou: napájení 12 V, konektor optického vlákna, USB výstup z měřicí karty, TTL signál z měřicí karty a centrální vypínač.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : fluorescent detection * optical fiber
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254626

             
   
   
 2. 2.
  0453929 - ÚPT 2016 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Trtílek, M.
  Mikrofluidní čip pro měření enzymatických reakcí s využitím fluorescenčních sond.
  [Microfluidic chip for measurement enzymatic reaction with using fluorescent probe.]
  Internal code: APL-2015-01 ; 2015
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 60 mm x 24 mm x 5 mm. Čtyři vstupní kanály pro enzym, pufr, substrát a fluorescenční sondu o průřezu 50 .mu.m x 100 .mu.m se setkávají v jednom kanálu o stejném průměru a vstupují do kanálu s nosným médiem, kde se tvoří kapénky. V krátkém meandru dochází k promíchání složek. Kapénky dále procházejí 500 mm dlouhým kanálem o průřezu 200 .mu.m x 100 .mu.m do detekční oblasti. Zde je optickým vláknem, zavedeným z boku ke kanálku, změřena fluorescence a kapénky odtékají výstupním otvorem.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642; GA MŠk(CZ) LO1212
  Keywords : microfluidic chips * enzymatic reaction * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0254625

             
   
   
 3. 3.
  0437487 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Experimentální sestava pro excitaci a detekci fluorescence objektů procházejících mikrofluidním čipem.
  [Experimental setup for excitation and detection of fluorescence of objects in microfluidic chip.]
  Internal code: APL-2014-06 ; 2014
  Technical parameters: Přenosná sestava se skládá z čerpacího laseru o vlnové délce 450 nm, který je zaveden odrazem na dichroidním zrcadle a kolimátorem do optického vlákna připojeného do mikrofluidního čipu. Fluorescence vycházející z vlákna je detekována lavinovou diodou umístěnou za filtry blokujícími vlnovou délku čerpacího laseru. Záření je na diodu fokusováno kolimační čočkou.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : fluorescence detection * microfluidic chip
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241087

             
   
   
 4. 4.
  0437485 - ÚPT 2015 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro řízenou změnu koncentrace složek v emulsních kapénkách kombinovaný s detekcí fluorescence.
  [Microfluidic chip for controlled change of concentration of substances in emulsion droplets combined with fluorescence detection.]
  Internal code: APL-2014-05 ; 2014
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 mm x 17 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 50 m x 30 m a slouží k zavedení fluorescenčního barviva a vody. Obě kapaliny se řízeně misí a dále v čipu se z nich vytváří kapénky. Výstupní kanál má průřez 100 µm x 30 µm a k jeho stěně je zavedeno optické vlákno, které přivádí záření excitující fluorescenci a zároveň odvádí emitovaného záření k detektoru.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * emulsion micro-droplets * fluorescent detection
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241048

             
   
   
 5. 5.
  0423134 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan
  Přípravek pro odlévaní mikrofluidních čipů.
  [Device for casting microfluidic chips.]
  Internal code: APL-2013-09 ; 2013
  Technical parameters: Duralová deska o průměru 140 mm se zvýšeným okrajem pro připevnění ramen určených k přitlačení plexisklové komory na desku s připraveným vzorem. Plexisklová komora má vnitřní rozměry 24 mm x 60 mm a výšku 10 mm. Jednotlivé části komory jsou mezi sebou spojeny šrouby. K podkladu je v rozích přitlačena čtyřmi šrouby na pohyblivých ramenech připevněných k vnější duralové desce. Komora je určena pro odlévání mikrofluidních čipů z PDMS.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * mould casting
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229224

             
   
   
 6. 6.
  0423133 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének složených ze dvou kapalin a jejich mísení.
  [Microfluidic chip for generation of droplets composed of two fluids and their mixing.]
  Internal code: APL-2013-08 ; 2013
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 28 mm x 18 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření a míchání kapének je kříž, do kterého vstupují jedním kanálem ve tvaru písmene Y dvě míchané kapaliny a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Míchání je řešeno vlnovkou za výstupním ramenem kříže. Oblast pro pozoravání reakce smíchaných kapalin je tvořena meandrem o průřezu 50 .mu.m x 30 .mu.m a délce 60 mm.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * micro droplets * mixing of fluids
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231743

             
   
   
 7. 7.
  0423132 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk - Zemánek, Pavel
  Mikrofluidní čip pro generaci kapének metodou flow-focusing.
  [Microfluidic chip for generation of droplets by flow-focusing.]
  Internal code: APL-2013-07 ; 2013
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 20 mm x 15 mm x 5 mm. Dva vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének je kříž se zúženým výstupním ramenem, do kterého vstupuje jedním kanálem kapalina pro kapénky a bočními rameny nosná kapalina. Průřezy těchto kanálků jsou 40 .mu.m x 30 .mu.m. Výstupní rameno má průřez 30 .mu.m x 30 .mu.m. Vytvořené kapénky jsou odváděny rozšiřujícím se kanálem o průřezu 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * micro droplets * flow-focusing
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229226

             
   
   
 8. 8.
  0423131 - ÚPT 2014 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Pilát, Zdeněk
  Mikrofluidní čip pro generaci dvojitých kapének.
  [Microfluidic chip for generation of double layer droplets.]
  Internal code: APL-2013-06 ; 2013
  Technical parameters: PDMS čip o rozměrech 27 mm x 17 mm x 5 mm. Tři vstupní kanálky mají průřez 200 .mu.m x 30 .mu.m. Oblast pro vytváření kapének jsou dva za sebou následující kříže o průřezu kanálků 40 .mu.m x 30 .mu.m vzdálené od sebe 500 .mu.m. Výstupní kanál má průřez 500 .mu.m x 30 .mu.m.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  R&D Projects: GA TA ČR TA03010642
  Keywords : microfluidic chips * micro droplets * double layer droplets
  Subject RIV: JA - Electronics ; Optoelectronics, Electrical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0229227

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.