Search results

 1. 1.
  0555321 - BÚ 2022 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Vosátka, Miroslav - Fišarová, Lenka - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Viktorová, J.
  Ověřená technologie masové produkce rhizomů Iris sp. kultivovaných pod vlivem arbuskulární mykorhizy.
  [Proven technology of mass rhizom production of Iris sp. cultivated under the influence of arbuscular mycorrhiza.]
  Internal code: TN010000048/04--V010 ; 2021
  Technical parameters: Ke kořenům zasazených kosatců se přidají spory mykorhizních organismů, které prospívají jejich růstu.
  Economic parameters: Použití inokulační technologie oddenků kostaců významně zlepšuje ekonomiku jejich pěstování.
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : arbuscular mycorrhiza * mass rhizom production * Iris
  OECD category: Agriculture
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0330336
   
   
 2. 2.
  0522988 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Kuncová, Gabriela - Majerová, Petra - Macháčková, Eva - Cuřínová, Petra - Lovecká, P. - Vrchotová, B. - Horálková, V.
  Aplikace oomycetní houby Pythium oligandrum při biodegradaci polyaromatických uhlovodíků (PAH).
  [Application of oomycetic fungus Pythium oligandrum in biodegradation of polyaromatic hydrocarbons (PAH).]
  Internal code: oomycetní houba ; 2019
  Technical parameters: Byl proveden pokus s biodegradací polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v ropné frakci z lokality Růžodol. K degradaci byl použit pohyblivý kmen Pseudomonas sp. 20b3, Pythium oligandrum bylo přidáno ve formě sušiny, na rozdíl od napěstování hyf Pythia sp., v reaktoru na agaru, do kterého pak byla přidávána ropná frakce.
  Economic parameters: Ověření možnosti přímé aplikace komerčního preparátu obsahujícího Pythium oligandrum při biodegradaci ropy.
  R&D Projects: GA TA ČR TG01010097
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : oomycetic fungus * biodegradation * petroleum fraction
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0307396
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  19-07-12-Final- závěrená Zpráva o řešení-opr.docx46.3 MBOtherrequire
  Overeni OT_Pithium#2.pdf16.9 MBOtherrequire
   
   
 3. 3.
  0518760 - ÚSMH 2020 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Němec, Lubomír - Jebavá, Marcela - Cincibusová, Petra - Tonarová, Vladislava - Hrbek, L.
  Optimalizace izolace sklářské tavicí pece.
  [Optimization of insulation of glass melting furnace.]
  Internal code: INSULATION ; 2019
  Technical parameters: Změny izolace běžně používané výrobci sledují primárně úspory energií, ale vliv změn izolace na využití tavicího prostoru pro tavicí děje není uvažován. Tyto výsledky jsou návodem, jak efektivně provést izolaci tavicího prostoru s ohledem na vlastní tavicí procesy uvnitř prostoru, což vede k nárůstu výkonnosti tavicího agregátu. Smlouva o využití výsledku podepsána s firmou Glass Service, a.s., IČO: 25849077, dne 12.12.2019.
  Economic parameters: Vyšší výkon tavicího zařízení, snížení ztrátovosti ve sklářské výrobě, úspory izolačního materiálu
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : glass melting * controlled melt flow * mathematical modeling * insulation * energetic model
  OECD category: Ceramics
  http://www.gsl.cz
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0303816
   
   
 4. 4.
  0499630 - ÚSMH 2019 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Němec, Lubomír - Jebavá, Marcela - Cincibusová, Petra - Hrbek, L. - Brada, J.
  Průmyslová tradiční tavicí pec s principy řízeného proudění.
  [Industrial melting furnace based on principles of controlled melt flow.]
  Internal code: CONTAINER ; 2018
  Technical parameters: Energetický model řízeného proudění skloviny v tavicím prostoru s ohledem na efektivní rozdělení energie.
  Economic parameters: Nižší spotřeba energie, vyšší výkon tavicího zařízení, snížení ztrátovosti ve sklářské výrobě
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH02020316
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : glass melting space * controlled melt flow * mathematical modeling * energetic model
  OECD category: Ceramics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291875
   
   
 5. 5.
  0426025 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Chromčáková, Ž.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného cesiem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co- Mn-Al catalyst modified with cesium.]
  Internal code: výsledek 4 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231793
   
   
 6. 6.
  0426024 - ÚCHP 2014 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Obalová, L. - Šrámek, J. - Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Karásková, K.
  Technologické parametry procesu rozkladu N2O na katalyzátoru s obsahem Co, Mn a Al modifikovaného draslíkem.
  [Technological parameters of N2O decomposition process over the Co-Mn- Al catalyst modified with potassium.]
  Internal code: výsledek 3 ; 2013
  Technical parameters: Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vondrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v.v - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parameters: Použitím technologie dochází ke zlepšení životního prostředí a k úsporám na poplatcích spojených s překračováním emisních limitů N2O z výroben kyseliny dusičné.
  R&D Projects: GA TA ČR TA01020336
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : nitrous oxide * catalytic decomposition * mixed oxide catalysts * emission abatement
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0231849
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.