Search results

 1. 1.
  0569111 - ÚSMH 2023 NZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Poňavič, M. - Vymazalová, A. - Kříbek, B. - Knésl, I. - Pticen, F. - Hladíková, J. - Sýkorová, Ivana - Machovič, V. - Čížek, J.
  Graphite deposits of the Southern Bohemia (Moldanubian Zone, Czech Republic): their origin, metamorphic evolution and economic significance.
  The critical role of minerals in the carbon-neutral future. Proceedings of the 16th SGA Biennial Meeting, 28-31 March 2022. Vol. 1. Rotorua: Society for geology applied to mineral deposits, 2022 - (Christie, A.), s. 329-332
  [SGA Biennial Meeting /16./. Rotorua (NZ), 28.03.2022-31.03.2022]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) SS02030023
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : graphite * morphology * reflectance * Raman spectra * origin * metamorphic evolution * South Bohemia
  OECD category: Geology
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0341104

             
   
   
 2. 2.
  0567467 - FGÚ 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Beran, M. - Berková, E. - Musílková, Jana - Sedlář, Antonín - Slepička, P. - Fajstavr, D.
  Mineralised polylactide and polycaprolactone soft foams with hierarchical micro-macro porous structure for tissue engineering.
  NANOCON 2021 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2022, s. 298-303. ISBN 978-80-88365-00-6. ISSN 2694-930X.
  [International Conference on Nanomaterials - Research & Application /13./ NANOCON. Brno (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  R&D Projects: GA MZd(CZ) NU20-08-00208
  Institutional support: RVO:67985823
  Keywords : tissue engineering * polylactide * polycarolactone * soft foams * hierarchical structure
  OECD category: Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  https://www.confer.cz/nanocon/2021/read/4346-mineralised-polylactide-and-polycaprolactone-soft-foams-with-hierarchical-micro-macro-porous-structure-for-tissue-engineering.pdf
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338716

             
   
   
 3. 3.
  0566716 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Sedmihradská, Anežka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Fajgar, Radek - Soukup, Karel - Pohořelý, Michael
  Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti.
  [Effect of particle size of high-temperature biochar on its properties.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 138-142. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * gasification * particle size
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338017

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023011810281.pdf42 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 4. 4.
  0566714 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Hušek, Matěj - Komárek, M. - Vítková, M. - Pohořelý, Michael
  Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů.
  [Comparison of properties of biochars based on different types of sewage sludge.]
  2022. In: Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 120-124. ISBN 978-80-214-6129-1.
  [Energie z biomasy XXII. Ledice (CZ), 06.09.2022-08.09.2022]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * pyrolysis * sludge-char
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0338016

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22023011810280.pdf53 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 5. 5.
  0565829 - ÚJF 2023 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikšová, Romana - Cajzl, J. - Macková, Anna
  The structural and optical response of the Au nanoparticles embedded in YSZ modified using high-energetic ion irradiation.
  EPJ Web of Conferences. Vol. 261. Les ulis: EDP sciences, 2022, č. článku 01004. E-ISSN 2100-014X.
  [Applied Nuclear Physics Conference (ANPC 2021). Prague (CZ), 12.09.2021-17.09.2021]
  Research Infrastructure: CANAM II - 90056
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : analytical methods * ion beam * materials science
  OECD category: Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)
  https://doi.org/10.1051/epjconf/202226101004
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0337320

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0565829.pdf01.2 MBOpen Access - CC licencePublisher’s postprintopen-access
   
   
 6. 6.
  0557570 - ÚJF 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikula, Pavol - Ryukhtin, Vasil - Michalcová, A.
  Strain Measurements on Samples of an 3D-printing Maraging Steel by a High-resolution Neutron Diffraction.
  EAN 2021 - 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Vol. 2021. Praha: Czech Technical University, 2022, s. 131-135. ISBN 978-80-010-6885-4.
  [International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis /59./ (EAN 2021). Litomyšl (CZ), 29.09.2021-01.10.2021]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/23
  Program: StrategieAV
  Research Infrastructure: Reactors LVR-15 and LR-0 II - 90120
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : 3D printing material * high resolution * neutron diffraction
  OECD category: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0331537

             
   
   
 7. 7.
  0554887 - ÚACH 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Buravets, V. - Zabelina, A. - Miliutina, E. - Popelková, Daniela - Henych, J. - Šťastný, Martin - Švorčík, V. - Lyutakov, O.
  Plasmon-mediated electrocatalytic activity of TiB2 towards water splitting.
  NANOCON 2021 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2022, s. 172-176. ISBN 978-80-88365-00-6. ISSN 2694-930X.
  [International Conference on Nanomaterials - Research & Application /13./ NANOCON. Brno (CZ), 20.10.2021-22.10.2021]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : hydrogen * evolution, photo-electrocatalysis * plasmonics * 2D materials
  OECD category: Inorganic and nuclear chemistry
  https://www.confer.cz/nanocon/2021/4341-plasmon-mediated-electrocatalytic-activity-of-tib2-towards-water-splitting
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0329512

             
   
   
 8. 8.
  0553843 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Sedmihradská, Anežka - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Výroba a charakterizace vysoko-teplotního biocharu.
  [Production and characterization of high-temperature biochar.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 154-160. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : biochar * gasification * biomass
  OECD category: Energy and fuels
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328518

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021611150.pdf02.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 9. 9.
  0553842 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šrámek, Vít - Skoblia, S. - Staf, M. - Beňo, Z. - Pohořelý, Michael
  Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu.
  [Influence of sorbent type on dehalogenation of reducing gas without condensing fraction.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 161-166. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : pyrolysis * dehalogenation * reducing gas * plastics
  OECD category: Chemical process engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328517

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021611151.pdf02.6 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   
 10. 10.
  0553841 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hušek, Matěj - Skoblia, S. - Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pohořelý, Michael
  Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů.
  [Experimental methodology for studying the behaviour of perfluoroalkyl compounds during sewage sludge pyrolysis.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 19-24. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Keywords : sewage sludge * PFASs * pyrolysis * sludge char
  OECD category: Energy and fuels; Environmental biotechnology (MBU-M)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0328516

             
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22022021611140.pdf22.7 MBPublisher’s postprintopen-access
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.