Search results

 1. 1.
  0538506 - ÚACH 2021 RIV NL eng C - Conference Paper (international conference)
  Torrisi, A. - Horák, P. - Vacík, J. - Cannavo, A. - Ceccio, G. - Yatskiv, R. - Kupčík, Jaroslav - Fara, J. - Fitl, P. - Vlček, J. - Vrňata, M.
  Preparation of heterogenous copper-titanium oxides for chemiresistor applications.
  Materials Today: Proceedings. Vol. 33. Amsterdam: Elsevier, 2020, Roč. 33 (2020), s. 2512-2516. ISSN 2214-7853.
  [Symposium M on Metal Oxide- and Oxyhydride-Based Nanomaterials for Energy and Environment-Related Applications of the E-MRS Fall Meeting. Warsaw (PL), 16.09.2019-19.09.2019]
  Institutional support: RVO:61388980
  Keywords : thermal-oxidation * Chemiresistors * Gas sensing * P-n heterojuntions * Ion beam sputtering * CuO * TiO2
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  OBOR OECD: Inorganic and nuclear chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0316303
   
 2. 2.
  0534790 - MBÚ 2021 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Sushytskyi, L. - Lukáč, Pavol - Bleha, R. - Čopíková, J. - Vannucci, Luca - Sinica, A. - Kaštánek, P.
  Purification of water soluble bioactive polysaccharides from biomass of heterotrophic mutant alga Chlorella vulgaris G11.
  Proceedings of the 15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha00: ChemPubSoc Europe, 2019 - (xxxxx, x.), s. 158-163. ISBN 978-80-88307-04-4.
  [The 15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha (CZ), 13.11.2019-15.11.2019]
  R&D Projects: GA MPO FV10155
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Mutant alga * Chlorella vulgaris G11 * chromatography * polymer * cell cultures
  Subject RIV: EC - Immunology
  OBOR OECD: Immunology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0312961
   
 3. 3.
  0533654 - ÚCHP 2021 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, M.
  Spalování stabilizovaného čistírenského kalu.
  [Incineration of stabilized sewage sludge.]
  Zborník 29. konferencie s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2020. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2020 - (Bodík, I.; Hutňan, M.; Szabová, P.), s. 32-36. ISBN 978-80-973196-1-8.
  [konferencie s medzinárodnou účasťou KALY A ODPADY 2020 /29./. Senec (SK), 19.03.2020-20.03.2020]
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TH03020119
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage sludge * incineration * phosphor regeneration
  Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use
  OBOR OECD: Energy and fuels
  http://acesr.sk/wp-content/uploads/Zborn%C3%ADk-KaO2020.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311980
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  KaO2020_final.pdf5580.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 4. 4.
  0532472 - ARÚ 2021 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Dreslerová, Dagmar - Kozáková, Radka - Metlička, M. - Brychová, V. - Bobek, Přemysl - Čišecký, Čeněk - Pokorná, Adéla - Michálek, J. - Strouhalová, Barbora
  Human activity in the upper regions of the Šumava mountains during prehistory as reflected in archaeological and proxy data. Multidisciplinary research of the La Tène archaeological site in the Sklářské valley.
  Fines Transire. Vol. 28. Rahden/Westf.: Marie Leidorf, 2019 - (Chvojka, O.; Chytráček, M.; Gruber, H.; Husty, L.; Michálek, J.; Sandner, R.; Schmotz, K.; Traxler, S.), s. 187-199. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich, 28. ISBN 978-3-89646-223-7. ISSN 1868-2308.
  [Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich /28./. Niederalteich (DE), 13.06.2018-16.06.2018]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA17-17909S
  Institutional support: RVO:67985912 ; RVO:67985939
  Keywords : Šumava * Late Iron Age * secluded place
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology; EF - Botanics (BU-J)
  OBOR OECD: Archaeology; Plant sciences, botany (BU-J)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311010
   
 5. 5.
  0521010 - MBÚ 2020 CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Maršálková, B. - Širmerová, M. - Kuřec, M. - Brányik, T. - Brányiková, Irena - Melzoch, K. - Zachleder, Vilém
  Microalgae Chlorella sp. as an Alternative Source of Fermentable Sugars.
  PRES 2010: 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROCESS INTEGRATION, MODELLING AND OPTIMISATION FOR ENERGY SAVING AND POLLUTION REDUCTION. Praha, 2010 - (Klemes, J.; Lam, H.; Varabov, P.), s. 1279-1284. Chemical Engineering Transactions. ISBN 978-88-95608-05-1. ISSN 1974-9791.
  [13th Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction. Praha (CZ), 28.08.2010-01.09.2010]
  Institutional support: RVO:61388971
  Keywords : Flue-gas * Biofuels * Photobioredactor
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  OBOR OECD: Microbiology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305668
   
 6. 6.
  0520609 - ÚCHP 2020 PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Michálková, Lenka - Horník, Štěpán - Habartová, L. - Sýkora, Jan - Setnička, V.
  Early Detection on Pancreatic Cancer: 1H NMR Metabolomics Study of its Connection with Diabetes Mellitus.
  Conference Program. Porto: SMASH NMR Conference, 2019, s. 115-116, č. článku 34. ISBN N.
  [Small Molecular NMR Conference 2019 (SMASH 2019). Porto (PT), 22.09.2019-25.09.2019]
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : diabetes mellitus * nmr spectroscopy * statistical analysis
  Subject RIV: FS - Medical Facilities ; Equipment
  OBOR OECD: Medical engineering
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305253
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C200121081321.doc026.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 7. 7.
  0520563 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šrámek, V. - Staf, M. - Pohořelý, Michael - Beňo, Z.
  Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
  [Utilization of waste from processing of industrial hemp for production of carbonaceous adsorbents.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019 - (Lisý, M.; Slabá, V.), s. 95-102. ISBN 978-80-214-5825-3.
  [Konference Energie z biomasy XX. Lednice (CZ), 17.09.2019-19.09.2019]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175; GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : carbonization * pyrolysis * activated carbon
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0305222
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305222
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020012013491.pdf162.4 MBPublisher’s postprintopen-access
   
 8. 8.
  0520559 - ÚCHP 2020 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Sedmihradská, Anežka - Pohořelý, Michael - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Farták, J.
  Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
  [Influence of pyrolysis temperature on the quality of biochar.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019 - (Lisý, M.; Slabá, V.), s. 91-94. ISBN 978-80-214-5825-3.
  [Konference Energie z biomasy XX. Lednice (CZ), 17.09.2019-19.09.2019]
  R&D Projects: GA MZe(CZ) QK1820175; GA MZe(CZ) QK1910056
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program:StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : carbonization * pyrolysis * biomass
  Subject RIV: JE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use
  OBOR OECD: Energy and fuels
  http://hdl.handle.net/11104/0305214
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0305214
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  SKMBT_C22020012013490.pdf191.3 MBPublisher’s postprintopen-access
   
 9. 9.
  0519721 - ÚCHP 2020 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Kovanda, F. - Dvořáková, M. - Jirátová, Květa - Balabánová, Jana - Topka, Pavel
  Co-Mn mixed oxide catalysts prepared by hydrothermal deposition on stainless steel wire meshes.
  Programme. Frankfurt am Main: DECHEMA e.V., 2019. ISBN N.
  [European Congress on Catalysis, EuropaCat 2019 /14./. Aachen (DE), 18.08.2019-23.08.2019]
  R&D Projects: GA ČR GA17-08389S
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : catalysts * Co-Mn * oxidation
  Subject RIV: CI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OBOR OECD: Chemical process engineering
  http://hdl.handle.net/11104/0304714
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304714
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  00206B6C274C200115095616.doc035.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 10. 10.
  0517291 - ÚJF 2020 RIV BE eng C - Conference Paper (international conference)
  Mikula, Pavol - Stammers, James H. - Rogante, M. - Michalcová, A.
  On the one of the practical scientific utilisations of low power research reactor LVR-15 in Řež.
  European Research Reactor Conference (RRFM 2019). Brussel: European Nuclear Society, 2019, č. článku A0015. ISBN 978-92-95064-31-7.
  [European Research Reactor Conference 2019 (RRFM 2019). Jordan Valley (JO), 24.03.2019-28.03.2019]
  R&D Projects: GA MŠk LM2015056; GA ČR GC16-08803J
  Institutional support: RVO:61389005
  Keywords : neutron powder diffraction method * bent perfect crystal * neutron diffraction
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  OBOR OECD: Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302602